Hyppää pääsisältöön
Kuva
Linkki koivun katveessa kesällä. Kuva Hanna-Kaisa Hämäläinen
Pääsisältö

Joukkoliikenteen järjestäjä

Jyväskylän, Laukaan ja Muuramen Linkki-paikallisliikenteen järjestämisestä on 1.7.2014 alkaen vastannut joukkoliikenneviranomainen eli Jyväskylän seudun joukkoliikenne. Vuoden 2024 alussa Linkin toimivalta-alueeseen liittyivät Äänekoski, Hankasalmi, Toivakka ja Petäjävesi.

Joukkoliikenteen järjestämisen käytännön tehtävistä, kuten aikataulujen ja reittien suunnittelusta sekä viestinnästä ja markkinoinnista vastaa Jyväskylän kaupungin henkilökuljetusryhmä.

Toimivalta-alue ja päätöksenteko

Toimivalta-alue

Jyväskylän seudun joukkoliikenne tuottaa paikallisliikenteen palveluita Linkki-linjoilla 1–13 ja 14–42 Jyväskylän, Laukaan ja Muuramen alueilla.

Päätöksenteko

Joukkoliikenneviranomaisena ylintä valtaa käyttää seudullinen joukkoliikennelautakunta, joka on Jyväskylän, Muuramen ja Laukaan yhteinen, päättävä toimielin. Joukkoliikennelautakunta päättää muun muassa lippujen hinnoista, aikatauluista ja reiteistä sekä joukkoliikenteen kilpailuttamisesta.

Tutustu joukkoliikennelautakunnan päätöksiin

Kesään 2021 saakka joukkoliikennettä koskevista päätöksistä vastasi joukkoliikennejaosto. Luottamuselimen nimi vaihdettiin joukkoliikennelautakunnaksi syksyllä 2021.

Liikennöitsijät

Linkki-paikallisliikenteessä on kolme kilpailutettua liikennöitsijää, jotka ajavat sopimuksen mukaisia reittejä linjoilla 1–13 ja 14–42 Jyväskylässä, Laukaassa ja Muuramessa.

Liikennöitsijöiden linja-autot noudattavat ulkoasultaan Linkki-paikallisliikenteen tilaajaväritystä, eli ovat vihreitä ja maisemakuvitettuja.

Kehittäminen

Entistä laajempi Linkki

Linkin toiminta laajeni 2024 Jyväskylä–Laukaa–Muurame -alueelta ympäristökuntiin Äänekoskelle, Hankasalmelle ja Petäjävedelle. Toivakkalaisia Linkki on palvellut jo useamman vuoden, nyt Toivakan kunta on virallisestikin osa Linkin toimialuetta.

Kuva
Karttakuva Linkin toimivalta-alueista. Kuva Katja Kauppila

Klikkaamalla kuvaa saat suuremman näkymän.

Kevät 2024

 • Äänekosken ja Hankasalmen liikenne toimii kesäliikenteen käynnistymiseen eli 2.6. saakka entisenä, eli ELY-keskuksen kilpailuttamana seutuliikenteenä.
 • Toivakan ja Jyväskylän välillä on ajettu useamman vuoden ajan ostopalveluna Linkki-linjoja 38, 38R ja 38K. Tämä liikenne jatkuu toistaiseksi entisellään.
 • Petäjäveden ja Jyväskylän välinen liikenne on markkinaehtoista joukkoliikennettä, jossa liikennöitsijänä jatkaa Matka Mäkelä Oy. Liikennöintiin ei näillä näkymin ole tulossa muutosta. 
 • Äänekosken liikenteen kilpailuttaminen, uusi liikennöitsijä selviää viimeistään 3/2024
 • Hankasalmen liikenteen kilpailuttaminen, uusi liikennöitsijä selviää viimeistään 3/2024
 • Uusien alueiden seutuliikenteessä matkustetaan toistaiseksi Matkahuollon lipuilla tai liikennöitsijöiden omilla lipputuotteilla. Linkin Waltti-matkakortilla voi toistaiseksi matkustaa vain Jyväskylän, Laukaan ja Muuramen alueella.
 • Joukkoliikennelautakunta päätti uuden Linkki-alueen maksuvyöhykkeistä 21.2.2024.
 • Lipputuotteet ja hinnat päätetään joukkoliikennelautakunnassa keväällä 2024. 
 • Lipunmyyntipisteverkostoa tarkastellaan ja myyntipisteitä lisätään mahdollisuuksien mukaan
  Aikataulu- ja lippuinformaatio löytyy edelleen parhaiten seutuliikenteen liikennöitsijöiden ja Matkahuollon nettisivuilta. 
 • Linkki-palvelupiste (Asemakatu 7 Jyväskylä) neuvoo ja ohjaa mahdollisuuksien mukaan myös seutuliikenteen asioissa

Kesäliikenne 2024

 • Käynnistyy maanantaina 3.6. 
 • Kilpailutuksen voittaneet liikennöitsijät aloittavat liikennöinnin Äänekoskelle ja Hankasalmelle Linkki-brändin mukaisella ajokalustolla
 • Vuorotarjontaan ei alkuvaiheessa muutoksia
 • Waltti-lipputuotteet ja -maksuvyöhykkeet käyttöön koko alueella
 • Samat digitaaliset palvelut (reittiopas, lähimaksu, mobiilisovellukset) käyttöön koko Linkki-alueella
 • Matkaketjut sujuvoituvat, kun Waltti-lipulla voi matkustaa koko Linkki-alueella, sekä seutuliikenteessä, paikallisliikenteessä että markkinaehtoisessa liikenteessä

Jyväskylässä, Laukaassa ja Muuramessa toteutetaan kesäliikenteen 2024 alussa linjastouudistus, jonka yhteydessä osa linjanumeroista ja reiteistä muuttuu. Joukkoliikenteen yleistä palvelutasoa parannetaan mm. uuden sähköautokaluston käyttöönotolla ja vuorotarjontaa parantamalla. Myös uudet Super-Linkit aloittavat liikennöinnin suosituimmilla joukkoliikenteen reiteillä.

Aluelaajennus on osa valtion ja kuntien MAL-yhteistyötä

Linkki-alueen laajentamisen taustalla on Jyväskylän kaupunkiseudun maankäyttöä, asumista ja liikennettä koskeva MAL-sopimus, joka on solmittu kuntien ja valtion kesken. 

MAL-sopimuskaudella 2021–23 tehtiin joukkoliikennealueen laajentamista koskeva selvitys, jonka mukaan joukkoliikenteen toimivalta-alueen laajentamiselle oli edellytykset. Yhteistyön arvioitiin edistävän lähes kaikkia MAL-sopimuksessa joukkoliikenteen kehittämiselle asetettuja tavoitteita. Selvitys tehtiin tiiviissä vuorovaikutuksessa MAL-alueen kuntien ja ELY-keskuksen kanssa. 

 

Selvityksessä joukkoliikennepalveluita tarkasteltiin Linkin toimivalta-alueeseen kuuluvien kuntien (Jyväskylä, Laukaa ja Muurame), liittymistä pohtivien kuntien (Hankasalmi, Petäjävesi, Toivakka, Uurainen ja Äänekoski) sekä ELY-keskuksen näkökulmasta. 

Selvityksen perusteella kunnista Hankasalmi, Petäjävesi, Toivakka ja Äänekoski päättivät yhdistyä Linkin viranomaisalueeseen. Jyväskylä, Laukaa ja Muurame hyväksyivät kukin osaltaan liittymisen, ja Jyväskylän kaupungin toimimisen joukkoliikenteen järjestämisen vastuukuntana. Jyväskylän seudun tieliikenteen toimivaltaisen viranomaisen toimivalta-aluetta koskeva lakimuutos tuli voimaan 1.1.2024.

Jyväskylä, Laukaa, Muurame, Äänekoski, Petäjävesi, Toivakka ja Hankasalmi ovat allekirjoittaneet keskinäisen yhteistoimintasopimuksen, jossa on sovittu Jyväskylän seudun tieliikenteen toimivaltaisen viranomaisen toiminnan tavoitteista, tehtävistä, yhteisistä työryhmistä, toimielimestä, talouden seurannasta, kustannusten jakamisesta, sopimuksen seurannasta sekä mahdollisesta toimivalta-alueesta irtautumisesta.

Linjastouudistus 2024

Linkin eli Jyväskylän seudun joukkoliikenteen linjaston suunnittelu käynnistyi keväällä 2020 ja valmistui kesällä 2021. Linjastosuunnitelmaan perustuva, uudistettu linjasto otetaan käyttöön kesällä 2024.

Siirry linjastouudistuksen verkkosivulle

Kuvassa Super-Linkki -linjat S1-S6.

Kuva
Karttakuva Super-Linkkien reiteistä. Kuva Sirpa Sandelin

Klikkaamalla kuvaa saat suuremman näkymän.

Linjastouudistus edistää Linkki tulevaisuuteen 2030 -kehittämisohjelman tavoitteiden saavuttamista. Se tukee kestävän liikkumisen matkaketjujen muodostumista, vähentää liikenteen ympäristökuormitusta ja ottaa huomioon taloudellisuuden näkökohdat. Uudistuksessa on pyritty säilyttämään vanhan linjaston parhaat ominaisuudet ja kehittämään niitä.

Uuden linjaston avainsanoja ovat nopeus, selkeys ja kysyntäpotentiaalin mukainen vuorotarjonta. Entisen linjaston runkolinjoista on tehty Super-Linkki-linjasto. Täydentävistä linjoista on muodostettu matkustustarpeisiin perustuva joukkoliikenneverkosto. 

Uuden linjaston rakentamisessa on otettu huomioon asuminen, asukkaiden liikkumistarpeet ja työpaikkojen sijainnit. Suunnittelutyössä hyödynnettiin maankäytön tietoja väestön ja työpaikkojen sijoittumisen nykytilanteesta ja kehittymisestä. Lisäksi tutkittiin poikittais- ja vaihtoyhteyksien tarvetta sekä mahdollisten alueterminaalien tarvetta ja sijainteja. 

Ennen hyväksymistä suunnitelmaluonnosta esiteltiin kuntien päättäjille ja siitä pyydettiin lausunnot kaikilta keskeisiltä kuntien vaikuttamiselimiltä. Asukkaille tehtiin keväällä 2020 linjastoaiheinen kysely, johon saatiin 1176 vastausta. Linjastosuunnitelman sisältöjä esiteltiin 7.4.2021 suorana striimatussa tilaisuudessa, jossa asukkailla on chatin kautta mahdollisuus ottaa suunnitelmaan kantaa ja lausua siitä mielipiteitään.

Katso linjastosuunnitelman esittelyn 7.4.2021 videotallenne

Tutustu linjastosuunnitelman sisältöön

Linkki tulevaisuuteen 2030

Jyväskylän seudun joukkoliikenteelle laadittiin vuonna 2019 Linkki tulevaisuuteen 2030 -kehittämisohjelma. Ohjelmassa tarkastellaan joukkoliikenteen kehityssuuntia Jyväskylä-Laukaa-Muurame -alueella.

Jyväskylän kaupunginvaltuusto ja Laukaan sekä Muuramen kunnanvaltuustot hyväksyivät esitetyn kehittämisohjelman yksimielisesti syksyllä 2019.

Tutustu Linkki tulevaisuuteen 2030 -kehittämisohjelmaan 

Kehittämisohjelman hyväksymiskäsittelyt:

 • Jyväskylän seudun joukkoliikennejaosto 15.8.2019
 • Laukaan kunnanhallitus 2.9.2019, kunnanvaltuusto 16.9.2019
 • Muuramen kunnanhallitus 16.9.2019, kunnanvaltuusto 30.9.2019
 • Jyväskylän kaupunkirakennelautakunta 27.8.2019, kaupunginhallitus 2.9.2019 ja kaupunginvaltuusto 30.9.2019

Fiksun liikkumisen asiakasraati

Asiakasraati on joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen käyttäjistä koostuva ryhmä, joka kokoontuu noin 4–5 kertaa vuodessa. Joukkoliikenneasioiden lisäksi käsitellään esimerkiksi pyöräbaanoja, kaupunkipyöriä, yhteiskäyttöautoja ja muita päivittäiseen liikkumiseen liittyviä asioita. Tavoitteena on tuottaa palvelun järjestäjille ideoita sekä näkemyksiä palveluiden ja olosuhteiden kehittämiseen ja parantamiseen.

Tapaamisissa kuullaan asiantuntijoiden alustuksia ja keskustellaan liikkumisen kehittämiseen liittyvistä aiheista. Raati voi tapaamisissaan myös jalkautua tutustumaan esimerkiksi alueiden kävely- tai pyöräilyolosuhteisiin. 

Asiakasraati on poliittisesti sitoutumaton toimija, joka kokoontuu muutamia kertoja vuodessa ennalta sovittuina ajankohtina.

Asiakasraadin muistiot

Asiakasraadin keskustelujen sisällöt kootaan muistioksi, joka julkaistaan tapaamisen jälkeen tällä nettisivulla. Muistiot välitetään myös päättäville tahoille, esimerkiksi joukkoliikennelautakunnalle. 

Fiksun liikkumisen asiakasraadit 2023

Asiakasraati, muistio 1.10.2023 (pdf)
Asiakasraati, muistio 30.1.2023 (pdf)

Fiksun liikkumisen asiakasraadit 2021-22

Asiakasraati, muistio 30.5.2022 (pdf)
Asiakasraati, muistio 21.6.2021 (pdf)

Fiksun liikkumisen asiakasraadit 2020:

Asiakasraati, muistio 14.9.2020 (pdf)
Asiakasraati, muistio 10.2.2020 (pdf)

Fiksun liikkumisen asiakasraadit 2019:

Asiakasraati, muistio 11.11.2019 (pdf)
Asiakasraati, muistio 30.9.2019 (pdf)
Asiakasraati, muistio 26.8.2019 (pdf)
Asiakasraati, muistio 15.4.2019 (pdf)
Asiakasraati, muistio 11.2.2019 (pdf)
 

Alasivu
Asiasanat:  
toimivalta-alue
päätöksenteko
paikallisliikenne
liikennöitsijä
Linkki tulevaisuuteen 2030
linjastosuunnitelma
linjasto
asiakasraati
joukkoliikenne