Hyppää pääsisältöön

4.12.2023

Kuva
Asiakkaan kädessä matkakortti, taustalla näkyy linja-autoja. Kuva MySome
Jyväskylän, Laukaan ja Muuramen yhteinen joukkoliikennelautakunta kokoontuu torstaina 7.12. Keskeisimpänä esityslistan asiana ovat matkalippujen hintojen korotukset ja lipputuotteisiin tehtävät muutokset.

Jos lautakunta hyväksyy lippuhintoja koskevan esityksen, muutokset tulevat voimaan 1.2.2024 alkaen. 

Kokouksessa päätettävien hintojen esitetään olevan voimassa kuluvan talviliikennekauden loppuun eli kesäkuun 2024 alkupäiviin saakka. Jyväskylän seudullisen joukkoliikenteen toimivalta-alue laajenee 1.1.2024 alkaen Jyväskylän, Laukaan ja Muuramen lisäksi neljään uuteen kuntaan (Hankasalmi, Petäjävesi, Toivakka, Äänekoski). Koko alueen vyöhykemuutoksista ja lippujen hinnoittelusta päätetään kevään 2024 aikana ja ne tulevat voimaan 3.6.2024 alkaen. Vyöhykemuutosten yhteydessä lippuhintoihin tehdään tarvittaessa korjauksia tulevan vyöhykemallin mukaan. Lähtökohtana kuitenkin on, että merkittävin muutos lippuhintoihin tulisi 1.2.2024 alkaen. 

Linkki-paikallisliikenteen lippuhintoja ei ole Jyväskylän seudun joukkoliikenteen 10-vuotisen toimintahistorian aikana kertaakaan nostettu. Aiempien muutosten yhteydessä lippujen asiakashintoja on ainoastaan laskettu, viimeksi helmikuussa 2020. Korotuspaineiden taustalla on Jyväskylän kaupungin ja viranomaisalueen kuntien taloustilanteen heikkeneminen ja liikennöinnin kustannusten kasvaminen polttoaineiden hinnannousun myötä. Kustannukset ovat vuodesta 2020 kasvaneet noin 18 prosenttia. 

Joukkoliikenteelle laaditussa Linkki tulevaisuuteen 2030 -kehittämisohjelmassa (2019) tavoitteeksi asetettiin vuosittaisten matkamäärien tuplaaminen 15 miljoonaan matkaan vuoteen 2030 mennessä. Tavoite on vahvistettu kaikkien nykyisten Linkki-kuntien valtuustoissa ja siihen pääseminen edellyttää selkeää panostamista joukkoliikenteen palvelutarjontaan. Tästä näkökulmasta on suunniteltu kesällä 2024 käyttöön otettava, uusi Linkki-linjasto, joka kilpailutettiin syksyllä 2022 ja jonka myötä Linkin palvelutarjonta lisääntyy noin 33 prosentilla. 

Nykyisessä kuntien taloustilanteessa joukkoliikenteen kehittämiseen luvattua rahoitusta ei kuitenkaan saada riittävästi, eikä mahdollisista valtionavustuksistakaan ole toistaiseksi tietoa. Siten palvelutarjonnan lisäämisen kustannusten ja säästövelvoitteiden kattamisessa ainoaksi keinoksi jää asiakashintojen korottaminen. 

Lautakunnan käsittelyyn tulevassa esityksessä hintamuutoksia ehdotetaan tehtäväksi tuoteryhmittäin. Säännölliseen matkustamiseen tarkoitettujen kausilipputuotteiden hintoja ehdotetaan korotettavaksi vähemmän kuin satunnaiseen matkustamiseen käytettävien kertalippujen. Hinnoittelumuutosten lisäksi ehdotetaan muun muassa samantyyppisten lipputuotteiden vaihtoaikojen yhtenäistämistä ja satunnaisesti käytettyjen päivälippujen hinnoittelun selkeyttämistä.

  • Kausilippuihin esitetään keskimäärin 5 prosentin korotuksia, mikä tarkoittaa esim. 30 vrk kausilipussa (1 vyöhyke, aikuinen) 3 euron korotusta (uusi hinta 57 €). 
  • Arvolippuihin esitetty korotus on noin 9,5 prosenttia. Aikuisen 1 vyöhykkeen arvolipussa se tarkoittaa 20 sentin korotusta per matka, jolloin uudeksi hinnaksi tulee 2,30 euroa. Vastaavasti lapsen (7–16 v.) arvolippu kustantaisi korotuksen jälkeen 1,15 euroa.
  • Seniorien (65 vuotta täyttäneet) arvolipun hinta olisi jatkossa kaikkina vuorokaudenaikoina sama alennettu hinta kuin nuorten ja opiskelijoiden arvolipulla. Samalla seniorien päiväaikainen, klo 9.00–14.00 voimassa ollut poikkeushinnoittelu poistuisi. Seniorin arvolipun hinta olisi siten korotuksen jälkeen alkaen 1,65 euroa (seniorin 1 vyöhykkeen matka).
  • Yhden euron yölisän periminen arvolipulla yöaikaan klo 23.00–04.00 tehtäviltä matkoilta esitetään poistettavaksi. Jatkossa yölisä perittäisiin vain kuljettajalta käteisellä rahalla ostettavista kertamatkalipuista.
  • Mobiililipulle esitetään noin 10 prosentin hinnankorotusta, mikä esim. aikuisen 1 vyöhykkeen mobiililipussa tarkoittaa lippuhinnan nousemista 2,70 eurosta 3 euroon.
  • Vuorokausilippujen hintoihin esitetään noin 20–25 prosentin korotusta. Lisäksi esitetään, että kaikki vuorokausiliput olisivat jatkossa voimassa neljällä maksuvyöhykkeellä. Yhden vyöhykkeen vuorokausiliput poistuisivat myynnistä, koska satunnaisesti joukkoliikennettä käyttävät asiakkaat ja matkailijat ovat kokeneet hankalaksi hahmottaa alueella voimassa olevaa vyöhykejakoa. Korotuksen jälkeen aikuisen 1 vrk:n lippuhinta olisi 10,00 euroa (aiemmin 8,00 €) ja lapsen 5,00 euroa (aiemmin 4,00 €). Vuorokausilippuja on myynnissä mobiilisovelluksissa, R-kioskeilla ja Linkki-palvelupisteessä
  • Kuljettajalta käteisellä ostettavan kertalipun hintaa esitetään korotettavaksi noin 15 prosenttia. Siten aikuisen 1 vyöhykkeen kertalipun hinnaksi tulisi 3,50 euroa (aiemmin. 3,00 €) ja 7–16 -vuotiaan lapsen 1,80 euroa (aiemmin 1,50 €). Kertalippu säilyisi jatkossakin kalleimpana vaihtoehtona matkan maksamiseen. Hinnoittelulla pyritään vähentämään käteisen rahan käsittelyä autossa ja parantamaan kuljettajien työturvallisuutta siirtämällä matkojen maksamista sekä leimaamista kortti-, mobiili- ja lähimaksutuotteisiin. Käteisen rahan käsittelyn vähentäminen lyhentää myös pysähtymisaikoja pysäkeillä ja parantaa linjojen täsmällisyyttä maksutapahtumien nopeutuessa.
  • Arvolipun ja lähimaksulipun voimassaoloaikojen yhtenäistäminen: Arvolipun ja lähimaksulipun hinnat ovat olleet samat, mutta voimassaoloajat ovat eronneet toisistaan. Lähimaksulipun voimassaoloaika on ollut kaikilla vyöhykkeillä 90 minuuttia, kun se arvolipulla on ollut 1–2 vyöhykkeen matkoilla 60 minuuttia ja 3–4 vyöhykkeen matkoilla 120 minuuttia. Sekavuudesta on tullut asiakkailta palautetta, joten lähimaksulipun voimassaoloaika esitetään yhdenmukaistettaviksi arvolipun kanssa.
  • Polkupyörien kuljetusmaksua esitetään vyöhykkeestä riippumatta korotettavaksi 1,50 eurosta 2 euroon (korotus 33 %). 
  • Korttimaksu: Verkkokaupan kautta tilatuista, uusista matkakorteista ei tähän saakka ole peritty korttimaksua. Nyt korttipohjasta esitetään perittäväksi samaa 5 euron korttimaksua kaikissa myyntikanavissa

Joukkoliikenteen talouden toteutumiseen vaikuttaa lippujen hinnankorotusten lisäksi myös matkamäärien arvioitu kasvu vuonna 2024. Lippuhintojen korotus vähentää laskennallisesti matkamääriä, mutta vastapainona palvelutarjonnan parantuminen nostaa niitä niin, että vuoden 2024 matkamääräksi arvioidaan 8,8 miljoonaa matkaa. Esitetyillä lippuhintojen korotuksilla ja palvelutarjonnan parantumisella joukkoliikenteen asiakastuloiksi arvioidaan vuodelle 2024 noin 13,7 miljoonaa euroa. Tulojen ennakoidaan kasvavan 2 miljoonaa euroa vuoteen 2023 verrattuna, eli talous toteutunee joukkoliikenteen seudullisen toiminnan talousarviokehyksen ja asetettujen säästövelvoitteiden mukaisena. 

Joukkoliikenteen valtionavustusten määrä voi muuttua talousarviossa ennakoidusta valtion ja kuntien välisten, maankäyttöä, asumista ja liikennettä koskevien MAL-sopimusneuvotteluiden edetessä. Mahdollisista muutoksista ja niiden aiheuttamista toimenpiteistä päätetään erikseen, jos niillä on vaikutuksia joukkoliikenteen talouteen. 

Kokouksen esityslista liitteineen on julkaistu Jyväskylän kaupungin verkkosivuilla Esityslistamateriaalit ovat pdf-tiedostomuodossa.

 

Lisätiedot: palvelupäällikkö Kari Ström, p. 050 60943, kari.strom[a]jyvaskyla.fi