Hyppää pääsisältöön

7.9.2023

Kuva
puheenjohtajan nuija pöydällä. Kuva Kristiina Pentikäinen
Jyväskylän, Laukaan ja Muuramen yhteinen joukkoliikennelautakunta käsitteli 7.9. joukko- ja palveluliikenteen vuoden 2024 talousarvioesitystä.

Lautakunta hyväksyi talousarvion oman toimivaltansa osalta ja esittää Jyväskylän kaupunginhallitukselle sen hyväksymistä.

Palvelutason parantaminen ja uusi linjasto toteutetaan ilman lisärahaa

Joukkoliikenteen vuoden 2024 talousarvio mahdollistaa uuden linjaston käyttöönoton, palvelutarjonnan parantamisen sekä laajentuvan viranomaisalueen toiminnan käynnistämisen. Kuntien säästötoimien vuoksi joukkoliikenteen määräraha säilyy kuitenkin vuoden 2023 tasolla, eli lisärahaa ei kehittämistoimiin ole luvassa. Esimerkiksi uuden, kesällä 2024 käyttöön otettavan linjaston aiheuttamia, 1,2 miljoonan euron lisäkustannuksia ei pystytä nykyisillä lipputuloilla kattamaan. 

Kuten muissakin palveluissa, myös joukkoliikenteessä taloutta joudutaan tasapainottamaan. Vaihtoehtoja ovat joukkoliikenteen lippujen asiakashintojen korotukset noin 6 prosentilla, liikenteen palvelutason karsiminen tai näiden vaihtoehtojen yhdistelmä. Tutkimusten mukaan asiakashintojen korotuksilla on joukkoliikennematkustusta vähentävä ja joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä heikentävä vaikutus. Selvitysten mukaan se vähentää joukkoliikennematkustusta noin 2–5 prosentilla. Lippuhintojen kallistumisesta aiheutuvan matkamäärävähennyksen arvioidaan Linkki-paikallisliikenteessä kuitenkin kompensoituvan toteutettavan linjastouudistuksen ja sen myötä paranevan palvelutason ansiosta. 

Talousarvion toteutuminen edellyttää myös joukkoliikenteelle maksettavien valtionavustusten pysymistä ennakoidun suuruisina. Jos avustuksiin tulee merkittäviä muutoksia, talouden tasapainottamiseksi tulee harkita talouden korjaamista lippujen asiakashintojen lisäkorotuksilla, liikenteen vähentämisellä, edellisten keinojen yhdistelmäratkaisulla tai kuntien maksuosuuksien lisäämisellä. Myös suunniteltu joukkoliikennematkustuksen arvolisäverokannan muutos 10 prosentista 14 prosenttiin vaikuttaa suoraan lippujen asiakashintoihin.


Matkamäärät ja valtionavustukset ratkaisevassa asemassa

Seudullisen joukkoliikenteen vuoden 2024 talousarviossa tuloiksi on arvioitu vuoden 2024 talousarviossa 16 923 000 euroa ja menoiksi 24 348 900 euroa. Miinusmerkkinen toimintakate on siten –7 425 900 euroa. Tuloihin on laskettu asiakashintojen arviolta noin 6 prosentin korotus. 

Linkki-paikallisliikenteen matkamäärissä päästäneen 8,7 miljoonaan vuosittaiseen matkaan, joka on noin 5 prosenttia vuoden 2023 matkamääräarviota suurempi. Matkustuksen ja asiakastulojen lisäksi valtionavustukset muodostavat merkittävän osuuden joukkoliikenteen tuloista. Valtionavustusten määrä selviää kuitenkin vasta Jyväskylän seudun MAL-jatkosopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä kesällä 2024. Myöskään valtion kaupunkiseutujen joukkoliikenteelle maksaman ilmastoperusteisen tuen kohtalosta ei talousarviota laadittaessa ole varmuutta.

Liikenteen palvelutasoon on tulossa muutoksia, kun Linkki-paikallisliikenteen uusi linjasto otetaan käyttöön kesästä 2024 alkaen. Joukkoliikenteen palvelutaso paranee liikennesuoritteen kasvaessa: vuoden 2024 loppupuoliskolla parannusta on noin 14 % ja ensimmäisenä kokonaisena toimintavuonna 2025 noin 30 %. Liikennettä lisätään eniten runkolinjoille, jotka muuttuvat jatkossa Super-Linkki linjoiksi palvellen noin 90 000:tä asukasta ja noin 45 000:tä työpaikkaa. Myös sairaala Novan, terveyskeskusten, oppilaitosten ja kaupallisten alueiden saavutettavuutta parannetaan. 

Seudullisessa joukkoliikenteessä Jyväskylän viranomaisalueen toiminta laajenee vuoden 2024 alusta Hankasalmen, Petäjäveden ja Toivakan kuntiin sekä Äänekosken kaupunkiin. Siellä on ollut aiemmin Keski-Suomen ELY-keskuksen kilpailuttamaa liikennettä, joka nyt siirtyy Jyväskylän viranomaisalueen järjestämäksi liikenteeksi. Seudullisen joukkoliikenteen liikennöintikustannukset jaetaan kuntalaisten matkustuksen eli lipputulojen suhteessa. Laukaan ja Muuramen kuntien maksuosuuksiksi vuoden 2024 talousarviossa on arvioitu Laukaan osalta 653 800 euroa ja Muuramen osuudeksi 394 600 euroa. Hankasalmea, Petäjävettä, Toivakkaa ja Äänekoskea koskevat joukkoliikenteen tulot ja menot säilyvät nykyisellä tasolla: sekä tuloiksi että menoiksi on arvioitu kaikkien neljän kunnan osalta 1 212 150 euroa.


Esityslista ja pöytäkirja

Linkit kokouksen koko esityslistaan ja pöytäkirjaan löytyvät lautakunnan verkkosivulta. Materiaalit ovat pdf-tiedostomuodossa.

Päätöstiedotteen sanamuodot eivät välttämättä ole täysin samat kuin lopullisessa pöytäkirjassa, mutta asiasisältö on sama.


Lisätiedot: 

  • Petri Laaksonen, Jyväskylän seudun joukkoliikennelautakunnan puheenjohtaja, p. 045 114 9583, petri.laaksonen(at)jyvaskyla.fi
  • Kari Ström, palvelupäällikkö, Jyväskylän seudun joukkoliikennelautakunnan esittelijä, p. 050 60943, kari.strom(at)jyvaskyla.fi