Hyppää pääsisältöön
Kuva
Linkki ajaa Kuokkalan sillalla. Kuva Jiri Halttunen
Pääsisältö

Linkin eli Jyväskylän seudun joukkoliikenteen linjaston suunnittelu käynnistyi keväällä 2020 ja valmistui kesällä 2021. Linjastosuunnitelmaan perustuva uudistettu linjasto on tarkoitus ottaa käyttöön kesällä 2024.

Kuva
Karttakuva Linkin runkolinjoista, toukokuu 2020

Kuvassa Linkin nykyiset runkolinjat, eli linjat 1, 2, 12, 18, 18K, 25 ja 27.

Linjastosuunnittelun periaatteet

Linjastouudistus on yksi keino edistää Linkki tulevaisuuteen 2030 -kehittämisohjelman tavoitteiden saavuttamista. Uudella linjastolla halutaan tukea kestävän liikkumisen matkaketjujen muodostumista, vähentää liikenteen ympäristökuormitusta ja ottaa huomioon myös taloudellisuus. Suunnittelun pohjana käytettiin olemassa olevaa linjastoa, jonka parhaat ominaisuudet haluttiin säilyttää ja kehittää niitä edelleen.

Linjastosuunnittelun avainsanoja olivat kehittämisohjelmassa asetetut tavoitteet, nopeus, selkeys ja kysyntäpotentiaalin mukainen vuorotarjonta. Uusi linjasto muodostettiin hyväksi havaitulle pohjalle eli ns. runkolinjojen ympärille. Runkolinjoista ja niitä täydentävistä linjoista pyrittiin muodostamaan toimiva ja matkustustarpeisiin perustuva joukkoliikenneverkosto. Uuden linjaston rakentamisessa otettiin huomioon asuminen, asukkaiden liikkumistarpeet ja työpaikkojen sijainnit. Suunnittelutyössä hyödynnettiin maankäytön tietoja väestön ja työpaikkojen sijoittumisen nykytilanteesta ja kehittymisestä. Lisäksi tutkittiin poikittais- ja vaihtoyhteyksien tarvetta sekä mahdollisten alueterminaalien tarvetta ja sijainteja. 

Linkki tulevaisuuteen 2030 -ohjelmassa joukkoliikenteen kehittämisen lähtökohdaksi valittiin idea Super-Linkeiksi nimetyistä, tiheillä vuoroväleillä liikennöitävistä, vahvoista runkolinjoista. Toteutustapaa tukee City-Linkiksi nimetty, reittipohjainen liikenne. Linjastosuunnittelun lähtökohtia (esimerkiksi Super-Linkin ja City-Linkin toteuttamista sekä runkolinjaratkaisuja) tarkasteltiin suunnittelutyön edetessä. 
 

Linjastosuunnittelun eteneminen

Linjastosuunnitelman laadintaan osallistui ohjausryhmä, jossa oli mukana joukkoliikenteen avainhenkilöt Jyväskylän kaupungilta sekä Laukaasta ja Muuramesta. Ohjausryhmä kokoontui hankkeen aikana kolme kertaa. Linjastosuunnitelmatyöstä vastasi Jyväskylän seudun joukkoliikenteen viranomaisen tehtäviä hoitava Jyväskylän kaupunki. Suunnitelmaa koosti Ramboll Finland Oy.

Linjastosuunnittelu eteni vaiheittain seuraavasti:

  1. Runkolinjojen reittien suunnittelu
  2. Seutuliikenteen pikalinjojen ja pääreittien suunnittelu
  3. Täydentävien ja muita linjoja syöttävien linjojen suunnittelu 
  4. Kokonaisuuden laadunvarmistus linjaston, suoritteiden ja liikennöintikustannusten osalta

Linjastosuunnitelmaa käsiteltiin Jyväskylän seudun joukkoliikennejaostossa työn eri vaiheissa. Jaosto päätti linjastosuunnitelman lopullisesta hyväksymisestä 1.7.2021.

Ennen hyväksymistä suunnitelmaluonnosta esiteltiin kuntien päättäjille ja siitä pyydettiin lausunnot kaikilta keskeisiltä kuntien vaikuttamiselimiltä. Asukkaille tehtiin keväällä 2020 linjastoaiheinen kysely, johon saatiin 1176 vastausta. Linjastosuunnitelman sisältöjä esiteltiin 7.4.2021 suorana striimatussa tilaisuudessa, jossa asukkailla on chatin kautta mahdollisuus ottaa suunnitelmaan kantaa ja lausua siitä mielipiteitään. 

Tutustu 1.7.2021 hyväksyttyyn linjastosuunnitelmaan:

 

 

Asiasanat:  
linjasto
linjastosuunnitelma