Hyppää pääsisältöön

10.4.2024

Kuva
Ihmisiä seisoo portaikossa. Edessä FISU-verkoston juliste.
Resurssiviisauden edelläkävijäkuntien FISU-verkosto tekee aktiivista hankeyhteistyötä. Verkostoon kuuluvat kunnat kokoontuivat maaliskuussa Lahteen.

Verkostopäivillä jaettiin hyviä käytänteitä ja suunniteltiin yhteistä hanketta

FISUn verkostokunnat kokoontuivat maaliskuussa Lahteen pohtimaan yhdessä muun muassa resurssiviisausjohtamisen hyviä käytäntöjä sekä seurantaindikaattoreita. Jäsenet keskustelivat myös seuraavasta mahdollisesta yhteishankkeesta, joka keskittyisi vähähiilisen rakentamisen edistämiseen kuntasektorilla. 

FISU:n verkostopäivät järjestetään kahdesti vuodessa, jolloin jäsenkuntien edustajat pääsevät vaihtamaan kokemuksiaan resurssiviisauden ratkaisuista sekä keskustelemaan ja suunnittelemaan uusia yhteistyön muotoja ja verkoston kehittämistä.

FISU on edelläkävijäkuntien yhteisö

FISU eli Finnish Sustainable Communities -verkosto on kansallinen resurssiviisautta tavoittelevien edelläkävijäkuntien yhteisö. FISU-verkosto tavoittelee päästöttömyyttä, jätteettömyyttä ja globaalisti kestävää kulutusta vuoteen 2050 mennessä. Verkostoon kuuluu tällä hetkellä 11 jäsenkuntaa, joista yksi on Jyväskylä. Muita verkoston kuntia ovat muun muassa Kuopio, Lahti, Lappeenranta ja Turku. Verkoston koordinaattoreina toimivat Suomen ympäristökeskus SYKE ja Motiva, jotka yhdessä muodostavat FISU-kuntia tukevan palvelukeskuksen.

Yhteisiä hankkeita, viestinnän tukea ja opastusta resurssiviisaustyön johtamiseen

FISU-verkosto on aktiivinen ja ketterä toimija, jossa jäsenkunnat itse muovaavat verkoston toimintaa kohti yhteisiä tavoitteita. FISU:n päätoimintaa ovat yhteiset hankkeet, joihin jäsenkuntien on helppo lähteä mukaan. Hankkeita suunnitellaan yhteisten kestävyyshaasteiden ratkaisemiseksi ja ne toteutetaan yhteisillä resursseilla. Lisäksi palvelukeskus tarjoaa kunnille viestinnällistä tukea sekä neuvontaa ja työkaluja muun muassa resurssiviisaustyön johtamiseen ja seurantaan.

Asiasanat: