Hyppää pääsisältöön

20.2.2024

Kuva
Euron seteleitä ja kolikoita pöydällä. Kuva Tuija Ijäs
Jyväskylän kaupunki onnistui loppuvuoden aikana tehdyssä kulujarrutuksessa ja tilinpäätöksen ennakkotiedot kertovat kaupungin talouden nousevan jopa 11,7 miljoonaa euroa plussalle. Hyvää tulosta selittää osaltaan loppuvuoden aikana toteutettu tiukka menokuri, jonka myötä muun muassa hankintoja laitettiin jäihin ja uusia rekrytointeja jarrutettiin. Vaikka tulos on positiivinen, tarkempi tarkastelu osoittaa, että tasapainoon on vielä matkaa.

Jyväskylän kaupunginhallitukselle esiteltiin eilen tilinpäätöksen ennakkotietoja. Ennusteen mukaan Jyväskylän kaupungin ylijäämä vuodelta 2023 on noin 11,7 miljoonaa euroa, joka kasvattaa kaupungin ylijäämäkertymää 113,2 miljoonaan euroon. Alkuperäinen talousarvio pyrki 2,3 miljoonaa euroa plussalle, mutta talouden vaihtelut ja kaupungin kasvussa olleet menot ennakoivat puolivuotiskatsauksessa kesäkuussa tuloksen painuvan pakkaselle.  

- Taloustilanteen heikentyessä otettiin alkusyksystä käyttöön järeitä toimenpiteitä säästöjen saavuttamiseksi. Rekrytointeja jarrutettiin, hankintoja rajoitettiin ja mm. lomapalkkavelkaa pienennettiin kannustamalla henkilöstöä pitämään kertyneitä lomia loppuvuoden aikana. Tiukka kuri toimi ja toimintakate parani lopulta useilla miljoonilla euroilla syksyn muutettuun talousarvioon nähden, kaupunginjohtaja Timo Koivisto kertoo.

Positiivista tilinpäätöstä selittää myös verotulojen ennakoituakin parempi kertymä.

- Verotulot toteutuivat ennakoitua suurempina hyvinvointialueiden aloituksesta johtuneen verotulojen ”rytmihäiriön” ansiosta. Verotulojen uudelleen rytmityksen myötä kunnille tilitettiin viime vuonna vielä aiempien vuosien kunnallis- ja yhteisöverotuloja. Niitä laskettiin vielä aiemmilla korkeammilla tuloveroprosenteilla ja yhteisöveron jako-osuuksilla. Jyväskylässä tiesimme verotulojen määrän nousevan, mutta lopullinen määrä yllätti myönteisesti, talousjohtaja Vesa Voutilainen kuvaa.

Poikkeukselliset ja kertaluontoiset verotilitykset toivat Jyväskylän kassaan arviolta noin 32 miljoonaa euroa. Ilman verohäntiä kaupungin talous olisi ollut vuonna 2023 noin 20,3 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Kun taloutta tarkastellaan ilman poikkeuksellisia verotuseriä, nähdään selkeästi, miksi talouden tasapainottamistyötä viedään Jyväskylässä määrätietoisesti eteenpäin tulevina vuosina.

- Tänä vuonna verotus palaa oikealle tasolleen ja siten tuo 32 miljoonaa euroa poistuu rahoituspohjastamme. Hyvä tilinpäätös ei siten vapauta meitä talouden tasapainottamistyöltä, vaan sitä viedään täytäntöön valtuuston marraskuussa hyväksymän talousarvion mukaisesti. Lähtötilanne tasapainottamistyöhön on positiivisen tuloksen myötä kuitenkin parempi, sillä talouden pohja on vakaampi kuin mitä se alijäämäisellä tuloksella olisi ollut, kaupunginjohtaja Koivisto kuvaa.

Jyväskylän väestö kasvoi ennätysvauhtia

Jyväskylän kaupungin väestö kasvoi vuonna 2023 noin 1950 asukkaalla, joka tarkoitti noin 1,3%:n väestökasvua kaupungissa. Jyväskylän väestömäärä vuoden 2023 lopussa oli 147 821.

Samaan aikaan myös työttömyysaste kasvoi ollen loppuvuonna noin 2 prosenttia enemmän kuin vuoden 2022 lopussa. Työllisyyden kasvua selitti erityisesti rakentamisen hiipuminen koko maassa mm. kustannusten kasvusta johtuen. Kaupunki pyrki itse vaikuttamaan vaikeaan työttömyystilanteeseen toteuttamalla investointeja suunnitelmallisesti noin 73,4 miljoonalla eurolla. Investointitaso pidetään korkeana myös kuluvana vuonna.

- Vuonna 2024 Hippoksen rakentaminen saadaan vihdoin käyntiin ja kaupunki rakentaa mm. Huhtasuon jalkapallohallin sekä aloittaa Harjun stadionin peruskorjauksen. Erityisesti Hippoksen massiivinen rakentamiskokonaisuus vaikuttaa varmasti positiivisesti myös kaupungin työttömyystilanteeseen. Yrityksiltä tulee jatkuvasti myönteisiä signaaleja kasvun suunnasta, joten uskon, että työllisyystilanne Jyväskylässä helpottaa kuluvan vuoden aikana, kaupunginjohtaja Timo Koivisto tiivistää.

Jyväskylän tilinpäätöksen ennakkotietoja:

- Tilikauden ylijäämä 11,7 miljoonaa euroa, alkuperäisessä talousarviossa pyrkimys 2,3 miljoonan euron ylijäämään.
- Kaupungin ylijäämäkertymä vuoden 2023 lopussa 113,2 miljoonaa euroa antaen puskuria tuleville talouden tasapainotuksen vuosille. 
- Ylijäämäisen tuloksen taustalla hyvinvointialueuudistuksesta aiheutunut verotilitysten ”rytmihäiriö”. Kunnille kertyi vielä vanhempien verovuosien kunnallis- ja yhteisöverotuloja, jotka maksuunpantiin korkeammilla tuloveroprosenteilla ja yhteisöveron jako-osuuksilla. Kertaluonteinen vaikutus Jyväskylän vuoden 2023 tulokseen noin 32 miljoonaa euroa.
- Ilman kertaluonteisia verohäntiä kaupungin talous olisi vuonna 2023 ollut noin 20,3 miljoonaa euroa miinusmerkkinen. 
- Kaupungin toimintakate toteutui 6,5 miljoonaa euroa muutettua talousarviota parempana.
- Suurin toimintakatteen alitus toteutui kaupunkirakennepalveluissa ollen 4,4 miljoonaa euroa. Myös konsernihallinnossa (2 M€), elinkeino- ja työllisyyspalveluissa (2 miljoonaa euroa) ja kulttuuri- ja liikuntapalveluissa (1,5 M€) merkittävät alitukset. 
- Toimintakatetta heikensi tuloslaskelmaosaan kirjattu Jäähalliyhtiön lainan takaukseen liittyvä takaustappion pakollinen varaus (3,2 miljoonaa euroa).
- Kaupungin lainakanta kasvoi vuonna 2023 noin 5,2 miljoonaa euroa. Kaupungin lainakanta on edelleen merkittävästi kuntien keskiarvoa matalampi. Lainakanta asukasta kohti on Jyväskylässä 2 331 euroa, kun lainakanta kunnissa keskimäärin on noin 3 320 euroa/asukas.

Vuoden 2023 tilinpäätöksen valmistelun eteneminen

Kaupungin tilinpäätöksen 2023 ennakkotiedot esiteltiin kaupunginhallitukselle maanantaina 19.2.2024. Lopullinen tilinpäätös vuodelta 2023 käsitellään kaupunginhallituksen kokouksessa 25.3.2024, jolloin tilinpäätöstiedot julkaistaan kokonaisuudessaan.

Tilinpäätöksen ennakkotiedot ovat luettavissa kaupungin verkkosivuilta: https://www.jyvaskyla.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/talous/seurantaraportit-ja-tilinpaatos/tilinpaatos-2023 

Lisätietoja: 
Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 050 336 2819 tai Jyväskylän talousjohtaja Vesa Voutilainen, p. 040 645 3327 

Asiasanat: