Hyppää pääsisältöön

20.2.2024

Kuva
Henkilö roikkuu tangossa kuntosalilla. Kuva Satu Kivistö
Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelujen suunnittelupäällikkö Eeva Simula kehittää monin eri keinoin omaa osaamistaan koko ajan. Koulutukset eivät suinkaan ole ainoa keino osaamisen kehittämiseen. Työssäoppiminen on ennen kaikkea dialogia erilaisten ihmisten ja ympärillä työskentelevien osaajien kanssa.

Liikuntapalveluissa työskentelevä Eeva Simula on tehnyt Jyväskylän kaupungille töitä pitkän tovin tehtävänimikkeellä suunnittelupäällikkö, mutta työn sisältö on muuttunut paljon matkan varrella.

Liikunnan yhteiskuntatieteiden puolelta liikuntatieteiden maisteriksi opiskelleen Eevan nykyiset tehtävät liittyvät pääasiassa palvelualueen henkilöstön, johtamisen ja hallinnon prosesseihin. Esihenkilötyön lisäksi Eevan arkeen kuuluu myös kehittämistehtäviä ja suunnittelua.

Opintojen lisäksi elämän historialla ja kokemuksilla vaikutusta urapolkuun
Eeva pohtii, että hänen nykyiseen ammatti-identiteettiinsä vaikuttavat osaltaan oma henkilöhistoria ja elämänkokemukset – erityisesti elämänpolun risteyskohdat. Hän on nuoruudessaan esimerkiksi käynyt koulua vaihto-oppilaana ja myöhemmin vaihto-opiskelijana, saanut varhaista työkokemusta monenlaisista kesätöistä sekä urheillut kilpatasolla. Näillä kaikilla kokemuksilla on ollut oma vaikutuksensa hänen urapolkuunsa ja tehtyihin valintoihin.

– Urheiluseuran kasvattina kannan edelleen mukanani urheilutoiminnasta mukaan tarttuneita oppeja, kokemuksia sekä kurinalaisen työnteon tapoja ja arvoja. Työmoraaliin vaikuttaa taatusti myös se, että olen yrittäjäperheen lapsi. Ammatti-identiteetti rakentuu ja kehittyy kokemusten myötä koko ajan. Sen päälle tulee omaehtoinen kouluttautuminen ja osaamisen vahvistaminen, jota huomaan tarvitsevani työssäni nyt ja tulevaisuudessa, konkretisoi Eeva elämän historian ja kokemusten vaikutuksia urapolkuunsa.

Kuva
Henkilö hyppää iloisena portaikossa. Kuva Satu Kivistö
Urheiluseuran kasvattina Eeva Simula kantaa edelleen mukanaan urheilutoiminnasta mukaan tarttuneita oppeja, kokemuksia sekä kurinalaisen työnteon tapoja ja arvoja.
– Saan koulutuksista väriä ja jaksamista omaan työhöni, kun opintojen aikana katselen asioita vähän eri näkökulmista, Eeva toteaa.

Maisteriopintojensa jälkeen Eeva teki aikuiskasvatuksen opintoja. Uransa alussa Eeva työskenteli myös kansalaisopistolla, mikä vahvisti näkemystä, että hän haluaa tehdä töitä aikuisten parissa. Myöhemmin hän on opiskellut koko ajan lisää vapaa-ajallaankin. Opinnot ja työkokemukset yhdessä ovat auttaneet Eevaa suuntaamaan katseensa sinne, mitä hän haluaa tehdä ja mihin suuntaan edetä. 

Vuonna 2015 Eeva suoritti näyttötutkintomestarikoulutuksen kaupungin työntekijöille räätälöidyssä ryhmässä. Koulutus tuki suoraan työssä tarvittavia osaamistarpeita. Eevan työhön sisältyy oppisopimusmuotoisten ammatillisten tutkintojen arviointia. 

Koulutus antoi valmiuksia arviointityöhön ja auttoi ymmärtämään ammattitutkintomaailmaa sekä sen mahdollisuuksia osaamisen vahvistamisessa. 

– Mikä tekee työstäni kiinnostavan ja merkityksellisen? Se, että saan tehdä auttamis- ja kohtaamistyötä. Nykyinen työni on dialogia erilaisten ihmisten kanssa. Työskentelen paljon esihenkilöiden kanssa. Toisinaan taas työstän työntekijöiden ja työyhteisöjen kanssa eri kokoisia ja tasoisia asioita – välillä suuria ja hankalia, toisinaan pieniä ja myönteisiä. Työssäni pohdin usein, miten minä ja ympärilläni olevat ihmiset olemme toistemme kanssa vuorovaikutuksessa. Miten ymmärrämme yhdessä asioita tai mistä syntyy erimielisyyksiä? Miten meidän tulisi olla suhteessa toisiimme, jotta yhteistyön tekeminen olisi mahdollisimman mutkatonta. Toimivalla ja ymmärtävällä dialogilla on mahdollista vaikuttaa työssä jaksamiseen ja työhyvinvointiin, pohtii Eeva. 

Työnohjaajaopinnot on ollut Eevalle avartava ja opettavainen kokemus

Ihmisten välisen vuorovaikutuksen ja dialogisen työskentelyn mahdollisuudet alkoivat teemoina kiinnostaa Eevaa siinä määrin, että hän suuntasi opinpolkunsa työnohjaajakoulutuksen pariin. Työnohjaajaksi hän valmistui vuonna 2019. Silloin hän oli pari kuukautta opintovapaalla aikuisopintorahan turvin, jotta sai tehtyä tutkintonsa loppuun.

– Työnohjaajaopinnot olivat itselleni avartava kokemus. Siinä jouduin todella syväluotaavasti reflektoimaan omaa työtäni, tekemistäni ja olemistani sekä tunnistamaan itselle herkät ja vaikeat paikat. Koulutuksesta oli tosi laaja-alaista hyötyä ja pystyn soveltamaan opinnoista ammentamiani oppeja arjen työssä, johtamisessa sekä jokapäiväisissä ihmisten kohtaamisissa. 

Työelämä täynnä oivallisia oppimisen paikkoja

Vuonna 2023 Eeva aloitti johtajuuden ja yritysjohtajuuden erikoisammattitutkinnon (JYET) Gradialla. Tämä oppisopimuspohjainen näyttötutkinto kuuluu liikuntapalveluissa osaksi johtajuuden ja esimiestyön osaamispolkua. 

– JYET-opinnot kytkeytyvät vahvasti omaan johtamistyöhön ja laittavat opiskelijan tutkimaan ja arvioimaan omaa tekemistä suurennuslasilla. Urapolkuani kuvaa jatkuva uteliaisuus, nöyrä halu oppia ja ymmärtää lisää. Opinnoissa kohtaa aina uusia ja eri tavoin ajattelevia ihmisiä sekä saa väriä ja jaksamista työhönsä. On terveellistä katsella välillä omaa tekemistään uusista näkökulmista – välillä kriittisestikin. 

Eevan mukaan osaamisen kehittäminen ei vaadi aina formaalia koulutusta, vaan pitää nähdä oppimisen paikkoja työelämässä.

– Hyvä esimerkki tästä on, kun työyhteisössä aloittaa uusia työntekijöitä tai eri alojen opiskelijoita, jotka katsovat organisaatiota uusin, tuorein silmin. Vajaan vuoden organisaatiossamme on työskennellyt mm. kehittämisasiantuntija, jonka kautta olen oppinut valtavasti mm. tiedolla johtamiseen liittyvistä asioista ja ilmiöistä. Talous- ja henkilöstöjohtaja on puolestaan tuonut meille tullessaan oppia talouden ja numeroiden maailmasta. Myös uusien työntekijöiden tullessaan tuomat erilaiset työskentely- ja toimintatavat voivat poikia ihan uusia oppimisen näkökulmia omaan työhön, summaa Eeva.

Nykytyöelämä on jatkuvaa oppimista ja osaamisen päivittämistä, harva pärjää enää yhdellä koulutuksella  

Kaupungin kaikilla palvelualueilla ja -yksiköillä on omat osaamisen kehittämisen suunnitelmansa, jotka kytkeytyvät yksiköiden tehtäväalueiden osaamistarpeisiin. Eevan rooliin kuuluu liikuntapalvelujen osaamisen kehittämisen prosessit ja siten myös palvelualuetta koskevan suunnitelman laatiminen. 

Avoin suhtautuminen uuden oppimiseen auttaa jaksamaan ja selviytymään myös muutostilanteissa

Eeva on tehnyt yhdessä henkilöstöpalvelujen kanssa sen eteen töitä, että suunnitelmat konkretisoituvat koskemaan jokaista työyksikköä ja liikuntapalvelujen työtehtävää. Liikuntapalvelut on moniammatillinen osaajien yhteisö – liikuntapalvelujen tuottamisen tehtävissä työskennellään yli 30 eri nimikkeellä. 

– Nykyisin ei enää riitä, että ammattia harjoitetaan tai työtä tehdään yhden tutkinnon tai koulutuksen turvin. Oppiminen ja osaamisen ylläpitäminen jatkuu läpi koko työuran. Ja ennen kaikkea nyt, kun huominen on epävarmempi kuin koskaan aiemmin. Yhteiskunta ja ihmiset ovat kohdanneet erilaisia kriisejä, epävarmuus on lisääntynyt monella alueella.

Avoin suhtautuminen uuden oppimiseen auttaa jaksamaan ja selviytymään myös muutostilanteissa. On ennakoitavissa, että myös vaatimukset työntekijöiden liikkuvuuteen ja joustavuuteen työskennellä laajasti eri tehtävissä kasvavat tulevaisuudessa. 

Osallistamalla arvokasta oppia myös kaupunkilaisilta ja palvelujen käyttäjiltä

Eevan mukaan työssä ja työstä oppimista tapahtuu paljon myös osallistamisen kautta. Keskeisimpiä liikuntapalveluiden kohderyhmiä ovat mm. liikunta- ja urheiluseurat sekä liikuntapalvelujen ja -paikkojen käyttäjät. Eevan mukaan liikuntapalveluilla opitaan paljon kaupunkilaisilta erilaisten osallisuusprosessien sekä suorien palautteiden kautta.

– Toki saamme palveluista kriittistä palautetta, mutta myös rakentavia kehitysehdotuksia. On hyvä kuunnella herkällä korvalla, mitkä ovat kaupunkilaisten tarpeet liikuntapalvelujen suhteen. Helposti ajattelemme, että meiltä vaaditaan paljon, mutta palautteissa tulee myös paljon viisaita ajatuksia. Näen tämän palautteidenkin kuuntelemisen ja dialogin kuntalaisten kanssa tärkeänä osana työssä ja työstä oppimista.

Mitä tänään sain aikaiseksi, missä onnistuin - ei niinkään sitä, mitkä asiat ovat jääneet tekemättä

Omaa jaksamistaan ja työstä palautumistaan Eeva huoltaa viettämällä aikaa perheensä kanssa. Häntä inspiroi kognitiivisen työn vastapainona luova tekeminen kuten käsityöt, piirtäminen, luonnossa liikkuminen ja tanssi.

– Käsillä tekemisen into ja uteliaisuus erilaisten asioiden kokeilemiseen tulee varmaankin verenperintönä. Suvussani on rakentajia. Isoisäni mm. työskenteli aikanaan samoilla rakennustelineillä Kalle Päätalon kanssa. 

– Käsillä tekemisessä on palkitsevaa nähdä, kun oma aikaansaannos etenee ja aikanaan valmistuu. Samankaltaista ajattelua sovellan myös työhöni. Jaksamista auttaa, kun käytän päivän päätteeksi hetken summaten mitä tänään sain aikaiseksi, missä asioissa olin hyödyksi yhteisölleni ja missä onnistuin enkä niinkään sitä, mitkä asiat ovat jääneet tekemättä. Yritän myös muistaa kiittää työkavereita ja ihmisiä, jotka ovat auttaneet minua onnistumaan omassa työssäni. 


Teksti ja kuvat: Satu Kivistö

Eeva ei mielellään jakele oppeja mutta antaa vinkkejä itselle esitettävistä kysymyksistä, jotka voivat auttaa ylläpitämään voimavaroja arjessa:

  • Missä onnistuin tänään?
  • Mitä kaikkea hyödyllistä sain tänään aikaiseksi, mikä vei omia tai työyhteisöni tavoitteita eteenpäin?
  • Mitä uutta oivalsin tai opin tänään?
  • Mitä haluaisin oppia lisää? 
  • Mistä voin antaa kiitoksen itselleni tänään?
  • Kenelle työkaverille tänään antaisin kiitokseni, joka auttoi minua onnistumaan työssäni?
  • Minkälaisia unelmia ja toiveita minulla on tulevaisuuden suhteen? 
  • Mitä voin tehdä jo nyt unelmien toteutumisen eteen?

Liikunta ja ulkoilu


Avoimet työpaikat Jyväskylän kaupungilla

Inspiroidu osaajistamme

Asiasanat: