Hyppää pääsisältöön

11.1.2024

Kuva
Jyväskylä-kirjaimet lumihangen ympäröimänä. Kuva Miia Lyyra
Jyväskylän kaupungin kulttuuri- ja liikuntalautakunta käsittelee keskiviikkona 17.1.2024 muun muassa kulttuurin ja kansalaistoiminnan avustussopimukset ja Gradian oppilaspaikkasopimuksen.

Kulttuuritoiminnan kumppanuussopimukset vuodelle 2024

Jyväskylän kaupungin kulttuuritoiminnan kumppanuussopimuksiin on varattu 564 400 euron määräraha vuodelle 2024. Kumppanuussopimusten sopimussummat on tarkistettu ja niissä on huomioitu Jyväskylän kaupungin talouden sopeutustoimenpiteenä määrärahaleikkausten kohdistuminen avustuksiin. Avustusten ja kumppanuussopimusten yhteenlasketut leikkaukset ovat viime vuoteen verrattuna 175 000 euroa.

Taiteen vapaan kentän kumppanuussopimukset 2024-2025

Johtuen vuoden 2024 talousarviosta ja avustusmäärärahojen tason leikkauksesta, taiteen vapaan kentän kanssa vuonna 2023 solmitut kolmivuotiset kumppanuussopimukset tulee päivittää uusilla sopimuksilla. Sopimukset tulevat nyt lautakunnan hyväksyttäviksi. Avustussummien lisäksi kumppanuussopimusten ehtoja on tarkennettu (kohdat 4. toiminnan tuki, 6. sopimuksen voimassaoloaika ja 7. sopimuksen purkaminen).

Vuosille 2024-2025 ehdotetut kumppanuussopimussummat suuruusjärjestyksessä: Jyväskylän Festivaaliyhdistys ry 129 000 €, Loiskis ry 39 000 €, Eurooppa Neljä Teatterin Kannatus ry 31 000 €, Keski-Suomen Tanssin Keskus ry 31 000 €, Keski-Suomen elokuvakeskus ry 25 500 €, Yläkaupungin Yö ry 23 400 €, Jyväskylän Taiteilijaseura ry 22 000 €, Keski-Suomen Alueooppera ry 21 000 €, Keski-Suomen kirjailijat ry 21 000 €, Teatterikone Osk 21 000 €, Luovan valokuvauksen keskus ry 20 000 €, Sirkus- ja monitaideyhdistys Company Uusi Maailma ry 20 000 €, Tanssiryhmä Off/Balance ry 20 000 €.

Muut kulttuuritoiminnan kumppanuussopimukset

Myös muita kulttuuri- ja kansalaistoiminnan kumppanuussopimusten sopimuspohjia ja ehtoja on päivitetty vuodelle 2024. Muutokset koskevat sopimuksen suuruutta, maksutapaa ja toiminnan rahoitusta, sopimuksen voimassaoloaikaa ja sopimuksen purkamisen periaatteita. Kumppanuussopimusten alarajaksi on määritelty 10 000 € ja ne ovat aina harkinnanvaraisia. Ehdotetut kumppanuussopimussummat vuodelle 2024 ovat suuruusjärjestyksessä: Suomen ilmavoimamuseosäätiö sr 50 000 €, Jyväskylän Tanssiopisto – Jyväskylän Tanssiyhdistys ry 35 000 €, Avoimen tiedon keskus/Keski-Suomen luontomuseo 30 000 €, Taito Keski-Suomi ry 25 500 €.

Kansalaistoiminnan kumppanuussopimukset 2024

Jyväskylän kaupungin kansalaistoiminnan kumppanuussopimuksiin on varattu määräraha 197 900 €. Kumppanuussopimusten sopimussummat on tarkistettu ja niissä on huomioitu Jyväskylän kaupungin talouden sopeutustoimenpiteenä määrärahaleikkausten kohdistuminen avustuksiin.

Kumppanuussopimukset neuvotellaan vuosittain ja ne ovat tyypiltään toiminta-avustuksia. Sopimuspohjia ja sopimusehtoja on päivitetty vuodelle 2024 koskien kohtia, jotka käsittelevät sopimuksen suuruutta, maksutapaa ja toiminnan rahoitusta, sopimuksen voimassaoloaikaa ja sopimuksen purkamisen periaatteita (kohdat 4., 6. ja 7.). Kumppanuussopimusten alarajaksi on määritelty 10 000 € ja ne ovat aina harkinnanvaraisia.

Ehdotetut kumppanuussopimussummat vuodelle 2024 ovat suuruusjärjestyksessä: Monikulttuurikeskus Gloria ry 85 100 €, Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry 75 000 €, Jyväskylän kesäyliopistoyhdistys ry 14 200 €, Huhtasuon ASA ry 13 600 €, Keltinmäen ja Myllyjärven asukkaat ry 10 000 €.

Koulutuskuntayhtymä Gradian kanssa tehtävä oppilaspaikkasopimus vuodelle 2024

Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian välillä on vuosittain uusittava sopimus taiteen perusopetuksen järjestämisestä ja oppilaspaikoista. Oppilaspaikkasopimuksen arvo on euromääräisesti vähintään 470 000 euroa ja korkeintaan 520 000 euroa vuodessa. Vuoden 2024 sopimussummasta on neuvoteltu Gradian kanssa kaupungin heikentyneen taloustilanteen ja talousarvioon kirjattujen säästötavoitteiden vuoksi. Lautakunnalle esitetään, että sopimussummaksi päätetään 470 000 euroa.

Kokouksen esityslista

Kokouksessa esityslista liitteineen on luettavissa verkossa. Tässä suora linkki kokouksen esityslistaan.

Esityslistaan ja pöytäkirjoihin pääsee myös lautakunnan sivulta

Päätöstiedote kokouksen asioista julkaistaan Jyväskylän kaupungin verkkosivuilla torstaina 18.1.2024. Kokouksen virallinen pöytäkirja on luettavissa torstaina 25.1.2024 osoitteesta https://www.jyvaskyla.fi/paatoksenteko/lauta-ja-johtokunnat-seka-jaostot/kulttuuri-ja-liikuntalautakunta.

Lisätietoja:
Jyväskylän kaupunki
Lautakunnan esittelijä, sivistyspalvelujen toimialajohtaja Eino Leisimo, p. 050 584 8987