Hyppää pääsisältöön

1.12.2023

Kuva
Puheenjohtajan nuija. Kuva Antti Laukkarinen
Jyväskylän kaupungin kulttuuri- ja liikuntalautakunta käsittelee torstaina 7.12.2023 muun muassa ensi vuoden käyttötaloussuunnitelman sekä päivityksiä avustusohjeisiin.

Ensi vuonna 56,3 miljoonalla eurolla kulttuuri- ja liikuntapalveluja

Kaupunginvaltuuston hyväksyttyä 27.11. vuoden 2024 talousarvion, kulttuuri- ja liikuntalautakunta päättää ensi torstaina 7.12. kokouksessa kulttuuri- ja liikuntapalvelujen käyttötaloussuunnitelmasta, eli siitä kuinka rahat jakautuvat palveluihin. 

Lautakunnan alaisten palveluiden toimintamenot ovat ensi vuonna 56,34 miljoonaa euroa ja toimintatulot 10,04 miljoonaa euroa. Toimintakatteeksi tulee näin –46,3 milj. euroa. Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan alaisille palveluille asetettu sopeutusten tavoitetaso oli ensi vuodelle 2,3 miljoonaa euroa. Käyttösuunnitelmavaiheessa sopeutustoimenpiteiden määrä on tarkentunut 2,59 miljoonaan euroon. Summaa on nostanut liikuntapalvelujen palvelualueelle tehty kohdennus Sepänkeskuksen vuokrakuluihin toiminnan jatkamiseksi kaupungin omana toimintana.

Talousarvioprosessin aikana kulttuuri- ja liikuntalautakunta teki 5.9. talousarvioesityksensä annettuun kehykseen. Lautakunnan esityksessä palvelujen menoleikkaukset olivat noin 1,6 miljoonaa euroa ja tulotavoiteteen nosto noin 700 000 euroa. Esityksen mukaisen sopeutuksen kohdennusesityksistä tiedotettiin 5.9.2023: https://www.jyvaskyla.fi/uutinen/2023-09-05_kulttuuri-ja-liikuntalautakunta-antoi-592023-esityksensa-2024-talousarviosta-ja 

Kaupunginjohtajan esitykseen 23.10. sisältyi teknisiä määrärahatarkennuksia ja kohdennuksia. Kaupunginhallituksen esityksessä 9.11. kulttuuripalveluihin lisättiin 185 000 euroa kirjastoverkon säilyttämiseksi sekä tehtiin 400 000 euron lisäsopeutus, joka esitettiin kohdennettavaksi käyttötalousvaiheessa muun muassa kulttuuripalveluiden hallinnon keskittämiseen, maksettujen avustusten vähentämiseen sekä Jyväskylä Sinfonian tulojen lisäykseen. Lisäksi esitettiin, että Sepänkeskuksen toiminta turvataan kehittämällä toimintamallia kaupungin omana toimintana. Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarvion 27.11. esityksen mukaisesti. 

Lautakuntaan 7.12. tuotavassa esityksessä kaupunginhallituksen ja valtuuston päätöksen mukaista lisäsopeutusta esitetään kohdennettavaksi kulttuurin avustuksiin ja kumppanuussopimuksiin 85 000 euroa. Tämän lisäksi lisäsopeutusta haetaan kulttuurin hallinnosta 250 000 euroa, sinfonian tulotavoitteen nostolla lautakunnan tasosta 30 000 eurolla sekä juustohöyläämällä hankinta- ja aineet, tarvikkeet ja tavarat -määrärahoja. 

Käyttötaloussuunnitelman mukaisesti kulttuurin toiminta- ja kohdeavustuksien sekä kulttuuritoiminnan kumppanuussopimusten yhteenlaskettu arvo on ensi vuonna 582 500 euroa. Näihin kohdentui talousarvioprosessin myötä lopulta yhteensä 110 800 euron leikkaus viime vuoden tasoon nähden. Leikkauksesta on käyttötaloussuunnitelmassa kohdennettu 20 500 euroa toiminta- ja kohdeavustuksiin ja 90 300 kumppanuussopimuksiin. Leikkaus ei tule kohdentumaan kaikille avustuksille tasaisesti, vaan leikkausten kohdentumista tullaan käsittelemään vielä tarkemmin kulttuuri- ja liikuntalautakunnassa kumppanuussopimuksista päätettäessä 17.1.2024 sekä toiminta- ja kohdeavustuksista päätettäessä maaliskuun lautakunnassa 13.3.2024. 

Kulttuuri- ja liikuntalautapalvelujen käyttösuunnitelma sekä henkilöstösuunnitelma ovat esityslistan liitteinä. Lisäksi liitteenä on kulttuuri- ja liikuntapalvelujen käyttösuunnitelman mukaan tarkentunut esitys talouden tasapainottamistoimenpiteistä vuodelle 2024. 

Kulttuuri- ja liikunta-avustusten haku- ja myöntämisohjeisiin esitetään päivityksiä

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnalle esitetään, että se hyväksyy osaltaan päivitetyn kulttuuri- ja liikunta-avustusten ohjeistuksen. Ohjeissa on avustusten myöntämisen periaatteet ja kriteerit sekä toiminta- ja kohdeavustuksia koskevat ohjeet. Edellisen kerran avustusohjetta on päivitetty vuonna 2020.

Päivitetyn ohjeeseen on tarkennettu avustusten myöntämisperusteita. Esityksen mukaan avustuksia ei jatkossa myönnettäisi yhdistyksille, jotka toimivat kansalaisopiston ryhminä, kohdeavustuksia ei pääsääntöisesti myönnettäisi tilavuokriin, jos kaupunki tukee tai kompensoi tilan päähaltijaa jo muulla tavoin (esim. Villa Rana, Kramsunkatu 5, Kivääritehdas), liikunnan avustuksia ei myönnettäisi yhdistyksille, joilla on hoitamattomia maksuvelvoitteita Jyväskylän kaupungille, tai yhdessä sovittuja maksusuunnitelmia ei ole noudatettu ja liikunnan kohdeavustuksia ei myönnetä yhdistyksen jo vakiintuneeseen perustoimintaan. Lisäksi on päivitetty tekstiviittauksia, ja ohjeet on myös muilta osin tarkistettu vastaamaan nykyistä tilannetta. Nämä päivitykset koskevat täsmennyksiä ja tarkistuksia, jotka eivät vaikuta varsinaiseen asiasisältöön.

Esityslistan liitteenä on avustusohje, johon on merkitty tarkemmin näkyviin muutettavaksi esitetyt kohdat.

Kokouksen esityslista

Lisäksi lautakunta käsittelee suunnitelman sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä vuodelle 2024 sekä esitystä liikuntapalvelujen osallistuvan budjetoinnin toimenpiteistä vuodelle 2024.

Kokouksessa esityslista liitteineen on luettavissa verkossa. Tässä suora linkki kokouksen esityslistaan. 

Esityslistaan ja pöytäkirjoihin pääsee myös lautakunnan sivulta: https://www.jyvaskyla.fi/paatoksenteko/lauta-ja-johtokunnat-seka-jaostot/kulttuuri-ja-liikuntalautakunta .

Päätöstiedote kokouksen asioista julkaistaan Jyväskylän kaupungin verkkosivuilla perjantaina 8.12.2023. Kokouksen virallinen pöytäkirja on luettavissa torstaina 14.12.2023 osoitteesta https://www.jyvaskyla.fi/paatoksenteko/lauta-ja-johtokunnat-seka-jaostot/kulttuuri-ja-liikuntalautakunta

Lisätietoja:

Jyväskylän kaupunki,

- Lautakunnan esittelijä, sivistyspalvelujen toimialajohtaja Eino Leisimo, p. 050 584 8987