Hyppää pääsisältöön

6.9.2023

Kuva
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan nuija. Kuva Jaana Pinson
Jyväskylän sivistyslautakunta antoi 6.9. kokouksessaan oman esityksen ensi vuoden kasvun ja oppimisen palvelujen (varhaiskasvatus, perusopetus ja nuorisopalvelut) talousarviosta.

Lautakunta esittää jatkovalmisteluun, että talouden tasapainottamisen toimenpiteitä kohdistetaan kasvun ja oppimisen palveluihin vuonna 2024 yhteensä 5,8 miljoonaa euroa.  

Lisäksi lautakunta hyväksyi kasvun ja oppimisen vuoden 2023 määrärahamuutoksen ja Jyväskylän esiopetuksen opetussuunnitelman päivityksen. Kokouksessa kuultiin myös vastaus Määräaikaisille opettajille maksettava kesäloman ajalta palkka –valtuustoaloitteeseen.   

Vuoden 2024 talousarviovalmistelu edellyttää 12,2, miljoonan euron säästöjä kasvun ja oppimisen palveluilta 

Jyväskylän kaupungin tulee tasapainottaa talouttaan vuosina 2024–2026 noin 40 miljoonalla eurolla. Tasapainotuksesta 21,6 miljoonaa euroa kohdistuu vuodelle 2024, 11,3 miljoonaa euroa vuodelle 2025 ja 7,7 miljoonaa vuodelle 2026.  

Kasvun ja oppimisen palveluille on vuoden 2024 talousarviokehykseen varattu 252 954 200 euroa. Vuoden 2024 talousarviovalmistelu edellyttää sopeutustoimenpiteitä yhteensä 12,2 miljoonaa euroa. Toimialajohtajan talousarvioesitykseen sisältyy korjattua talousarviokehystä enemmän sopeutustoimenpiteitä, jotta kuluvan vuoden ennusteen mukaiset palveluntarpeen kasvusta tai toiminnan muutoksista aiheutuvat lisäkehystarpeet saadaan katettua. Lisäkehystarpeita ovat muun muassa varhaiskasvatuksen ryhmäperhepäivähoito ja perusopetuksen uudet erityisryhmät. 

Sivistyslautakunnan esityksessä säästöjä esitetään yhteensä 5,8 miljoonaa euroa 

Sivistyslautakunnan yhteinen näkemys oli, että lautakunnalle esitetty 12,2 miljoonan euron säästötaso kasvun ja oppimisen palveluille vuodelle 2024 on liian korkea. Kaupunkilaiskyselyn tahtotilan mukaisesti lasten ja nuorten palveluja tulee olla erityisessä suojelussa. Tätä tukevat myös kaupunkistrategian ja lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tavoitteet.  

Sivistyslautakunta päätti yhteiset palvelut ja hallinnon sopeutussummaksi 681 000 euroa toimialajohtajan esityksen mukaisesti. Varhaiskasvatuksen palvelualueelta esitetään sopeutettavaksi 1, 5 miljoonaa euroa, perusopetuksesta 3,3 miljoonaa euroa ja nuorisopalveluista 322 000 euroa.   

Sivistyslautakunta toteaa perusopetuksen opetusresursseja ei tule leikata, jotta opetusryhmien koot eivät kasvaisi. Myös nyt alhaisella tasolla oleva aineiden ja tarvikkeiden määrärahat tulee säilyttää kohtuullisella tasolla. Myös opetuksen ja varhaiskasvatuksen tukiresurssit haluttiin säilyttää. Enemmistö lautakunnan jäsenistä kannatti nykyisen kouluverkon säilyttämistä. Lopulliset säästöt tarkentuvat käyttötaloussuunnitelmassa. Toimialajohtajan talousarvioesityksessä oleva irtaimen käyttöomaisuuden investointisuunnitelma hyväksyttiin esityksen mukaisesti.  

Kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarvion 27.11.2023 

Kaupunginjohtaja laatii oman talousarvioesityksensä sivistyslautakunnan ja muiden lauta- ja johtokuntien sekä elinkeino- ja työllisyysjaoston esitysten pohjalta. Kaupunginjohtajan talousarvioesitys julkaistaan 23.10.2023.  

Kaupunginvaltuusto käy lähetekeskustelun talousarvioesityksestä 6.11.2023 ja päättää samalla veroprosentit vuodelle 2024. Kaupunginhallitus käsittelee talousarvioesitystä seminaarissaan 9.-10.11.2023 ja tekee oman esityksensä talousarviosta, joka etenee kaupunginvaltuuston lopulliseen hyväksymiskäsittelyyn 27.11.2023. Lautakunnat, johtokunnat ja elinkeino- ja työllisyysjaosto vahvistavat oman tehtäväalueensa käyttösuunnitelmat joulukuussa 2023. 

Pöytäkirja on luettavissa kokonaisuudessaan sivistyslautakunnan verkkosivulla. Päätöstiedote kokouksen asioista julkaistaan Jyväskylän kaupungin verkkosivuilla kokouksen jälkeen keskiviikkona 6.9.2023.  

Lisätietoja:  
- sivistyslautakunnan puheenjohtaja Mirja Hirvensalo, p. 040 805 3944  
- sivistyspalveluiden toimialajohtaja, sivistyslautakunnan esittelijä Eino Leisimo, p. 050 584 8987