Hyppää pääsisältöön

4.5.2023

Kuva
Puheenjohtajan nuija. Kuva Antti Laukkarinen
Jyväskylän kaupungin kulttuuri- ja liikuntalautakunta käsittelee kokouksessaan keskiviikkona 10.5.2023 Harjun stadionin peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelmaa. Pohjaesitys on, että kulttuuri- ja liikuntalautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hankesuunnitelman hyväksymistä.

Harjun stadionin peruskorjaus sisältyy kulttuuri- ja liikuntalautakunnan vuonna 2021 hyväksymään liikuntaolosuhteiden kehittämisohjelmaan. Investoinnin tavoitteena on luoda Harjun urheilukentälle stadionmaiset olosuhteet rakentamalla takasuoralle katsomolaajennus oheistiloineen sekä peruskorjaamalla urheilun suorituspaikat. Stadionalueen lisäksi hankkeessa kehitetään stadionin ulkopuolista puistoa, mikä parantaa suurtapahtumien järjestämismahdollisuuksia. Uuteen katsomoon tulisi noin 2000 uutta katettua ja kiinteää istumapaikkaa, mikä nostaa stadionin katsomokapasiteetin 4000 katettuun istumapaikkaan. Peruskorjauksen yhteydessä uusitaan myös yleisurheilupinnoitteet sekä niiden alla oleva joustokerros sekä jalkapallonurmi ja sen alla olevat kasvukerrokset. Harjun vanhan katsomorakennuksen tiloissa tehdään tänä vuonna käyttöä turvaavia sisäilmakorjauksia ja hankesuunnitelmassa esitetään, ettei vanhaan katsomorakennukseen osoiteta enää vakituisia työtiloja, vaan tarvittavat tilat rakennetaan uuden katsomon yhteyteen. Jatkossa vanhan katsomorakennuksen elinkaarta jatketaan kunnossapitokorjauksin ja tilat toimivat alkuperäisen käyttötarkoituksensa mukaisesti pukuhuone-, varasto-, ja tapahtumatiloina.


Olosuhteiden parantaminen on edellytys haettaessa suurempia kansallisia ja kansainvälisiä kilpailu- ja ottelutapahtumia. Peruskorjauksen jälkeen stadionin tulee täyttää vähintään IAAF:n Class 2 Athletics Facility sertifikaatin vaatimukset. Uudistettavat olosuhteet palvelevat myös muita Harjulla järjestettäviä tapahtumia sekä lajiharjoittelua ja oppilaitosten tarpeita. Kalevan kisat on myönnetty Jyväskylään vuodelle 2026 ja Jyväskylän kaupunki ja Jyväskylän kenttäurheilijat ovat hakemassa vuodelle 2027 yleisurheilun aikuisurheilun (yli 35 vuotiaat) EM -kisoja Jyväskylään.

Lautakunnalle esitellyn hankesuunnitelman hinta on nykyisellä hintatasolla 13,1 miljoonaa euroa (alv 0%). Rakennussuunnittelu on tarkoitus käynnistää heti hankesuunnitelman hyväksymisen ja rahoituksen varmistumisen jälkeen. Rakennustyöt alkaisivat keväällä 2024 ja uusittu stadion valmistuisi syksyksi 2025.

Vuonna 2026 100 vuotta täyttävällä Harjun stadionilla on tehty rakennus-, peruskorjaus- ja laajennustöitä aiemmin vuosina 1950, 1965, 1978, 1980, 1991, 2000 ja 2017. Alkuperäinen 1950 rakennettu pääkatsomo purettiin ja korvattiin uudella katsomorakennuksella 1978. Nykyinen katsomorakennus koostuu 1965, 1978 ja 2000 rakennetuista laajennuksista. Katsomo on katettu vuosina 1980 ja 2017.  Harjun stadion on yksi Jyväskylän keskeisimmistä ja ikonisimmista liikuntapaikoista. Harju kuuluu Museoviraston 2009 laatimaan RKY- inventointiin (valtakunnallisesti merkittävä rakennetun kulttuuriympäristön kohdealue). RKY- aluerajauksen vaikutus on huomioitu Harjun alueen kehittämisen yhteydessä asianmukaisilla asemakaavamääräyksillä ja -merkinnöillä. Kaavan tavoitteena on turvata mm. kulttuuriympäristön ominaispiirteiden säilyminen, Harjun alueen ominaispiirteet ja virkistyksen olosuhteet.

Hankkeelle on budjettivaraus liikuntapalvelujen investointiohjemassa vuosille 2023–2025 12 milj. euroa. Kaupunkirakennepalvelut on varannut vuoden 2025 investointiohjelmaan 200 000 euroa stadionin ulkopuolisiin toimintoihin. Puuttuva rahoitusosuus 897 000 euroa tullaan esittämään tulevaan investointiohjelmaan vuosille 2024-2025. Hankkeelle tullaan hakemaan 750 000 euroa liikuntapaikkarakentamisen valtionavustusta vuodelle 2024.

Kokouksen esityslista

Kokouksen esityslista on luettavissa verkossa. Tässä suora linkki kokouksen esityslistaan.

Esityslistaan ja pöytäkirjoihin pääsee myös lautakunnan sivulta: https://www.jyvaskyla.fi/paatoksenteko/lauta-ja-johtokunnat-seka-jaostot/kulttuuri-ja-liikuntalautakunta.

Päätöstiedote kokouksen asioista julkaistaan Jyväskylän kaupungin verkkosivuilla torstaina 11.5. Kokouksen virallinen pöytäkirja on luettavissa torstaina 18.5.2023 osoitteesta https://www.jyvaskyla.fi/paatoksenteko/lauta-ja-johtokunnat-seka-jaostot/kulttuuri-ja-liikuntalautakunta.

 

Lisätietoja:

  • toimialajohtaja Eino Leisimo, p. 050 584 8987, eino.leisimo(at)jyvaskyla.fi Jyväskylän kaupungin sivistyspalvelut, kulttuuri- ja liikuntalautakunnan esittelevä viranhaltija