Hyppää pääsisältöön

24.3.2023

Kuva
Kaksi nuorta keskustelemassa ohjaajan kanssa tietokoneen äärellä. Kuva Veera Rinta-Porkkunen
Jyväskylän perusopetuksen lukuvuoden 2023-2024 Ysiplus-opetukseen haetaan ajalla 27.3. -9.4. Jyväskylän perusopetuksen osaamisen kehittämisen (peda.net) nettisivuilta löytyvällä lomakkeella. Hakea voivat yhdeksäsluokkalaiset nuoret, joilta on jäänyt tai on vaarassa jäädä peruskoulun päättötodistus saamatta.  Hakemus lähetetään osoitteeseen Jyväskylän kaupunki, Ysiplus-opetus, Matarankatu 6, 40100 Jyväskylä.   

Oppilaat valitaan hakemuksen ja haastattelun perusteella. Haastatteluun valituille tieto henkilökohtaisesta haastatteluajasta tulee sähköpostilla tai puhelimitse. Haastattelut järjestetään huhti-toukokuun aikana. Haastatteluun osallistuvat oppilas ja hänen huoltajansa sekä Ysiplus-opetuksen opettaja ja ohjaaja.     

Opiskelua toiminnallisin menetelmin 

Ysiplus-opetus toteutetaan toiminnallisin menetelmin perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti. Nuoren yksilöllisiä vahvuuksia tuetaan yhteisöllisen ja osallistavan toimintakulttuurin avulla. Ysiplussalla opiskellaan se aika, jonka opintojen loppuun saattaminen edellyttää oppivelvollisuus huomioiden.  Perusopetuksen opetuksen ryhmässä voi lähtökohtaisesti opiskella sen lukuvuoden loppuun, kun nuori täyttää 17-vuotta.  Opetus perustuu jokaisen oppijan henkilökohtaiseen kohtaamiseen ja aktiiviseen vuorovaikutukseen. Opiskelevan nuorten motivaatiota ja sitoutumiskykyä opintoihin vahvistetaan taidetyöpajan toimintamallin mukaisesti, jossa painottuu kannustava, yksilöllinen ja toiminnallinen työskentely voimauttavassa oppimisympäristössä. 
 
Ysiplus-opetusryhmät sijaitsevat Mataran kiinteistössä, Nuorten taidetyöpajan yhteydessä ja ovat Kilpisen yhtenäiskoulun alaista toimintaa. Opetuksesta vastaavat kaksi erityisopettajaa ja kasvatusohjaajaa, joilla on osaaminen ja pätevyys pajamuotoisen perusopetuksen toteuttamiseen.  
 
Lisätietoja:  
 Ysiplussan kasvatusohjaajat vastaavat kysymyksiin hakuaikana ma-pe klo 13.30- 15.30   
Otto Tikka p. 050 478 4579 ja Sakari Perämäki p. 050 357 3145   

Asiasanat: