Hyppää pääsisältöön

20.2.2023

Kuva
Linkki Vanhan aseman edessä talvella. Kuva Katja Kauppila
Jyväskylän seudun joukkoliikennelautakunta kokoontuu torstaina 23.2.2023 päättämään Linkki-paikallisliikenteen asioista.

Joukko- ja palveluliikenteen tilinpäätös vuodelta 2022

Joukko- ja palveluliikenteen tilinpäätös koostuu Jyväskylän kaupungin sekä seudullisen joukkoliikenteen osakokonaisuuksista. Vuoden 2022 toimintatulotavoite ylittyi 29 330 eurolla. Toimintamenokustannukset alittuivat 71 200 eurolla huolimatta palveluliikenteen polttoaineiden kustannusnoususta johtuvasta liikennöintikustannusten ylittymisestä 49 000 eurolla. Toimintamenojen alitus johtui varautumisesta paikallisliikennekeskuksen siirron lisäkustannuksiin, jotka eivät kuitenkaan toteutuneet. Kokonaisuudessaan toimintakate oli 100 500 euroa arvioitua parempi.

Linkki-liikenteen toimintatuloissa asiakastulot ylittyivät kasvaneiden matkamäärien myötä 584 000 eurolla. Valtiolta saatiin lisätukea koronan joukkoliikenteelle aiheuttamiin asiakastulomenetyksiin ja liikennöintikustannusten nousuun 1 078 000 euroa. Kokonaisuudessaan tulot ylittyivät 1 675 000 eurolla. Menopuolella liikennöintikustannukset ylittyivät 1 592 000 eurolla polttoaineiden kustannusnousun takia. Kokonaisuudessa toimintamenot ylittyivät 1 923 000 eurolla. Miinusmerkkinen toimintakate oli 6,60 miljoonaa euroa, joka jäi 248 000 euroa tavoitteesta. Keskeisenä toiminnallisena tavoitteena oli joukkoliikenteen matkamäärien nostaminen 30 prosentilla vuoden 2021 tasosta. Tämä toteutui ja matkamäärät kasvoivat 35 prosenttia.

Linkki-paikallisliikenteen toimintavuoteen mahtuu useita merkittäviä tapahtumia ja hankkeita. MAL-sopimukseen liittyen tehtiin Jyväskylän viranomaisalueen laajenemista koskeva selvitys. Kokoluokaltaan merkittävä liikennöintikohteiden kilpailutus toteutettiin kesällä 2024 käynnistyvää liikennettä varten toteutettiin syksyllä 2022. Lähimaksutapa kasvatti syyskuussa 2022 tapahtuneen käyttöönoton jälkeen nopeasti suosiotaan Linkki-joukkoliikenteessä, mutta laitevikojen takia lähimaksutavalla maksettuja matkoja tilastoitiin vuonna vain 47 573. Vapaudenkadulla toiminut paikallisliikenneterminaali siirtyi elokuussa 2022 väliaikaisesti Asemakadulle, jossa toimitaan näillä näkymin vuoden 2024 syksyyn asti. Lastenvaunuetuuden kellonaikarajoitus poistettiin ja alle 7-vuotiaiden etuutta matkustaa maksutta huoltajansa seurassa laajennettiin. Sähköisiä aikataulunäyttöjä lisättiin pysäkeille useaan kohteeseen. Mobiililippusovelluksissa otettiin käyttöön uusia maksutapoja, samoin Waltin nettikaupassa. Opiskelijoiden sähköinen tunnistautuminen tuli käyttöön Waltti Mobiilissa ja Waltin nettikaupassa. Waltti-matkakortin taustajärjestelmässä tehtiin teknisiä muutoksia, ja nyt asiakkaan liput sijaitsevat fyysisen kortin sijaan henkilökohtaisella matkatilillä, mikä nopeuttaa tiedonsiirtoa ja ladatun arvon näkymistä matkakortilla. Joukkoliikenteen käyttöä edistettiin vuonna 2022 monella saralla, esimerkiksi Bussiloikka kouluun -kiertueella, edullisilla lippukampanjoilla ja uusille opiskelijoille suunnatulla, kokeilulipulla varustetulla tervetuliaispaketilla. Jyväskylän Valon kaupunki – tapahtumassa käyneille tarjottiin 26 000 ilmaismatkaa. Asiakkaiden tyytyväisyys Linkki-liikenteen palveluihin säilyi tutkitusti hyvänä myös vuonna 2022. Asiakkaiden vuonna 2022 palvelusta antama keskimääräinen arvosana oli 4 (asteikolla 1-5, jossa 1 = huono, 5 = erinomainen).

Linkin kesäaikataulut ja reitit 5.6.–8.8.2023

Joukkoliikennelautakunta käsittelee kokouksessaan Linkki-paikallisliikenteen kesän 2023 alustavia aikatauluja ja reittejä. Niihin esitetään muutoksia osalle paikallisliikenteen eniten käytetyistä linjoista. Linkki-paikallisliikenteen matkustajamäärät ovat nyt ennätyskorkealla: marraskuussa 2022 ja tammikuussa 2023 ylitettiin 800 000 kuukausittaisen matkan raja, nyt lähennellään jopa 37 000 päivittäistä matkaa. Siksi on realistista odottaa, että myös tulevana kesänä matkamäärät jatkavat kasvuaan. Haasteet aikatauluissa olivat isoja eivätkä ratkaistavissa pienillä aikataulusäädöillä, vaan ne edellyttävät auton lisäämistä autokiertoihin, jotta palvelu saadaan pelaamaan myös matkamäärien kasvaessa.

Matkustuksen suosion kasvaminen tuo mukanaan aikatauluongelmia, joiden ratkaisemiseksi esitetään kesälle 2023 lisättäväksi ylimääräinen auto liikenteeseen linjoille 1, 2, 18, 18K ja 25. Aikataulumuutoksia on tehty myös linjoille 3, 22 ja 36. Esitetyissä muutoksissa on otettu mahdollisuuksien mukaan huomioon aikatauluja, reittejä ja vuorojen lähtöaikoja koskevat asiakaspalautteet. Samoin on otettu huomioon kuljettajilta saapuneet, aikatauluihin liittyvät viestit. Muutos aiheuttaa noin 88 000 euron kustannukset, jotka katettaneen lipputuloilla.

Linja 1: Talvikaudella arkisin noin kello 6–19 linjoja 1 ja 2 on liikennöity yhteisillä autokierroilla. Ajossa on ollut yhteensä kuusi autoa ja autokierron kokonaisaika on ollut 120 minuuttia, vuoroväli 20 minuuttia. Iltaisin ja viikonloppuisin vuoroväli on ollut 30 minuuttia ja ajossa yhteensä 4 autoa 120 minuutin autokierrolla. Kesällä arkisin noin kello 6–17 ajossa on ollut viisi autoa 100 minuutin autokierrolla, 20 minuutin vuorotarjonnalla. Iltaisin ja viikonloppuisin vuorotarjonta on ollut 30 minuuttia 90 minuutin autokierrolla. Kesällä 2022 aikataulut eivät enää toimineet nykyisillä autokierroilla arkisin eikä viikonloppuisin. Toimimattomista aikatauluista tuli palautteita asiakkailta ja kuljettajilta, kun osa vuoroista oli myöhässä jopa 15 minuuttia tai enemmän. Kesän 2023 autokiertoihin lisätään yksi auto pysyvästi M-S päivien liikenteeseen kasvaneiden matkustajamäärien palvelemiseksi ja aikatauluongelmien korjaamiseksi. Aikatauluja on muutettu M-S päivien osalta. Muutoksesta syntyvä kustannus on noin 24 500 euroa.

Linja 2: Talvikaudella arkisin noin kello 6–19 linjoja 1 ja 2 on liikennöity yhteisillä autokierroilla. Ajossa on ollut yhteensä kuusi autoa ja autokierron kokonaisaika on ollut 120 minuuttia, vuoroväli 20 minuuttia. Iltaisin ja viikonloppuisin vuoroväli on ollut 30 minuuttia ja ajossa on ollut yhteensä 4 autoa 120 minuutin autokierrolla. Kesällä arkisin noin kello 6–17 ajossa on ollut viisi autoa 100 minuutin autokierrolla, 20 minuutin vuorotarjonnalla. Iltaisin ja viikonloppuisin vuorotarjonta on ollut 30 minuuttia 90 minuutin autokierrolla. Kesällä 2022 aikataulut eivät enää toimineet nykyisillä autokierroilla arkisin eikä viikonloppuisin. Toimimattomista aikatauluista tuli palautteita asiakkailta ja kuljettajilta, kun osa vuoroista oli myöhässä jopa 15 minuuttia tai enemmän. Kesän 2023 autokiertoihin lisätään yksi auto pysyvästi M-S päivien liikenteeseen kasvaneiden matkustajamäärien palvelemiseksi ja aikatauluongelmien korjaamiseksi. Aikatauluja on muutettu M-S päivien osalta. Muutoksesta syntyvä kustannus on noin 24 500 euroa.

Linja 3: Tarjontaa on kesäaamujen ruuhka-aikoina selkeästi vähemmän kuin talviaamujen ruuhkatunteina. Talvikauden aamuruuhkien aikaan linja liikennöi 3–4 kertaa tunnissa, kesällä vain kerran tunnissa, mistä on tullut asiakkailta palautteita kesinä 2021 ja 2022. Nyt aamuun on suunniteltu kello 7:n, 8:n ja 9:n tunneille lisää tarjontaa asiakkaiden toiveiden pohjalta. Palvelutason parannuksella vastataan myös kasvavien asiakasmäärien synnyttämään tarpeeseen. Muutoksesta syntyvä kustannus on noin 10 000 euroa.

Linjat 18 ja 18K: Ennen korona-aikaa linjojen 18 ja 18K kesäajan autokiertoja muutettiin kasvaneiden matkustajamäärien vuoksi. Kesälle 2021 muutokset purettiin ja aikatauluja sekä autokiertoja muutetiin kustannussäästöjen saamiseksi. Kesällä 2022 matkustajamäärät olivat kasvussa, eivätkä linjojen 18 ja 18K aikataulut enää arkipäiväliikenteen osalta toimineet suunnitellusti. Kuljettajilta ja asiakkailta tuli palautteita toimimattomista aikatauluista. Tarkoituksena on nyt kasvaneiden matkustajamäärien takia palauttaa käyttöön aikataulut ja autokierrot, jotka olivat linjoilla käytössä ennen korona-aikaa. Muutoksia tulee M-P päivien liikenteen aikatauluihin noin kello 10–17.00. Syntyvä kustannus on noin 13 000 euroa.

Linja 22: Kesäkaudella liikenne vähenee Länsirannalta, kun linjaa 22M ei liikennöidä ja linjan 36 palvelutarjonta vähenee talveen nähden. Kesän M-P päiville on toivottu kello 7.00 Länsirannalta suoraa yhteyttä Jyväskylän keskustaan. Yhteys on mahdollista järjestää muuttamalla keskustasta Tikkakosken suuntaan tulevan linjan 22 vuoron reittiä. Vuoro poikkeaa Länsirannalla ennen linjan päätepistettä eli Koulukadun risteystä. Vastaavaan tapaan Länsirannalla poikkeavia vuoroja on linjalla 22 käytössä tällä hetkellä useita, sekä kesäkauden että talvikauden liikenteessä. Muutos ei aiheuta lisäkustannuksia.

Myös arkiaamuisin Tikkakoskelta keskussairaalan suuntaan töihin kulkevien vaihtomatkustajien yhteyksiä parannetaan aikataulumuutoksilla, jotta vaihto keskustassa tapahtuisi varmemmin ja sujuvammin. Iltapäivisin linjan 22 vuorot eivät ole ennättäneet lähteä Tikkakoskelta aikataulusuunnitelman mukaisesti liikkeelle. Tikkakoskelta lähdetään arkisin tasatunnein kohti kaupunkia. Ongelmia aikatauluissa pysymisessä on ollut kello 15.00 lähdöistä eteenpäin. Aikatauluja muutetaan siten, että kello 15–19 Tikkakoskelta lähtevät vuorot muutetaan aikatauluihin lähtemään 5 minuuttia yli tasatunnin, jolloin vuorot pääsevät lähtemään suunnitellusti Tikkakoskelta. Autot ovat olleet pääosin keskustassa kuitenkin aina ajallaan.

Linja 25: Linjaa on liikennöity arkipäivisin neljällä autolla, 120 minuutin autokierrolla ja 30 minuutin vuorotarjonnalla noin kello 6.00–18.00. Tämän jälkeen autokierrossa on ollut kolme autoa ja aikaa autokierrossa on 90 minuuttia iltaisin ja viikonloppuisin, mikä ei ole enää riittänyt autoille etenkään viikonloppuisin. Syynä ovat kasvaneiden matkustajamäärien myötä lisääntyneet pysähdykset ja sitä kautta hidastunut matkanteko. Kesällä 2021 ongelmia ei juuri esiintynyt, sillä koronapandemia vaikutti vielä matkustajamääriin, mutta kesäkuusta 2022 alkaen ongelmia alkoi ilmetä huomattavasti ja osa vuoroista liikennöi jopa 20 minuuttia myöhässä. Ongelmat painottuivat viikonloppuun, jolloin aikataulut olivat 90 minuutin autokierron takia kireät. Kesälle 2023 lisätään yksi auto autokiertoihin, jotta ajoaikaa saadaan kasvaneiden matkustajamäärien kuljettamiseen. Aikatauluihin on tehty muutoksia M-S-päivien liikenteeseen. Muutoksesta syntyvä kustannus on noin 16 000 euroa.

Linja 36: Linjan ajoajat venyivät odotettua pidemmiksi kesällä 2022, jonka vuoksi niihin tehtiin pieniä aikataulumuutoksia aamu- ja iltapäiväliikenteeseen. Muutokset ovat pääosin 5 minuutin aikataulutarkistuksia, jotka on tehty suunniteltujen aikataulujen toimivuuden varmistamiseksi.

Kokouksen esityslista

Kokouksen koko esityslista liitteineen on julkaistu Jyväskylän kaupungin verkkosivuilla. Esityslistamateriaalit ovat pdf-tiedostomuodossa.

 

Lisätiedot: palvelupäällikkö Kari Ström, p. 050 60943, kari.strom[a]jyvaskyla.fi