Hyppää pääsisältöön

25.4.2022

Kuva
Linkki Laukaan linja-autoasemalla. Kuva Katja Kauppila
Jyväskylän seudun joukkoliikennelautakunta saa torstain 28.4. kokouksessaan käsiteltäväksi muun muassa aloitteen Linkki-paikallisliikenteen aikarajoituksettomasta lastenvaunuetuudesta.

Rajoituksia esitetään poistettavaksi myös alle 7-vuotiaiden, maksavan vanhemman seurassa kulkevien lasten matkustamisesta.

Lastenvaunuetuus ilman kellonaikarajoitusta

Lautakunnalle ehdotetaan maksuttoman lastenvaunuetuuden ottamista käyttöön ilman kellonaikarajoitusta 6.6.2022 alkaen. Etuuden saisivat henkilöt, jotka kuljettavat mukanaan lasta lastenvaunuissa, -rattaissa tai niihin rinnastettavassa, irrallisessa lasten pyöräilyvaunussa. Lastenvaunujen kanssa tullaan sisään ja poistutaan keskiovista, matkan ajaksi vaunut tulee sijoittaa Linkin keskiosan vaunutilaan. Vaunujen oikea kylki asetetaan autossa linja-auton keulaa kohti tilan säästämiseksi ja linja-autoon nousemisen ja sieltä poistumisen sujuvoittamiseksi. 

Lastenvaunuille varattu tila on linja-autoissa rajallinen ja siinä kulkevat myös mm. pyörätuoli- ja rollaattorimatkustajat. Vaunutilan täytyttyä pysäkiltä ei voida ottaa uusia lastenvaunumatkustajia kyytiin, vaan viimeksi kyytiin pyrkivä joutuu odottamaan seuraavaa vuoroa, johon lastenvaunujen kanssa mahtuu. Matkan aikana lapsen voi ottaa pois vaunuista ja siirtyä tämän kanssa istumaan auton penkille, kunhan huolehtii vaunujen pystyssä pysymisestä matkan aikana. Linja-autossa kuljetettavat lastenvaunut ja -rattaat eivät myöskään saa aiheuttaa haittaa tai vaaraa muille matkustajille

Aikarajoituksettoman, maksuttoman lastenvaunuetuuden tarkoituksena on tukea lapsiperheiden joukkoliikenteen käyttöä ja mahdollistaa lapsen turvallinen kyytiinnousutilanteissa. Lisäksi etuus on linjassa muiden kaupunkiseutujen käytänteiden kanssa. Etuuden muutoksen vaikutus lastenvaunumatkojen määrään arvioidaan pieneksi. Olennaisin muutos on todennäköisesti lastenvaunumatkustuksen jakautuminen tasaisemmin päivän eri ajoille.

Alle 7-vuotiaat maksutta maksavan vanhemman seurassa

Tähän saakka Linkki-paikallisliikenteessä on ollut voimassa käytäntö, jonka mukaan yhden maksavan matkustajan seurassa on voinut matkustaa maksutta 1-2 alle 7-vuotiasta lasta. Nyt pohdittavana on lapsilukurajoituksen poisto, eli kaikille alle 7-vuotiaille esitetään maksutonta matkustusta vanhemman, maksavan matkustajan seurassa. Maksuttomuus ei kuitenkaan koskisi lapsiryhmiä, esimerkiksi päiväkotiryhmiä. 

Alle 7-vuotiaiden maksuttoman matkustuksen ennakoidaan toteutuessaan lisäävän lapsiperheiden joukkoliikenteen käyttöä. Etuudella voidaan siten arvioida olevan myönteinen vaikutus joukkoliikenteen käyttöön pidemmällä tähtäyksellä. Jos alle 7-vuotias matkustaa yksin, hän maksaisi matkastaan jatkossakin normaalin lastenlipun hinnan.

EU:n vammaiskortin haltijan ja saattajan etuuksiin ei esitetä muutoksia

Lautakunta käsittelee kokouksessaan myös valtuustoaloitetta EU:n vammaiskortin haltijan ja saattajan maksuttomista matkoista. Tähän saakka vammaiskorttinsa vuosittain Linkki-palvelupisteessä esittävä henkilö on saanut Waltti-matkakorttiinsa merkinnän ns. avustajaetuudesta. Etuuden saaja maksaa itse matkansa normaalisti Waltti-matkakortillaan, mutta mukana häntä avustavan saattajan matkat ovat maksuttomia. 

Linkki-joukkoliikenteen palvelut toimivat Jyväskylän, Laukaan ja Muuramen kuntien alueella. Asiakasryhmät ja lippuhinnat ovat yhtenevät viranomaisen järjestämässä joukkoliikenteessä, samoin etuudet. Joukkoliikenne on kuntien vahvasti subventoimaa toimintaa, joten maksuttomien matkaetuuksien lisäämisen voidaan olettaa vähentävän asiakastuloja ja kasvattavan kuntaosuuksia. 

Aloitteessa esitetyn maksuttoman matkaetuuden päätösvalmistelussa on otettu huomioon vireillä olevat yhteiskunnan muutokset. Vammaispalvelut siirtyvät 1.1.2023 alkaen hyvinvointialueiden hoidettaviksi. Myös vammaispalvelulakiin on valmisteilla liikkumiseen liittyviä muutoksia. Lisäksi maankäyttöä, asumista ja liikennettä koskevaan MAL-sopimukseen liittyen on meneillään selvitys, joka mahdollisesti johtaa joukkoliikenteen viranomaisalueen laajentumiseen. Tämä synnyttää toteutuessaan tarpeen tarjota samat edut tasapuolisesti koko laajentuvalla viranomaisalueella. 

Lautakunta käsitteli aloitetta edellisen kerran 24.2.2022 ja päätti pyytää siihen lausunnot Jyväskylän, Laukaan ja Muuramen vammaisneuvostoilta. Lausuntojen perustelut käsitellään kokouksessa. Päätösehdotuksena on, että ajankohta EU:n vammaiskortin haltijan maksuttoman matkaetuuden muuttamiseen ei tällä hetkellä ole oikea, eikä etuuden laajentamista sen vuoksi nähdä tarkoituksenmukaiseksi.

Korotetun kilometrikorvauksen maksaminen Linkki-liikennöitsijöille

Dieselin hinta on noussut viime kuukausina poikkeuksellisen paljon. Tilastokeskuksen ylläpitämän kuluttajahintatilaston mukaisesti dieselin keskihinta oli vuoden 2021 loka-joulukuussa keskimäärin 1,67 euroa litralta, kun se tammikuussa 2022 oli 1,78 euroa, helmikuussa 1,98 euroa ja maaliskuussa 2,33 euroa litralta. Vuoden 2021 keskihinta oli 1,51 euroa litralta, joten alkuvuoden hinnannousu on poikkeuksellisen voimakas. 

Linkki-paikallisliikenteen sopimusliikennöitsijät ovat esittäneet tilaajalle polttoaineen hinnan kompensointia. Liikennöitsijät pyytävät jakeluvelvoitteen muutoksesta ja Ukrainan sodasta johtuvan, voimakkaan dieselin hinnannousun kompensoimista takautuvasti ajalta 1.1.- 31.3.2022. Joukkoliikennelautakunnalle esitetään päätettäväksi, että kilpailutetun liikenteen dieselpolttoainetta käyttävien kohteiden bruttosopimuksien liikennöitsijöille maksetaan dieselin hinnannousun johdosta 1.1.-31.3.2022 korotettu kilometrikorvaus. Korotus on tammikuulta 2022 0,03 euroa kilometriltä, helmikuulta 0,06 euroa kilometriltä ja maaliskuulta 0,19 euroa kilometriltä. Korotus maksetaan ehdollisesti siten, että mikäli valtio tai muu vastaava taho osallistuu myöhemmin takautuvasti dieselin hinnannousun vaikutusten kompensointiin, voidaan korvausta periä sen osalta takaisin.

Korotetun kilometrikorvauksen laskennassa on tarkasteltu polttoaineen hinnanmuutoksen vaikutuksia tammi-maaliskuun toteutuneiden suoritteiden mukaisesti. Keskikulutuksena on käytetty liikennöitsijöiden vuodelta 2021 ilmoittamien kulutusten keskiarvoa 35,6 litraa /100 km. Dieselin hinnannousun kompensaationa maksetaan Jyväskylän Liikenne Oy:lle 136 946 euroa ja Länsilinjat Oy:lle 22 062 euroa. Polttoaineen hintakompensaatiota maksetaan vain tammi–maaliskuun ajalta. Huhtikuusta 2022 eteenpäin suoritekorvaukset määräytyvät sopimuksen mukaisesti. Linkki-paikallisliikenteen kohdetta 5 liikennöidään kokonaan biokaasulla, jonka hinta ei ole muuttunut tarkastelujakson aikana. 

Kokouksen esityslista

Kokouksen koko esityslista liitteineen on Jyväskylän kaupungin verkkosivuilla. Esityslistamateriaalit ovat pdf-tiedostomuodossa.


Lisätiedot: palvelupäällikkö Kari Ström, p. 050 60943, kari.strom[at]jyvaskyla.fi