Hyppää pääsisältöön

14.9.2021

Kuva
Syksyn omenat. Kuva Kristiina Pentikäinen

 

Joukkoliikenteen vuoden 2022 talousarvio mahdollistaa nykyisen palvelutarjonnan säilyttämisen liikenteen kustannusten noususta huolimatta, mikäli joukkoliikennelautakunta hyväksyy osaltaan sille torstaina 16.9. esiteltävän joukkoliikenteen seudullisen toiminnan talousarvioehdotuksen. Talousarvion toteutumisen edellytyksenä kuitenkin on, että koronan takia laskeneita matkamääriä saadaan lisättyä 30 prosentilla vuoden 2021 tasosta. Jos matkamäärät eivät kasva odotusten mukaisesti, taloutta joudutaan tasapainottamaan. 

Koronasta aiheutuva matkamäärien lasku on vaikuttanut maaliskuusta 2020 alkaen joukkoliikenteen toimintaan ja näkynyt matkamäärien laskuna. Matkustus on ilahduttavasti lisääntynyt kuluvana vuonna ja noususuunnan uskotaan jatkuvan vuonna 2022. Matkamäärien odotetaan kasvavan noin 30 prosentilla vuoden 2021 tasosta, jolloin ensi vuoden matkamääräennuste on 6,65 miljoonaa matkaa.

Matkustuksesta kertyvät asiakastulot sekä valtionavustukset ovat joukkoliikenteen tärkeimpiä tulonlähteitä. Menoja syntyy liikennöinnistä, joukkoliikenteen järjestämisen kustannuksista ja seutuliikenteen nousukorvauksista. 


Seudullisen joukkoliikenteen talousarvio

Joukkoliikenteen liikennöintikustannukset muodostavat suurimman osan seudullisen joukkoliikenteen kustannuksista. Ne jaetaan yhteistoimintasopimuksen mukaisesti kuntalaisten vuoden 2020 matkustuksen suhteessa. Jyväskylä maksaa liikennöinnin kustannuksista 89,39 %, Laukaa 6,50 % ja Muurame 4,12 %. 

Osan talousarvion seudullisesti rahoitettavaa osuutta muodostavat hallinnollisten menojen ja erillisten projektien kustannukset, jotka jaetaan kunnittain vuoden 2020 asukaslukujen perusteella. Jyväskylä maksaa näistä kustannuksista 83,14 %, Laukaa 10,91 % ja Muurame 5,94 %. 

Keski-Suomen ELY-keskuksen hallinnoiman liikenteen nousu- ja sopimuskorvaukset sekä markkinaehtoisen liikenteen nousukorvausten kustannukset jaetaan kuntien asukaslukujen suhteessa. Lipputuloihin sisältyvät yksittäisten käyttäjien ostamat liput ja kertamatkat, Matkahuollon lippujen käytöstä saadut korvaukset sekä eri toimialojen (esim. koulujen) ja Kelan maksamat korvaukset joukkoliikenteellä tehdyistä matkoista.

Seudullisen toiminnan talousarvio on laskettu Jyväskylän kaupungin tulojen ja menojen osalta. Seudullisen joukkoliikenteen tuloiksi vuodelle 2022 arvioidaan 13 784 600 euroa ja menoiksi 20 126 000 euroa, jolloin miinusmerkkinen toimintakate on 6 341 400 euroa. Laukaan ja Muuramen kuntien maksamat osuudet lasketaan talousarviossa 2022 osaksi Jyväskylän kaupungin tuloja. Laukaan kunnan maksuosuudeksi arvioidaan 570 000 euroa ja Muuramen 340 000 euroa. Maksuosuuksiin voi tulla muutoksia esimerkiksi kehittämishankkeiden toteutumisen ja matkamäärien kehityksen perusteella, joten kuntaosuudet tarkentuvat myöhemmin.

Joukkoliikenteeseen saatavat valtionavustukset perustuvat MAL-sopimukseen kirjattuihin valtionavustuksiin. Valtionavustusten määrä kokonaisuudessaan 2 420 000 euroa, josta joukkoliikenteen seudulliseen toimintaan kohdistuva avustus on 2 280 000 euroa.


Palvelu- ja asiointiliikenteen talousarvio

Jyväskylän Linkki VIP-palveluliikenteen linjastoon ja tarjontaan ei esitetä muutoksia. Palvelu on kaikkien vapaasti käytettävissä ja matkustaa voi paikallisliikenteen Waltti-lipputuotteilla. Palveluliikenteen linjat täydentävät joukkoliikenteen tarjontaa kaupunkialueella ja paikkaavat haja-asutusalueella puuttuvia joukkoliikennevuoroja. Tuloja palveluliikenteestä ennakoidaan vuonna 2022 saatavan 190 000 euroa. Menoiksi arvioidaan 735 300 euroa, joten toimintakate jää 545 300 euroa miinukselle.


Jyväskylän kaupungin talousarvio

Jyväskylän kaupungin vastuulla ovat joukkoliikenteen pysäkkien informaatiojärjestelmän kustannukset sekä kaupunkialueen pysäkkikatosten uusimiskulut. Samoin kustannukset Vapaudenkadun paikallisliikennekeskuksen väliaikaisesta siirrosta Asemakadulle tulevat kaupungille, mikäli Kirkkopuistoon rakentuvan P-Paraatin ja Reimarinkulman huoltokäytävän järjestelytyöt käynnistyvät. 


Muut asiat ja esityslista


Kokouksessa käsitellään talousarvion lisäksi myös muita asioita, jotka liittyvät muun muassa uuden lautakunnan järjestäytymiseen. Linkki kokouksen esityslistaan löytyy joukkoliikennelautakunnan verkkosivulta. Esityslistamateriaalit ovat pdf-tiedostomuodossa.


Lisätiedot: palvelupäällikkö Kari Ström, p. 050 60943, kari.strom[at]jyvaskyla.fi