Hyppää pääsisältöön

27.5.2021

Jyväskylän, Laukaan ja Muuramen seudullinen joukkoliikennejaosto käsitteli kokouksessaan torstaina 27.5. muun muassa Linkki-paikallisliikenteen tulevan talvikauden (11.8.2021–5.6.2022) aikatauluja. Kokouksen jälkeen joukkoliikennejaosto jatkoi työskentelyä linjastosuunnitelmaan koskevan iltakoulun merkeissä.
Kuva
puheenjohtajan nuija pöydällä. Kuva Kristiina Pentikäinen

Joukkoliikennejaoston kokoukset 1.6.-31.7.2021

Jaosto päätti ylimääräisestä kokoontumisesta 1.7.2021 kello 16.30. Muita ylimääräisiä kokouksia ja iltakouluja voidaan pitää puheenjohtajan kutsusta tarvittaessa.


Linkki-paikallisliikenteen talviaikataulut 11.8.2021 – 5.6.2022

Joukkoliikennejaosto päätti hyväksyä talviliikenteen aikataulut esityksen mukaisina ja antoi palvelupäällikölle valtuudet tehdä tarvittavia korjauksia tarkempiin aikataulu- ja reittisuunnitelmiin. Paikallisliikenteen talven 2021–22 muutokset ovat pääosin pieniä aikataulu- ja reittimuutoksia. Saapuneet asiakaspalautteet on mahdollisuuksien mukaan otettu suunnittelussa huomioon. Matkustus on aiempina vuosina ollut kasvusuuntaista, jolloin yksittäisten lähtöjen ja linjojen aikatauluihin on jouduttu vuosittain tekemään muutoksia niiden pitävyyden parantamiseksi. Nyt päättyvällä talviliikennekaudella ei ongelmia ole ollut: osa vuoroista on vähäisistä matkustajamääristä johtuen edennyt reitillään jopa liiankin joutuisasti, jolloin tarvetta ajoaikojen kasvattamiseen ei ole ollut. 

Talviliikenteen aikatauluja ja reittejä muuttui tammikuussa 2021, kun Keski-Suomen sairaala Nova avattiin. Osa reiteistä siirtyi kulkemaan Novan ja osa Kyllön terveysaseman ohi. Samaan aikaan Kuokkalan terveysaseman palveluja siirrettiin Novalle. Etukäteen arveltiin muutoksen aiheuttavan palautevyöryä Kuokkalasta, mutta talven aikana Novan yhteyksiä koskevia palautteita on tullut vähän. Tulevan talvikauden liikenne Kuokkalan ja uuden sairaalan välillä arkipäivisin jatkuu pääosin kevään 2021 aikataulujen mukaisesti. 

Yllättävä palautemäärä tuli kuitenkin Keltinmäen, Mustalammen ja Mäyrämäen alueilta. Runkolinja 27 Mustalammelta on kulkenut aiemmin Kyllön ohi ja poikennut vanhan sairaalan edessä. Keskussairaalan toimintojen siirryttyä Novalle Kyllön ohitus jäi reitiltä pois. Keltinmäen ja Mustalammen alueiden terveyspalvelut sijaitsevat Kyllössä. Muun muassa ikäihmiset kokivat kävelymatkan uuden reitin pysäkeiltä (noin 400 metriä) liian pitkäksi kävellä. Tähän ongelmaan on mietitty ratkaisumalli talvikauden 2021-22 aikatauluihin. 

Tammikuussa 2021 muutettiin linjojen 1 ja 2 sekä 18 ja 18K autokiertoja, jolla saatiin kustannussäästöä liikenteen kuluista. Näitä säästötoimia jatketaan myös tulevana talviajokautena. Koronatilanteen hellittäessä matkustuksen arvioidaan vilkastuvan kesän ja alkusyksyn aikana, joten uusia säästötoimenpiteitä joukkoliikenteen palvelutarjontaan ei tulevalle ajokaudelle esitetty. Linkki-paikallisliikenteelle on myönnetty koronatukea vuodelle 2021, mikä mahdollistaa palvelutarjonnan säilyttämisen nykytasolla. 

Linja 1: Sunnuntaiaamuisin linjalla 1 on ollut kolme lähtöä aamulla Haapaniemestä keskussairaalalle. Asiakkaat ovat toivoneet, että nämä kolme lähtöä ajettaisiin Novan eteen, jolloin kävelymatka pysäkiltä hieman lyhenisi nykyiseen verrattuna. Aikataulullisesti Novalla käynti lisää hieman ajoaikaa, mutta ainakin toistaiseksi on mahdollista, että nämä kolme lähtöä Haapaniemestä kello 6.15, 7.25 ja 8.25 ajetaan tulevana talvikautena sairaala Novalle saakka. Samalla niiden paluulähdöt vanhalta sairaalalta kello 6.50, 7.55 ja 8.55 siirretään lähtemään uuden sairaalan edestä. 

Linja 3: Aikatauluongelmien vuoksi linjan kolme kello 16.35 M-P -ajopäivisin ajettavan lähdön kellonaikaa jouduttiin muuttamaan keskustasta kohti Vaajakoskea. Vuorolla oli vaikeuksia ennättää keskustaan kello 16.35 lähdölle, jonka vuoksi vuoron lähtöaika muutettiin lähtemään keskustasta kello 16.40. Vähäisten matkustajamäärien ja liikenteen vuoksi vuoro on kulkenut ajallaan, ja nyt on suunniteltu palattavan vanhaan lähtöaikaan keskustasta kello 16.35. Muutoksen taustalla on se, että alkutalvesta linjan 1 lähtöaikoja keskustasta Vaajakoskelle jouduttiin uuden autokierron vuoksi muuttamaan. Sen vuoksi linja 1 on lähtenyt keskustasta samalta pysäkiltä linjan 3 kanssa kohti Vaajakoskea kello 16.40, jolloin autot ovat ajaneet peräkkäin. Vanha lähtöaika porrastaa Vaajakosken suunnan aikatauluja ja on paikallisliikennekeskuksen pysäkkitilan suhteen parempi ratkaisu. 

Linja 12: Sunnuntaisin kello 11.20 lähtö keskusta–Kangaslampi jätetään pois autokierrollisista syistä. Huhtasuon ja Kangaslammelle meneville on korvaava vuoro linjalla 25, joka lähtee keskustasta kello 11.25. Puistokadun sekä Lohikoskentien suuntaan meneville on korvaava vuoro linjalla 41, joka lähtee kello 11.10 keskustasta. 

Linja 13: Kaikki linjan 13 vuorot muutettiin kesäksi kulkemaan Keski-Suomen sairaala Novan kautta, koska Tikkalan suunnan asiakkaat ovat toivoneet suoria yhteyksiä sairaala-alueelle. Reitti on myös Jyväskylän keskustan suuntaan matkustettaessa nopeampi, kuin Myllyjärven kautta ajettaessa. Reitit yhdenmukaistetaan ja myös talvella vuorot kulkevat Novan kautta. 

Linja 14: Muuramen suunnan asiakkailta on tullut palautteita sunnuntaiaamujen huonosta joukkoliikennetarjonnasta Jyväskylän keskustan suuntaan. Asiakkaat ovat toivoneet jonkun vuoron lähtevän nykyistä aiemmin Muuramesta kohti Jyväskylää. Jyväskylä-Muurame-Jämsä -seutuliikenne kilpailutettiin keväällä 2021, mutta se ei tuonut tähän tilanteeseen muutosta. Siksi sunnuntaiaamuille lisätään vuoro kello 9.40 Verkkoniemestä Muuramen keskustan kautta Jyväskylään, mikä lisää kustannuksia arviolta 3000 eurolla. 

Linja 15: Aiempina vuosina ruuhka-aikoina talvisin linja 15 ei ennättänyt arkisin M-P -päivinä kello 16.10 lähdölle Viherlandiasta keskustaan. Vuoron lähtöaikaa siirrettiin kello 16.15:een, jotta aikataulut saatiin toimimaan. Normaalisti Viherlandiasta lähdetään aina 10 yli tasatunnin liikkeelle, joten 15 yli lähtöaika rikkoi normaalin kaavan. Nyt on suunniteltu, että kello 16.10 lähtöaika palautetaan Viherlandialle Sama auto jatkaa kello 16.35 linjana 3 keskustasta Vaajakoskelle. 

Linja 16M: Elokuussa valmistuvaan Keljonkankaan yhtenäiskouluun kulkee oppilaita myös Muuratsalon ja Lehtisaaren suunnalta. Nyt Keljonkankaan oppilaat ovat kulkeneet Lehtisaaressa koulussa, mutta tilanne muuttuu elokuussa. Tällä hetkellä oppilaat ovat käyttäneet linjan 16 normaaleja vuoroja, joille on lisätty päivästä ja kellonajasta riippuen 1–3 vara-autoa kaikkien kyytiin mahtumiseksi. Uuden koulun oppilaat ohjataan käyttämään koulumatkoihin linjan 16M palveluja niiltä osin, kun se on mahdollista, sillä linja 16M ajaa aivan koulun edessä oleville pysäkeille. Kello 9.20 koulupäivinä Säynätsalosta lähtevä vuoro muutetaan lähtemään kello 9.10 Muuratsalosta. Vuoro ajaa Säynätsalon kautta kohti Keljonkangasta ja keskustaa. Kello 7.55 vuoro Säynätsalosta koulupäivinä jää ajamatta ja vuoron autoa hyödynnetään kustannussyistä koulumatkalaisten vara-autona kello 8.15 lähdöllä. 

Linja 19L: Linja on ajanut aiemmin Samulinniemestä Ainolanrannan kautta keskustaan. Tulevalle kesälle päätettiin siirtää tämän linjan lähtö- ja päätepiste keskustasta Novalle. Nyt on tarkoitus tehdä sama muutos myös talviliikenteeseen. Osa asiakkaista on toivonut, että Kuokkalasta pääsisi myös viikonloppuisin suoralla yhteydellä Novan suuntaan, sillä esimerkiksi hammaslääkäripalvelun ajat voivat osua myös lauantaipäiville. Kustannusarvio muutokselle on hieman reilut 1000 euroa. 

Linja 27/27K: Linjan reitti muuttui tammikuussa 2021 Keski-Suomen sairaala Novan avauduttua. Vanha reitti kulki Kyllön terveysaseman ja Keski-Suomen keskussairaalan edestä, mutta uusi reitti menee keskussairaalan ja Novan editse, ei enää Kyllön ohitse. Koska Keltinmäen, Mustalammen ja Mäyrämäen asiakkaiden terveyspalvelut sijaitsevat Kyllössä, osa asiakkaista koki kävelymatkan uuden reitin varren pysäkeiltä Kyllöön (noin 400 metriä) liian pitkäksi. Linja 27 on paikallisliikenteen yksi tärkeimmistä runkolinjoista ja Nova on yksi paikallisliikenteen keskeisimmistä matkustuskohteista. Tarve kulkea Novalle on matkustajamääräraporttien perusteella selkeästi suurempi kuin Kyllöön, mutta myös Kyllön liikennöinnille on tarvetta. Jatkossa yksi vuoro ajaa kerran tunnissa arkipäivisin Kyllön ohi ja kaksi vuoroa Novan ohi. Kyllön ohi ajettavan linjan numeroinniksi vaihtuu 27K, Novan ohi ajava linja säilyy entisellään eli linjana 27. 

Linja 38: Autokierrollisista syistä kello 06.00 M-P -ajopäivinä ajettava vuoro lähtee jatkossa keskustasta kello 6.10. 


Jyväskylän seudullisen joukkoliikenteen yhteistoimintasopimuksen toteutuminen vuonna 2020

Joukkoliikennejaosto hyväksyi esitetyn selonteon vuoden 2020 joukkoliikenteen viranomaistoiminnasta ja totesi sen yhteistoimintasopimuksen mukaiseksi. Jyväskylän kaupunki sekä Laukaan ja Muuramen kunnat solmivat joukkoliikenteen seudullista viranomaistoimintaa koskevan yhteistoimintasopimuksen kesällä 2011. Yhteistoimintasopimuksessa sovittiin joukkoliikenteen viranomaistehtävien hoitamisesta yhteisellä toimivalta-alueella 1.1.2012 alkaen. Yhteistoimintasopimuksen toteutumista tarkastellaan kerran vuodessa pidettävässä arviointikokouksessa. Vuoden 2020 toimintaa koskeva arviointikokous järjestettiin 17.5.2021.


Päätökset kokouksen asioista tehtiin esitysten mukaisesti. Kokouksen esityslistaan voi tutustua Jyväskylän kaupungin nettisivulla. Kokouksen pöytäkirja löytyy myöhemmin joukkoliikennejaoston päätössivulta. Materiaalit ovat sivuilla pdf-tiedostomuodossa. 


Lisätietoja: 
– joukkoliikennejaoston puheenjohtaja Tom Nevanpää, p. 050 586 0368, tom.nevanpaa[at]jyvaskyla.fi
– palvelupäällikkö Kari Ström, p. 050 60943, kari.strom[at]jyvaskyla.fi