Jyväskylän, Laukaan ja Muuramen Linkki-paikallisliikenteen linjaston suunnittelu on edennyt vaiheeseen, jossa tarvitaan joukkoliikenteen käyttäjien ja sidosryhmien näkemyksiä sekä mielipiteitä luonnoksista.

Uusimuotoinen Linkki-linjasto on tarkoitus ottaa käyttöön vuosina 2023–24. 

Tule linjoille 7.4. klo 18 alkaen!

Linjastosuunnitelman luonnosta esitellään keskiviikkona 7.4. yleisötilaisuudessa, joka striimataan suorana verkkoon. Esittely järjestetään koronarajoitusten takia verkkotapahtumana.

Tästä pääset seuraamaan suoraa lähetystä 7.4. klo 18 alkaen. Voit lähettää tilaisuuden aikana aiheeseen liittyviä kysymyksiäsi chatin kautta. Niihin vastataan mahdollisuuksien mukaan heti suorassa lähetyksessä. Esittelijänä toimii joukkoliikenteestä vastaava palvelupäällikkö Kari Ström Jyväskylän kaupungilta. Tervetuloa linjoille!  

Jos et pääse osallistumaan suoraan lähetykseen, tilaisuuden tallenne löytyy myöhemmin Linkin nettisivuilta

Suunnitelmaluonnos kommentoitavana 30.4.2021 saakka

Voit tarkastella verkossa linjastosuunnitelman aineistoja, tutkia linjastosuunnitelman raporttia ja tutustua uutta linjastoa esittelevään linjastokarttaan

Linjastokarttaan pääset lisäämään myös omia kommenttejasi sekä huomioitasi ja lähettämään ne suoraan linjastotyön laatijoille. 
 
Asukkaiden lisäksi linjastouudistusta esitellään kevään 2021 aikana kuntien päättäjille. Suunnitelmaluonnoksesta pyydetään myös lausunnot Jyväskylän kaupungilta, Muuramen ja Laukaan kunnilta, keskeisiltä vaikuttamistoimielimiltä ja suurimpien oppilaitosten oppilaskunnilta.

Saapuneet kommentit käydään huolellisesti läpi ja otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon lopullisessa linjastosuunnitelmassa. Linjastosuunnitelma etenee seudullisen joukkoliikennejaoston päätettäväksi kesäkuussa 2021.


Miksi tarvitaan linjastouudistus?

Paikallisliikenteen nykyisin käytössä oleva linjasto on kehittynyt pitkän ajan kuluessa. Palveluihin tehty vuosien varrella muutoksia tarpeiden mukaan, esimerkiksi palveluverkon muutosten, uusien asuin- ja työpaikka-alueiden rakentumisen sekä asiakaspalautteiden perusteella. Uudella linjastolla halutaan tukea entistä selkeämmin kestävän liikkumisen matkaketjujen muodostumista ja ottaa huomioon joukkoliikenteen ympäristökuormitusta sekä taloudellisuutta. Jatkossa linjastosuunnitelma toimii myös maankäyttöä suunnittelevien kaavoittajien työkaluna. 

Linjastosuunnittelun pohjana on käytetty nykyistä linjastoa, jonka parhaat ominaisuudet on pyritty säilyttämään. Uusi linjasto on muodostettu nykyiseen tapaan ns. runkolinjojen ympärille. Runkolinjoista ja niitä täydentävistä linjoista muodostuu toimiva, matkustustarpeisiin perustuva joukkoliikenneverkosto, jossa otetaan huomioon asuminen, asukkaiden liikkumistarpeet ja työpaikkojen sijainnit. Suunnittelutyön yhteydessä on otettu huomioon poikittais- ja vaihtoyhteyksien tarve sekä tarkasteltu mahdollisten alueterminaalien tarvetta ja sijaintia. 

Linjastosuunnitelman laatimisen taustalla on vuonna 2019 kuntien valtuustoissa hyväksytty Linkki tulevaisuuteen 2030 -kehittämisohjelma, joka linjaa joukkoliikenteen kehittämisen pitkän tähtäyksen toimenpiteitä. Kehittämisohjelmassa tavoitteeksi on asetettu kaksinkertaistaa joukkoliikenteen matkamäärät vuoteen 2030 mennessä.  Tavoitteeseen on mahdollista päästä monen toimenpiteen yhteisvaikutuksella. 15 miljoonaa joukkoliikennematkaa vuodessa asettaa merkittäviä vaatimuksia linjaston toimivuudelle. Kattavien liikennöintiaikojen ja vuorotiheyden lisäksi linjaston tulee olla nopea, helposti saavutettava, skaalautuva ja houkutteleva. 

Linjastosuunnitelmatyöstä vastaa Jyväskylän kaupunki ja käytännön suunnittelusta Ramboll Finland Oy.


Lisätiedot: palvelupäällikkö Kari Ström, p. 050 60943, kari.strom[at]jyvaskyla.fi