Hyppää pääsisältöön

16.3.2021

JOPO on yleisopetusta toiminnallisessa pienryhmässä ja monimuotoisessa oppimisympäristössä - lähiopetusta koulussa sekä ohjattua opiskelua työpaikoilla ja muissa oppimisympäristöissä.
Kuva
Nainen tietokoneella. Kuva Tero Takalo-Eskola

-JOPO-ryhmä on tarkoitettu ensisijaisesti oppilaille, joilla opinnot tuntuvat takkuilevan. Heillä saattaa olla alisuoriutumista opinnoissa, heikko opiskelumotivaatio ja heidän arvioidaan olevan vaarassa syrjäytyä jatkokoulutuksesta ja työelämästä, kuvaa erityisopettaja Päivi Muilu Kuokkalan yhtenäiskoulusta. 

Aiemmasta oppimistaustasta riippumatta, jokaisella Jopo- ryhmäläisellä tulee olla halu muuttaa oman koulupolun eteneminen positiiviseen suuntaan. Sitoutuminen ryhmän toimintaan, aikuisiin ja asioiden valmiiksi tekemiseen, luettelee Päivi Muilu.  

Sitoutumista voi oppia, kun on halu muutokseen. Nuori saa ympäriltään tukea omaan sitoutumiseen ja uusien asioiden oppimiseen. Yhdessä poistetaan oppimisen esteenä olevia asioita, pohtii Päivi Muilu. 

JOPO-ryhmässä opintoja voi suorittaa yksilöllisesti, toiminnallisen oppimisen avulla tai erilaisissa yhteisöissä 

-Oppijalle annetaan mahdollisuus suunnitella omaa oppimistaan yhdessä aikuisen kanssa. Hän voi käyttää oppimisessaan tapoja, jotka ovat olleet toimivia, ovat motivoineet häntä opinnoissa etenemisessä. Oppimista pyritään rakentamaan oppijan vahvuuksien avulla. Tavoitteena on valjastaa käyttöön kaikki se taito, jota oppijalla jo on ja täten tukea halua sitoutua ja ottaa vastuuta omista opinnoista, kertoo Päivi Muilu. 

JOPO-ryhmiin haetaan sähköisellä lomakkeella Wilma-järjestelmässä. Kilpisen, Kuokkalan ja Vaajakosken yhtenäiskouluissa sijaitseviin JOPO-ryhmiin valitaan 10 opiskelijaa hakemuksen ja haastattelun perusteella.  

JOPO-opetukseen valitut oppilaat sitoutuvat opiskelemaan ryhmässä koko lukuvuoden. 

Tavoitteena, että jokainen nuori suorittaa toisen asteen koulutuksen 

1.8.2021 voimaan astuvan uuden oppivelvollisuuslakin mukaan oppivelvollisuus päättyy, kun nuori täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon.  Lakiuudistuksen tavoitteena on, että jokainen nuori suorittaa toisen asteen koulutuksen.  

JOPO-opetuksen tavoitteena on tukea nuoria saamaan peruskoulu päätökseen ja siirtymään toisen asteen opintoihin. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa oppilaan opiskelumotivaatiota, elämänhallintaa ja vuorovaikutustaitoja. 

-Näin myös ehkäistään koulutuksen keskeyttämistä, kavennetaan oppimiseroja, kasvatetaan koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä yhteiskunnallista syrjäytymistä peruskoulun jälkeen, Päivi Muilu täydentää. 

JOPO-ryhmässä on tyytyväisiä oppilaita 

Kuokkalan yhtenäiskoulun JOPO-toiminnassa painottuu yksilöllinen oppimispolku. Oppilasta tuetaan suunnittelemaan oppimistaan omien vahvuuksien kautta. Opetuksessa hyödynnetään yhtenäiskoulun monipuolisia oppimistiloja sekä tehdään yhteistyötä yritysten, oppilaitosten ja alueen muiden toimijoiden kanssa. Kuokkalan yhtenäiskoulun JOPO-ryhmässä käydään koulua maanantaista perjantaihin pääsääntöisesti klo 9–14. 

JOPO-ryhmässä opiskelevilla nuorilla on jokaisella erilaiset taustat pienryhmässä opiskeluun. Yhteistä heille on tyytyväisyys uudella tavalla oppimiseen. 

-Opiskelussa eteneminen on tehty näkyväksi ja tiedän, mitä teen. Homma on selkeää. 

-Musta tuntuu, että mua kuullaan ja voin edetä omaan tahtiin. 

-Olen voinut yhdistää vapaa-ajan tekemisen koulutyöhön.  

-Olen voinut tehdä monenlaista, jota jo osaan.  

Jyväskylässä 7.–8. -luokkalaisilla on mahdollisuus hakea ajalla 15.-26.3.2021 joustavan perusopetuksen JOPO-ryhmiin. 

 

Teksti: Minna Hakkarainen 

Asiasanat: