Seudullisen joukkoliikennejaoston kokouksessa 18.2. käsiteltiin paikallisliikenteen linjastosuunnitelmaa ja Linkki-liikenteen kesäaikatauluja ja -reittejä ajalle 7.6.–10.8.2021.

Linkki-paikallisliikenteen linjastosuunnitelma

Joukkoliikennejaosto hyväksyi Linkki-paikallisliikenteen alustavan linjastosuunnitelman. Suunnitelma päätettiin asettaa julkisesti nähtäville kommentointia, palautteita ja muutosehdotuksia varten. 

Linkin kesäaikataulut ja reitit 7.6.–10.8.2021

Joukkoliikennejaosto hyväksyi kesäliikenteen alustavat aikataulut ja reitit esityksen mukaisina. 

Esityslista ja pöytäkirja

Kokouksen esityslistaan voi tutustua Jyväskylän kaupungin nettisivulla ja päätökset löytyvät myöhemmin pöytäkirjasta. Materiaalit ovat sivuilla pdf-tiedostomuodossa. 

Lisätiedot: 
- palvelupäällikkö Kari Ström, p. 050 60943, kari.strom[at]jyvaskyla.fi
- joukkoliikennepäällikkö Ari Tuovinen, p. 014 266 7593, ari.tuovinen[at]jyvaskyla.fi