Seudullisen joukkoliikennejaoston kokouksessa 26.11.2020 käsiteltiin muun muassa paikallisliikenteen aikatauluja ajalle 7.1.-5.6.2021 sekä matkakortin latausmaksun käyttöönottoa linja-autoissa.

Linkki-paikallisliikenteen aikataulut 7.1.-5.6.2021

Joukkoliikennejaosto hyväksyi talviliikenteen aikataulut esityksen mukaisina. Meneillään olevaan ajokauteen joudutaan tekemään muutoksia. Muutoksia aikataululuihin ja reitteihin tuo sairaala Novan käyttöönotto tammikuussa 2021. Keskussairaala on joukkoliikenteen merkittävä solmukohta, jonka kautta useat linjat kulkevat. Uusi sairaala aiheuttaa linjoihin kohtalaisen paljon reittimuutoksia. Suunnittelussa on pyritty säilyttämään hyvä palvelutaso sairaalan asiakkaille ja työntekijöille. 

Lisäksi vuosi 2021 näyttää joukkoliikenteen kannalta haastavalta. Koronakriisin takia matkamääräarviot voivat muuttua arvioitua enemmän ja se vaikuttaa suoraan myös lipputuloihin. Toisaalta valtio on merkittävästi tukemassa joukkoliikennettä, jotta palvelutaso pystyttäisiin säilyttämään. Valtion avustuksista ei kuitenkaan ole tarkkaa tietoa. Näistä syistä on ollut tarpeen selvittää kaikki mahdolliset säästöt, joilla olisi mahdollisimman vähän vaikutusta palvelutasoon. 

Vuonna 2018 lisättiin yksi linja-auto linjoille 1 ja 2, koska matkustajamäärät kasvoivat niin paljon. Koronakriisin takia matkamäärät ovat laskeneet merkittävästi ja näin tämä auto voidaan poista autokierrosta. Tämä muutos ei vaikuta palvelutasoon. Myös linjoille 18 ja 18k lisättiin iltaliikennettä kasvaneiden matkustajamäärien takia. Nämä linjat palvelevat Kuokkalan ja Kortepojan alueita. Kortepohjan alueella asuu paljon opiskelijoita ja heidän matkustuksensa on vähentynyt etäopiskelun takia 63%. Kortepohjan arkipäivien iltaliikenne vähenee, mutta alueelle jää kuitenkin hyvä joukkoliikennetarjonta. Kuokkalassa ei tarjonnan muutos juuri vaikuta, koska monet muut linjat palvelevat myös tällä alueella. Näillä muutoksilla saavutetaan noin 430 000 euroa säästöt.

Matkustajamääriä seurataan lähes päivittäin. Mikäli matkamäärät laskevat ja valtion tuet eivät riitä kompensoimaan tappiota, on harkittava myös muita säästötoimia. Jos puolestaan matkamäärät nousevat vuoden 2019 tasolle, niin muutokset voidaan purkaa. Myös asiakkaiden ja liikennöitsijöiden palautteita seurataan ja tarvittavia muutoksia tehdään ajokausien muuttuessa.

Yksityiskohtaiset aikataulu- ja reittisuunnitelmat löytyvät linjakohtaisista kuvauksista. 

Linjat 1 ja 2: Linjojen 1 ja 2 autokierrosta on otettu yksi ylimääräinen auto pois, joka ei vaikuta palvelutasoon. Lähtöaikoja on jouduttu muuttamaan niin Kortemäestä kuin Haapaniemestä ja Kaunisharjusta. Ylimääräisen auton pois ottaminen kierrosta vaikuttaa sunnuntain aamuihin niin, että Kortemäestä ei lähde vuoroja ennen klo 12:00. Asia korjaantuu muuttamalla linjan 25 sunnuntain aamuvuorot kulkemaan Kortemäen, Köhniön ja keskussairaalan kautta kello 6.20-11.20 välisenä aikana.

Linjojen 1 ja 2 vuorot kulkevat Hoitajantietä uuden keskussairaala Novan editse. Muutos ei vaikuta aikatauluihin.

Linjat 2M ja 3: Ei muutoksia reitteihin tai aikatauluihin. Käy jatkossa edelleen kääntymässä vanhan keskussairaalan edessä. Kävelymatkaa tulee uuden keskussairaalan kakkossisäänkäyntiin n. 200 m. Kakkossisäänkäynnistä kuljetaan terveysasemapalveluihin.

Linja 4: Ei muutoksia reitteihin tai aikatauluihin. Käy jatkossa edelleen kääntymässä vanhan keskussairaalan edessä. Kävelymatkaa tulee uuden keskussairaalan kakkossisäänkäyntiin n. 200 m. Kakkossisäänkäynnistä kuljetaan terveysasemapalveluihin. Tällä linjalla on suora yhteys Kuokkalasta keskussairaalalle.

Linja 10: Linjan vuorot kulkevat Hoitajantietä uuden keskussairaala Novan editse. Muutos ei vaikuta aikatauluihin.

Linja 12K: Iltapäivän paluuvuorot Ylä-Myllyjärveltä ajetaan uuden keskussairaala Novan editse. Vuorot eivät aja Kyllön ohi niin kuin aiemmin.

Linja 13: Linjan vuorot, jotka ajavat Kyllönmäen kautta, ajavat jatkossa uuden keskussairaala Novan editse. Muutos ei vaikuta aikatauluihin.

Linja 15K: Ei muutoksia reitteihin tai aikatauluihin. Käy jatkossa edelleen kääntymässä vanhan keskussairaalan edessä. Kävelymatkaa tulee uuden keskussairaalan kakkossisäänkäyntiin n. 200 m. Kakkossisäänkäynnistä kuljetaan terveysasemapalveluihin. Tällä linjalla on suora yhteys Kuokkalasta keskussairaalalle.

Linja 16: Ei muutoksia reitteihin tai aikatauluihin. Käy jatkossa edelleen kääntymässä vanhan keskussairaalan edessä. Kävelymatkaa tulee uuden keskussairaalan kakkossisäänkäyntiin n. 200 m. Kakkossisäänkäynnistä kuljetaan terveysasemapalveluihin.

Linja 16M: Linjan lähdöllä Viitaniemestä klo 16:05 on ollut koko syksyn vaikeuksia päästä lähtemään aikataulun mukaisesti Viitaniemestä. Myöhästymiset ovat olleet pahimmillaan yli 10 minuuttia. Tästä on saatu paljon palautetta asiakkailtamme. Myöhästymiset ovat johtuneet autokierrossa olevan edellisen linjan 36 lähdöstä Tikkakoskelta Jyväskylään, joka ei pysy aikataulussaan uuden 4-tien rakentamisen takia. 

Linja 18: Säästösyistä vähennetään arkipäivien iltaliikennettä niin, että n. klo 18:00 eteenpäin käydään kerran tunnissa Kortepohjassa ja Ristikivessä. Tämä palvelutaso riittää palvelemaan vähentyneitä asiakasmääriä. 

Linja 18K: Säästösyistä vähennetään arkipäivien iltaliikennettä niin, että n. klo 18:00 eteenpäin käydään kerran tunnissa Kortepohjassa ja Nenäinniemessä. Tämä palvelutaso riittää palvelemaan vähentyneitä asiakasmääriä. 

Linja 19: Ei muutoksia reitteihin tai aikatauluihin. Käy jatkossa edelleen kääntymässä vanhan keskussairaalan edessä. Kävelymatkaa tulee uuden keskussairaalan kakkossisäänkäyntiin n. 200 m. Kakkossisäänkäynnistä kuljetaan terveysasemapalveluihin. Tällä linjalla on suora yhteys Kuokkalasta keskussairaalalle.

Linjat 22M ja 23: Ei muutoksia reitteihin tai aikatauluihin. Käy jatkossa edelleen kääntymässä vanhan keskussairaalan edessä. Kävelymatkaa tulee uuden keskussairaalan kakkossisäänkäyntiin n. 200 m. Kakkossisäänkäynnistä kuljetaan terveysasemapalveluihin.

Linja 27: Linjan vuorot kulkevat Hoitajantietä uuden keskussairaala Novan editse. Muutos ei vaikuta aikatauluihin.

Linjat 41 ja 42: Ei muutoksia reitteihin tai aikatauluihin. Käy jatkossa edelleen kääntymässä vanhan keskussairaalan edessä. Kävelymatkaa tulee uuden keskussairaalan kakkossisäänkäyntiin n. 200 m. Kakkossisäänkäynnistä kuljetaan terveysasemapalveluihin.

Muihin paikallisliikenteen linjoihin ei tule muutoksia keväälle. 

Jyväskylän paikallisliikenteen autoissa otetaan käyttöön matkakorttien latausmaksu 1.1.2021 alkaen

Jyväskylän seudun joukkoliikennejaosto hyväksyi esitetyn mukaisesti Waltti-matkakorttien latausmaksun käyttöönoton linja-autoissa 1.1.2021 alkaen. Autoissa matkakortille ladatuista lipputuotteista tullaan perimään 3 euron latausmaksu, joka maksetaan matkakortille ladattavan arvo- tai kausituotteen hinnan lisäksi. Autolatausten muuttaminen maksullisiksi koskee vain Jyväskylän Linkki-paikallisliikenteen autoja. Seutuliikenteen ja markkinaehtoisen liikenteen autoissa Waltti-matkakortin lataus on edelleen maksutonta. Niiden maksukäytänteistä päättää liikennöitsijä tai ELY-keskus.

Autolatausten lisäksi Jyväskylän seudulla Waltti-matkakorttien lisälataaminen on mahdollista Linkki-palvelupisteessä (Asemakatu 7), jälleenmyyntipisteissä (R-kioskit) sekä netin Waltti-kaupassa. Asiakkailla on mahdollisuus hyödyntää myös mobiililaitteilla ostettavia matkalippuja, joita myydään PayIQ:n Linkki-sovelluksen sekä Waltin oman mobiiliapplikaation kautta.

Perusteluita matkakorttien latausmaksulle:
•    linja-autoissa tehtyjen korttilatausten määrä vähenee, millä on positiivisia vaikutuksia myös autojen ajoaikoihin ja aikataulussa pysymiseen
•    autoissa tehtävät ostot siirtyvät muihin jälleenmyyntikanaviin, joissa asiakas voi edelleen tehdä ostoja ilman latausmaksua
•    kuljettajien työturvallisuus lisääntyy, kun käteisen rahan käsittely vähenee.

Vuositasolla latausmaksun käyttöönotosta arvioidaan kertyvän lisätuloja noin 170 000 euroa. Lisätulolla mahdollistetaan joukkoliikenteen kehittäminen ja nykyisessä taloustilanteessa myös joukkoliikennetarjonnan säilyttäminen. Latausmaksun käyttöönottoa autolatauksissa on ehdotettu myös tuoreessa asiakaskyselyssä, jossa asiakkailta kysyttiin mielipiteitä koronan aiheuttaman tulovajeen paikkaamiseen. Kyselyssä muita säästövaihtoehtoja olivat liikenteen tarjonnan vähentäminen tai asiakashintojen nostaminen.

Muilla kaupunkiseuduilla autoissa tehty matkakortin lataus on jo maksullista (Lahti 4 €, Oulu 2 € ja Kuopio 3 €). Osalla kaupunkiseuduista (Tampere ja HSL-alue) matkakortteja ei voi ladata autoissa lainkaan, ainoastaan jälleenmyyntipisteissä tai nettikaupassa.

Joukkoliikennejaosto päätti kokousajoistaan

Jyväskylän seudun joukkoliikennejaosto päätti pitää kokouksensa 1.1.–30.6.2021 pääsääntöisesti torstaisin kello 16.30 alkaen. Kokouspäivät ovat 18.2., 25.3. ja 27.5. Ylimääräisiä kokouksia pidetään puheenjohtajan kutsusta tarvittaessa.

Tutustu kokouksen esityslistaan ja pöytäkirjaan. Materiaalit ovat pdf-tiedostomuodossa.

Lisätietoja: 
– joukkoliikennejaoston puheenjohtaja Tom Nevanpää, p. 050 586 0368, tom.nevanpaa[at]jyvaskyla.fi
– palvelupäällikkö Kari Ström, p. 014 266 5139, kari.strom[at]jyvaskyla.fi