Hyppää pääsisältöön

17.9.2020

Seudullinen joukkoliikennejaosto käsitteli kokouksessaan torstaina 17.9. Jyväskylän seudun joukkoliikenteen ja Jyväskylän palveluliikenteen vuoden 2021 talousarviota.
Kuva
puheenjohtajan nuija pöydällä

Jaosto päätti esittää Jyväskylän kaupungille sekä Muuramen ja Laukaan kunnille talousarvioesityksen hyväksymistä. Talousarvioesitys on laadittu vuoden 2019 talouden toteuman perusteella, mutta siinä on otettu huomioon alkuvuoden 2020 koronatilanne sekä vuoden 2021 tiedossa olevat muutokset.

Tärkein joukkoliikenteen tulopuoleen vaikuttava tekijä on matkamäärä ja sitä kautta kertyvät asiakastulot. Tuloissa merkittävä osuus on myös valtionavustuksilla. Menopuolella olennaisia ovat liikenteen järjestämiskustannukset ja seutuliikenteelle maksettavat nousukorvaukset. Vuoden 2021 matkamäärien arvioidaan supistuvan koronan vaikutuksesta 13 prosenttia vuoden 2019 matkamääriin verrattuna, samoin asiakastulot laskevat. Joukko- ja palveluliikenteen tuloiksi arvioidaan vuonna 2021 noin 12,35 miljoonaa euroa ja menoiksi 19,6 miljoonaa, jolloin tappiollinen toimintakate on noin 7,25 miljoonaa euroa. Liikenteen palvelutaso esitetään vuonna 2021 säilytettäväksi nykyisenä, ilman liikenteen lisäyksiä. Joukkoliikennepalvelun osana toimivan Jyväskylän Linkki VIP-palveluliikenteen linjasto ja tarjonta pysyvät aikaisempien vuosien tasolla. Liikenteen kustannuksissa varaudutaan 1,45 prosentin indeksikorotuksiin. 

Lievitystä joukkoliikenteen koronatappioihin haetaan valtiolta avustuksina yhteensä noin 2,5 miljoonan euron edestä. Vuoden 2021 valtionavustusten määrä poikkeaa merkittävästi aikaisemmista vuosista. Perinteisen valtionavun lisäksi määrärahaa voi hakea keskisuurten kaupunkiseutujen digitalisaatiohankkeisiin. Hankkeen piti alun perin piti päättyä vuoden 2020 loppuun, mutta koronan takia siirtyneiden toimenpiteiden takia hanketta on jatkettu 2021 loppuun. Heinäkuussa 2020 julkaistiin erillinen valtionavustushaku, jossa keskisuurten kaupunkiseutujen haettavana on erillinen 15 miljoonan euron määräraha. Avustusta voi hakea koronan takia pudonneiden asiakastulojen kompensointiin sekä joukkoliikennettä elvyttävien kehittämishankkeiden toteuttamiseen vuosille 2020–2021. Tulossa on vielä erillinen, ilmastoperusteinen määräraha, jota haetaan loppusyksystä 2020. Päätöksiä valtionavustusten myöntämisestä ei ole vielä tehty, joten niiden summat ovat vielä täsmentymättä.

Huonon taloustilanteen vuoksi palveluilta edellytetään säästöjä. Kun liikennettä ei nykyisestä lisätä, esimerkiksi Kuokkalan ja uuden keskussairaalan välistä yhteyttä ei pystytä toteuttamaan, ellei sille saada tarvittavaa 250 000 euron lisärahoitusta. Myös Linkki tulevaisuuteen 2030 -kehittämisohjelman mukaisen vyöhykemuutoksen toteuttaminen vähentää asiakastuloja 250 000 euroa. Muutokseen on haettu joukkoliikenteen elvyttävää valtionavusta. Joukkoliikenteen varsinaisiksi säästökohteiksi esitetään pysäkkiaikatauluja ja aikatauluvihkojen jakelua. Pysäkkien aikatauluinfot on uudistettu keväällä 2020 reittioppaan tuella toimiviksi, ja tarkoitus on luopua paperisista aikataulutulosteista kokonaan. Säästöä syntyy, kun paperisten aikataulutulosteiden vähintään kaksi kertaa vuodessa tehtävä vaihtotyö huoltokierroksineen jää pois. Aikatauluvihkojen massapainatuksista ja koteihin jakeluista luopumisen kanssa säästövaikutus on vuositasolla yhteensä 75 000 euroa. Mahdollinen lisätulonlähde saadaan muuttamalla Waltti-matkakorttien lataus Linkki-linja-autoissa maksulliseksi 3 euroa per lataus, mistä lisätuloja kertyy vuositasolla arviolta 170 000 euroa. Muutoksella olisi myös positiivisia vaikutuksia muun muassa linja-autojen aikatauluissa pysymiseen. Latausmaksutta matkakorttia voisi edelleen ladata Linkki-palvelupisteessä, R-kioskeissa tai Waltti-kaupassa tehdyistä latauksista. Jos matkamäärät laskevat talousarvioon ennustettua enemmän, joudutaan miettimään muita talouden tasapainottamisen keinoja, esimerkiksi lippuhintojen korotuksia, liikenteen supistamista tai molempia.

Paikallisliikenteen pääpysäkit Jyväskylän keskustan Vapaudenkadulla on saatu kaksi vuotta kestäneiden väliaikaisjärjestelyjen päätteeksi palautettua takaisin paikallisliikennekeskukseen. Uudet väliaikaisjärjestelyt kuitenkin odottavat, kun Kirkkopuiston alueelle rakentuvan P-Paraatin ja Reimarinkulman uudisrakennuksen huoltokäytävän rakennustyöt alkavat. Käynnistyessään ne edellyttävät paikallisliikennekeskuksen siirtämistä rakennustöiden ajaksi Asemakadulle. Siirron aiheuttamista kustannuksista vastaa Jyväskylän kaupunki. Seudullisen joukkoliikenteen kustannusjako on talousarviovalmistelussa perustunut vuoden 2019 matkustustilastoihin. Talousarvioehdotukseen on niiden perusteella arvioitu Jyväskylän osuudeksi 88,63 prosenttia, Laukaan osuudeksi 6,93 prosenttia ja Muuramen osuudeksi 4,44 prosenttia seudullisen joukkoliikenteen kustannuksista.

Paikallisliikenteen kilpailutus, kohteen 3 hankinnan periaatteet

Jaosto päätti hyväksyä esitellyn hankintamenettelyn Linkki-paikallisliikenteen kohteesta 3, jonka nykyinen liikennöintisopimus on päättymässä 31.5.2021. Kilpailutettava kohde sisältää liikennöinnin Linkki-linjoilla 1, 1M, 2, 2M, 4, 19 ja 42. Linjat ovat Jyväskylän keskustan, Vaajakosken, Haapaniemen, Kortemäen, Köhniön ja keskussairaalan sekä Viherlandian, Samulinniemen, Kuokkalan, keskustan ja keskussairaalan välisiä yhteyksiä. Lisäksi kohteeseen kuuluu linja 42 eli Jyväskylän keskustan ja Lievestuoreen välinen yhteys Leppäveden ja Tarvaalan kautta. 

Hankinnasta julkaistaan tarjouspyyntö ja valitaan tarjousten perusteella kohteen liikennöinnistä vastaava liikennöitsijä. Hankintapäätös ja sopimus pyritään tekemään vuoden 2020 aikana. Kolmivuotinen liikennöintisopimus tehdään ajalle 1.6.2021–31.5.2024, jonka jälkeen sitä on mahdollista jatkaa kahden ja yhden vuoden mittaisilla optiokausilla 1.6.2024–31.5.2026 ja 1.6.2026 – 31.5.2027. 

Kalustovaatimuksena on kaksi- ja kolmiakseliset matalalattia-autot, joissa matalalattiaosuus on vähintään etu- ja keskiovien välillä. Kalustossa tulee olla vähintään 8 kappaletta EURO 6 -päästöluokan autoja ja enintään 5 kappaletta EURO 5 -päästöluokan autoja. Samoin vara-autoissa hyväksytään EURO 5 -päästöluokan autot. Kaluston käyttövoimana hyväksytään ainoastaan uusiutuva diesel, biokaasu tai sähkö. Linja-autojen tulee olla varustettu riittävän tehokkailla jäähdytysilmastointilaitteilla ja autoissa on oltava alkolukot. Kaluston keski-ikä saa sopimuskauden aikana olla enintään 10 vuotta.

Vihreää valoa lippuyhteistyölle Onnibus Oy:n kanssa 

Joukkoliikennejaostolle esiteltiin Onnibus Oy:n kanssa käynnistettävää lippuyhteistyötä koskeva sopimus, jonka jaosto hyväksyi. Paikallisliikenteen lippujärjestelmä on muuttumassa tunnistepohjaiseksi, mikä mahdollistaa kolmansien osapuolien liittymisen järjestelmään ja yhteistyölippujen myynnin syksystä 2020 alkaen. Yhteistyössä Onnibus Oy toteuttaa paikallisliikenteen kertamatkaan oikeuttavan yhteistyölipun, jota se myy omien lippujensa ohessa asiakkailleen. Jyväskylän seudun joukkoliikenne mahdollistaa lippujen myynnin ja tarkastuksen Waltti-järjestelmän rajapinnan kautta. 


Kokouksen esityslistan ja pöytäkirjan linkit, materiaalit ovat pdf-tiedostomuodossa.

Lisätietoja: 
– joukkoliikennejaoston puheenjohtaja Tom Nevanpää, p. 050 586 0368, tom.nevanpaa[at]jyvaskyla.fi
– palvelupäällikkö Kari Ström, p. 014 266 5139, kari.strom[at]jyvaskyla.fi