Jyväskylän seudun joukkoliikenteen linjastosuunnittelu on käynnistynyt keväällä 2020. Uusi linjasto on näillä näkymin tarkoitus ottaa käyttöön 2023–24.

Linjastosuunnitelmalla edistetään vuonna 2019 hyväksytyn Linkki tulevaisuuteen 2030 -kehittämisohjelman tavoitteiden saavuttamista.

Kerro näkemyksesi nettikyselyssä!

Näkemyksiä joukkoliikennepalveluista kartoittava kysely on nyt avattu. Voit vastata kyselyyn 3.5.2020 saakka. Myöhemmin on vielä tulossa toinen nettikysely, jossa voi ottaa kantaa eri linjastovaihtoehtoihin.

Poikkeustilanteessa perinteiset yleisötilaisuudet suunnitelman esittelemiseksi ja työstämiseksi joudutaan jättämään tältä keväältä väliin. Linjastosuunnittelun esittelyt toteutetaan sähköisessä tai kirjallisessa muodossa. Kevään ja alkukesän aikana pyritään järjestämään yhdestä kahteen live-tilaisuutta Linkin Facebook-kanavalla. Facebook-livessä esitellään linjastosuunnitelman sisältöä ja etenemistä, ja lähetyksen seuraajat voivat esittää liven aikana aiheeseen liittyviä kommentteja tai kysymyksiä. 

Asukkaiden lisäksi hanketta esitellään kuntien päättäjille. Suunnitelmasta pyydetään myös lausunnot keskeisiltä vaikuttamistoimielimiltä (nuorisovaltuusto, vanhempainfoorumi, vammaisneuvosto, vanhusneuvosto) sekä suurimpien oppilaitosten oppilaskunnilta. 

Miksi uusi linjasto on tarpeen?

Uudella linjastolla halutaan tukea nykyistä paremmin kestävän liikkumisen matkaketjujen muodostumista ja ottaa huomioon joukkoliikenteen ympäristökuormitus sekä taloudellisuus. Linjastosuunnittelussa hyödynnetään maankäytön tietoja väestön ja työpaikkojen sijoittumisen nykytilanteesta ja kehittymisestä. Jatkossa linjastosuunnitelma toimii myös maankäyttöä suunnittelevien kaavoittajien työkaluna. 

Linjastosuunnittelun pohjana on nykyinen linjasto, jonka parhaat ominaisuudet halutaan säilyttää ja niitä edelleen kehittää. Linjaston kehittämisen avainsanoja ovat nopeus, selkeys ja kysyntäpotentiaalin mukainen vuorotarjonta. Uusi linjasto muodostetaan nykyiseen tapaan ns. runkolinjojen ympärille. Runkolinjoista ja niitä täydentävistä linjoista muodostuu toimiva, matkustustarpeisiin perustuva joukkoliikenneverkosto, jossa otetaan huomioon asuminen, asukkaiden liikkumistarpeet ja työpaikkojen sijainnit. Suunnittelutyön yhteydessä tutkitaan poikittais- ja vaihtoyhteyksien tarve sekä mahdollisten alueterminaalien tarpeet ja sijainnit. 

Linkki tulevaisuuteen 2030 -ohjelmassa joukkoliikenteen kehittämisen lähtökohdaksi valittiin vaihtoehto, joka sisältää Superlinkiksi nimetyn, tiheällä vuorovälillä liikennöitävän linjan. Kehittämisohjelmassa esitettiin toteutettavaksi myös kahta vahvaa runkolinjaa, seutuliikenteen pikalinjoja ja pääreittejä sekä Citylinkiksi nimetty, reittipohjainen liikenne. Työn edetessä tarkentuu toteutetaanko Superlinkki ja kaksi vahvaa runkolinjaa vai perustetaanko linjastosuunnitelma useammalle runkolinjalle. 

Hankkeen eteneminen

Tavoitteena on miettiä keskeiset linjastoratkaisut kesäkuun 2020 loppuun mennessä. Suunnitteluhanke on kokonaisuudessaan valmis viimeistään joulukuussa 2020. Linjastosuunnittelu etenee vaiheittain seuraavasti:

  1. Superlinkin ja runkolinjojen reittien suunnittelu
  2. Seutuliikenteen pikalinjojen ja pääreittien suunnittelu
  3. Citylinkin suunnittelu sekä täydentävien ja muita linjoja syöttävien linjojen suunnittelu 
  4. Kokonaisuuden laadunvarmistus linjaston, suoritteiden ja liikennöintikustannusten osalta

Linjastosuunnitelmatyöstä vastaa Jyväskylän kaupunki ja käytännön suunnittelusta Ramboll Finland Oy.

Linjastosuunnittelun aineistoja lisätään kevään ja kesän 2020 aikana Linkin verkkosivulle.

Lisätiedot: 
- palvelupäällikkö Kari Ström, p. 014 266 5139, kari.strom[at]jyvaskyla.fi
- joukkoliikennepäällikkö Ari Tuovinen, p. 014 266 7593, ari.tuovinen[at]jyvaskyla.fi