Joukkoliikennejaoston kokouksessa 20.2.2020 käsiteltiin muun muassa Linkki-paikallisliikenteen kesäaikatauluja ja -reittejä 3.6.–11.8.2020.

Jaosto hyväksyi alustavat aikataulut esityksen mukaisina ja antoi palvelupäällikölle valtuudet tehdä tarvittavia korjauksia tarkempiin aikataulusuunnitelmiin.

Kesäaikana paikallisliikenteen matkustajamäärät vähenevät tuntuvasti talviajasta, joten tarjonta vähenee kysyntää vastaavaksi. Muun muassa eräät talviaikana liikennöivät linjat eivät kesäaikana kulje lainkaan. Matkustajien pienempi määrä ei johdu pelkästään koululaisten ja opiskelijoiden lomailusta, myös työmatkakulkijoita on talviaikaa vähemmän. 

Kesän 2020 aikatauluihin on tehty parannuksia, jotka ovat pääosin pieniä aikataulu- ja reittimuutoksia. Selkeälle tarjonnan lisäämiselle ei ole tarvetta, koska kesäliikenteen vuorotarjontaa on aikaisempina kesinä lisätty. Aikataulumuutosten taustalla ovat asiakkailta sekä liikennöitsijältä saapuneet palautteet sekä havainnot riittämättömistä ajoajoista, toimimattomista aikatauluista sekä palvelun laadun parantamisen tarpeesta. Helmikuussa 2020 käynnistyy joukkoliikenteen linjastosuunnittelutyö, joka tulevina vuosina aiheuttanee suuria muutoksia linjastoon ja palvelutasoon. 

Kesän alussa varaudutaan siihen, että P-Paraatin sekä Reimarin huoltokäytävän katkaisevat käynnistyessään Vapaudenkadun Kilpisenkadun kohdalta. Tällöin Vapaudenkadun paikallisliikennekeskuksen käyttö estyy, ja Linkkien pysäkit joudutaan siirtämään Asemakadulle. Muutos vaikuttaa toteutuessaan sekä reitteihin että aikatauluihin. Rakentamisen käynnistymisen ajankohdasta ei ole varmaa tietoa, joten sen vaikutuksia ei ole voitu ottaa huomioon kesän 2020 aikataulu- ja reittisuunnittelussa. 

Kesäkauden 2020 aikataulu- ja reittimuutokset linjoittain 

Linja 2: Linjan 42 kello 16.20 M-P päivinä keskussairaalasta ajettava lähtö on käynyt Lievestuoreelle mennessä Kaunisharjussa. Käynti jää nyt vähäisen käytön vuoksi pois kesäajalta, sama muutos tehtiin jo talvikauden 2019–20 liikenteeseen.

Linja 3: Myöhästetään M–P kello 7.05 lähtöä Vaajakoskelta keskustaan viidellä minuutilla, jolloin uusi lähtöaika Vaajakoskelta on 7.10. Vuoro on asiakaspalautteiden mukaan ollut liian aikaisin keskustassa varsinkin kello 8 töihin tulijoille, lisäksi sillä on vaikeuksia ehtiä Vaajakoskelle kello 7.05 lähtöaikaan. 

Linja 4: Viherlandian lähtöaika M-P-vuorolla 7.40 aikaistuu viidellä minuutilla, uusi lähtöaika on kello 7.35. Matkustajat ehtivät muutoksen myötä paremmin keskustan vaihtoyhteyksille ja töihin ennen kello 8.00. Jotta vuoro ehtii Viherlandiaan kello 7.35 lähdölle, myös keskussairaalalta lähtevää kello 7.10 vuoroa aikaistetaan viidellä minuutilla, uusi lähtöaika keskussairaalalta on kello 7.05 ja keskustasta kohti Viherlandiaa kello 7.15.

Linja 15: Lisätään lauantain ja sunnuntain keskustasta kello 2140 lähtevälle vuorolle käynti Nenäinniemessä. Tällä vastataan asiakastoiveisiin paremmista yhteyksistä viikonlopun iltoina keskustan ja Nenäinniemen välillä. Linjalla 15 on yksittäisiä muitakin lähtöjä, jotka poikkeavat Nenäinniemen kautta keskustaan ja Viherlandiaan ajettaessa.

Linja 16: Kesällä ruuhka-aikoina linjalla on ollut haasteita aikatauluissa pysymisen kanssa arkisin M-P. Keskustasta Muuratsaloon ajavat vuorot ovat jääneet suunnitellusta aikataulusta jälkeen. Aikatauluongelmien vuoksi kello 15.00, 16.00 ja 17.00 lähtöaikoja Muuratsalossa siirretään viidellä minuutilla eteenpäin, jolloin uudet lähtöajat Muuratsalosta ovat kello 15.05, 16.05 ja 17.05. Samalla vuorojen lähtöaikoja keskustasta keskussairaalalle siirretään viisi minuuttia eteenpäin, jolloin kesän lähtöajat keskustasta kohti keskussairaalaa ovat kello 15.45, 16.45 ja 17.45. Sama muutos on ollut voimassa jo talviajan liikenteessä. 

Linja 18: Aikaistetaan viidellä minuutilla Ristikivestä arkisin M-P ajettavaa kello 7.20 lähtöä, jolloin uusi lähtöaika Ristikivestä on kello 7.15. Tällä varmistetaan, että Ristikiven, Kuokkalan ja Lutakon suunnasta ehtii paremmin keskussairaalan vaihtoyhteyksille keskustasta. Samalla aiempia kyseisen autokierron lähtöjä aikaistetaan viidellä minuutilla. Muutos tehdään saapuneiden asiakaspalautteiden perusteella.

Linja 18K: Kello 12.00–15.00 ja kello 16.50 vuorojen lähtöaikoja on myöhästetty viidellä minuutilla Kortepohja-keskusta -reitillä. Muutoksen ansioista aikataulut saadaan toiminaan vuoroilla paremmin ja vuorot pääsevät lähtemään suunnitellun aikataulun mukaisesti Kortepohjasta.

Linja 20: Arkipäivien M–P aikatauluja on Pupuhuhdan ja koko reitin osalta muutettu 10 minuuttia myöhemmäksi. Muutos yhtenäistää M-P -liikenteen aikataulut talviliikenteen aikataulujen mukaiseksi ja porrastaa samalla saman suunnan liikennettä sekä aikatauluja suhteessa linjaan 25. Myös asiakkaat ovat toivoneet aikataulujen yhtenäistämistä talviliikenteen kanssa.

Linja 22: Linjan Tikkakosken reitti muutetaan talvikauden reittiä vastaavaksi. Arkisin M-P liikennöitävän Palokankeskus–keskusta -vuoron kello 7.55 lähtöaikaa myöhästetään viidellä minuutilla, uusi lähtöaika on kello 08.00. Muutoksen taustalla on se, että vuoro ei ole ennättänyt ajoissa Länsirannalta aikaisempaan lähtöaikaan. Arkipäivien M-P lähtö keskustasta kello 5.20 sekä sunnuntain lähtö keskustasta kello 20.15 poikkeavat Länsirannalla kuten talvellakin. Vuorot palvelevat kasarmille kulkevia varusmiehiä sekä työmatkaliikennettä. Arkisin M-P ajettava kello 7.45 vuoro päättyy Länsirannalle ja jatkaa siitä takaisin päin linjan 36 lähtönä. Lisäksi on mahdollista, että yksittäisiä vuoroja käy ruuhka-aikojen ulkopuolella Länsirannalla kääntymässä sotilaskodin työntekijöiden ja asiakkaiden palvelemiseksi, mutta näistä tarpeista käydään vielä keskusteltua sotilaskodin kanssa. Länsirannalle on talviajokauden 2019–2020 aikana lisätty myös yksittäisiä vuoroja sotilaskodin toiveista. Länsirannalla käynti ei ruuhka-aikojen ulkopuolella vaaranna aikatauluissa pysymistä eikä vaikuta kustannuksiin oleellisesti.

Linja 36: Myöhästetään arkipäivien M–P keskustasta lähtevien vuorojen Palokasta lähtöaikoja viidellä minuutilla, jolloin uudet ajat Palokasta ovat kello 8.45, 10.45, 12.45, 14.45 ja 15.45. Näin vuorot ehtivät paremmin poikkeamaan Heinälammella ja pysyvät aikatauluissaan. Muutokset tehdään asiakkailta ja kuljettajilta saatujen palautteiden perusteella.

Linja 41: Asiakkaiden toivomuksesta muutetaan arkisin M-P keskustasta kello 8.05 lähtevä vuoro kulkemaan Vihtavuoresta suoraan Laukaaseen Laukaantietä/Jyväskyläntietä pitkin. Viime kesänä ei kulkenut yhtään keskustasta ennen kello 10.20 lähtevää vuoroa Laukaantietä-Jyväskyläntietä pitkin välillä Vihtavuori–Laukaa. Samoin asiakkaiden toivomuksista muutetaan Laukaasta kello 17.20 lähtevä vuoro kulkemaan Laukaasta suoraan Vihtavuoreen Laukaantien-Jyväskyläntien kautta. Samalla lähtöajaksi Laukaasta vaihdetaan kello 17.25, jolloin Jyväskylästä tuleva vuoro pääsee lähtemään suunnittelussa ajassa Laukaasta. Viime kesänä aikavälillä 12.15–20.20 ei Laukaasta kulkenut yhtään vuoroa Laukaantietä-Jyväskyläntietä pitkin. Lisäksi linjan yksittäisiin M-S -vuoroihin tehdään viiden minuutin ajoaikamuutoksia aikataulujen toimivuuden varmistamiseksi. Linjasta 41 on tullut myös palautetta kuljettajilta ja asiakkailta, että keskussairaalalta M–S Laukaaseen kello 10.10 lähtevän vuoron ajoaika oli viime kesänä liian tiukka. Jotta vuoron autokiertoihin saadaan lisää ajoaikaa, poistetaan vuoron keskussairaalalla käynti. Kello 9.15 Laukaasta lähtevä vuoro ei mene keskussairaalalle vaan lopettaa keskustaan, jolloin se pääsee lähtemään keskustasta kello 10.10 Laukaaseen ja saadaan 10 minuuttia lisää ajoaikaa välille keskusta–Laukaa. Samalla aikataulu muuttuu tältä osin yhteneväiseksi talviaikataulujen osalta. Keskussairaalalta keskustan matkustaminen onnistuu jatkossa vaihdollisilla vuoroilla.

Linja 42: Arkisin M-P kello 16.20 keskussairaalasta ajettava lähtö on käynyt Lievestuoreelle mennessä Kaunisharjussa kääntymässä, mikä on tuonut lisätarjontaa linjalle 2 välillä keskusta–Kaunisharju. Kaunisharjun käynti jätetään pois kyseiseltä vuorolta, koska matkustajia Kaunisharjuun on ollut erittäin vähän. Käynnin takia linjan aikataulut ovat Leppävedestä eteenpäin olleet haastavat, ja Kaunisharjun pistokäynnin poisjäänti korjaa tämän tilanteen. Sama muutos tehtiin jo talvikauden liikenteeseen 2019 – 2020.

Linjojen 1, 5, 7, 10, 12, 12K, 13, 13M, 14, 14M, 21, 21M, 25, 27, 32, 37 ja 38 liikennöintiin ei tehdä muutoksia kesäajalle 1.6.-11.8.2020, vaan vuorot ajetaan vuoden 2019 kesäliikenteen mukaisina.

Kesäaikana ei liikennöidä linjoja 1M, 2M, 3K, 4K, 5K, 8, 15K, 16M, 19, 22M, 23, 26, 31, 34, 38K, 38R ja 39.

Palvelusopimus joukkoliikenteen lippu-, maksu- ja informaatiojärjestelmäpalveluiden toimittamisesta

Joukkoliikennejaosto päätti hyväksyä lippu-, maksu- ja informaatiojärjestelmää koskevan palvelusopimuksen päivityksen ja valtuuttaa palvelupäällikön allekirjoittamaan 1.3.2020 voimaan tulevan palvelusopimuksen.

Jyväskylän kaupunki on seudullisena toimivaltaisena viranomaisena tehnyt vuonna 2016 sopimuksen TVV Lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n kanssa sopimuksen Waltti- joukkoliikennepalveluiden hankkimisesta. Sopimus on voimassa viisi vuotta kerrallaan. TVV Lippu- ja maksujärjestelmä Oy on kaupunkien omistama yhtiö ja toimii kaupunkien sidosryhmäyksikkönä kilpailuttamalla kaikki kaupunkien käytössä olevat lippu-, maksu- ja informaatiopalvelut keskitetysti.

Lippu-, maksu-, informaatiojärjestelmät ovat kehittyneet nopeasti ja järjestelmäkehityspuolella on siirrytty keskitetystä toimittajasta monitoimijaympäristöön. Siinä järjestelmä koostuu usean toimittajan tuottamista palveluista, mutta vastuu järjestelmän toimivuudesta on kuitenkin TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy:llä. Toimintaympäristön muuttumisen vuoksi viranomaisten kanssa tehtyjä palvelusopimuksia on tarve päivittää vastaamaan nykytilannetta.

Lippu-, maksu-, informaatiojärjestelmiä tulee kehittää vastamaan liikennepalvelulain vaatimuksia lippurajapintojen avaamiseksi. Lippu-, maksu- ja informaatiopalveluita kehitetään tällä hetkellä kohti reaaliaikaista ja tunnistepohjaista lippu- ja maksujärjestelmää. Jyväskylän seudullinen joukkoliikenneviranomainen on ottanut ja hankkinut käyttöönsä useita eri palveluita TVV Lippu- ja maksujärjestelmä Oy:ltä. Viimeisimpinä palveluina käyttöön on otettu muun muassa linja-autojen reaaliaikainen seuranta ja tietojen yhdistely reittioppaaseen, linja-autojen infonäyttöjen tiedonsiirto sekä Waltin mobiililippupalvelu. Uusista palveluista käyttöön on tulossa tunnistepohjainen lippujärjestelmä, Waltti-Pro -työnantaja ja tapahtumalippuosio, pysäkeillä ja palvelupisteissä olevien infonäyttöjen ohjausjärjestelmä sekä mobiililippujen laajentaminen kausituotteisiin.

Joukkoliikenteen kehittämiseksi ja helppokäyttöisyyden lisäämiseksi on tarve lippujärjestelmän edelleen kehittämiselle kohti ID-taustaista lippujärjestelmää. Siinä maksaminen on mahdollista millä tahansa tunnisteella ja matkojen clearing sekä raportointi siirtyvät taustajärjestelmään. Lippu-, maksu- ja informaatiojärjestelmän kustannusvaikutus Jyväskylän seudulliselle viranomaiselle on vuositasolla noin 490 000 euroa vuodessa. Kustannukset jaetaan kuntien yhteistoimintasopimuksen mukaisesti kuntien asukasmäärän suhteessa (Jyväskylä 83,06 %, Laukaa 11,02 % ja Muurame 5,92 %).

Palvelusopimuksen päivittäminen ei vaikuta järjestelmän käytöstä maksettaviin kustannuksiin. Palvelusopimuksen päivittämisen yhteydessä palveluiden laskutusrakenne selkiytyy, kun järjestelmän kustannukset kohdennetaan jatkossa tuotelinjojen kautta palvelua käyttäville viranomaisille ja järjestelmän kehittämiskustannukset saadaan eriytettyä jatkuvan toiminnan kustannuksista. Sopimuksen voimassaoloaika on viisi vuotta ja siihen sisältyvien palveluiden irtisanomisaika 6 kuukautta. 

Kaikki kokouksen päätökset tehtiin esitysten mukaisesti. 

Kokouksen esityslistan liitteineen (pöytäkirjan julkaisuun saakka, materiaali on pdf-tiedostomuodossa).

Hyväksytty pöytäkirja (julkaistaan sen valmistuttua).   

Lisätietoja: 
– joukkoliikennejaoston puheenjohtaja Tom Nevanpää, p. 050 586 0368, tom.nevanpaa[at]jyvaskyla.fi
– palvelupäällikkö Kari Ström, p. 014 266 5139, kari.strom[at]jyvaskyla.fi