Linkki-matkustuksen suosio jatkui nousujohteisena ja matkamäärät kasvoivat Jyväskylän seudulla 5,62 prosenttia vuonna 2019.

Matkamääriä kasvatti etenkin 1.1.2019 toteutettu kausilippujen hinnanalennus. Suosituin matkustuskuukausi oli maaliskuu, jolloin tehtiin 794 941 matkaa. Vuoden hiljaisimpana matkustuskuukautena heinäkuussa Linkin ovesta astuttiin sisään 339 803 kertaa. 

Matkoista 3,51 miljoonaa tehtiin kausilipulla, 2,51 miljoonaa arvolipulla ja 0,78 miljoonaa kertalipulla. Aikuiset eli 25 vuotta täyttäneet ovat paikallisliikenteen suurin asiakasryhmä, ja he tekivät vuonna 2018 noin 3,18 miljoonaa matkaa. Seuraavaksi suurin käyttäjäryhmä ovat nuoret 1,59 miljoonalla matkalla sekä lapset 1,10 miljoonalla matkalla. Seniorietuutta hyödynnettiin vuoden 2019 aikana 377 160 ja opiskelijaetuutta 525 207 kertaa. 

Mobiililippu on edelleen kasvattanut suosiotaan paikallisliikenteessä voimakkaasti: mobiililipun myynti lisääntyi vuoden 2019 aikana huimat 240 prosenttia. Jyväskylän seudun joukkoliikenteen Waltti-matkakortti löytyi vuoden 2019 loppuun mennessä jo 75 413 asiakkaalta.


Keskeisiä tapahtumia vuonna 2019

Waltti-matkakortille ladattavien kausilippujen hinnat laskivat vuoden 2019 alussa. Lasten ikäryhmän kausilippujen hinta laski yli 20 %, nuorten ja opiskelijoiden noin 15 % ja aikuisten vajaat 10 %. Edunsaajia olivat myös 65 vuoden iän ylittäneet seniorit. Ikäryhmän kausiliput siirtyivät noudattamaan nuorison ja opiskelijoiden kausilippuhinnoittelua, aiemman aikuisikäryhmän hinnoittelun sijaan. 

Linkki järjesti maaliskuussa 2019 kahden viikon Kevätralli-kampanjan palvelujensa markkinoimiseksi ja jakoi ilmaisia kokeilumatkakortteja. Kokeilukortit postitettiin asiakkaille, joilla ei entuudestaan ollut Waltti-matkakorttia. Kokeilijat saivat kaksi viikkoa ilmaista matkustusaikaa ja jatkoedun Linkki-matkustamisen jatkamiseen. Kokeiluun halukkaita ilmoittautui reilut 2000, joista mukaan voitiin ottaa 1500.

Jyväskylän seudun joukkoliikenteelle laadittiin vuonna 2019 pitkän tähtäyksen kehittämisohjelma Linkki tulevaisuuteen 2030, jossa on hahmoteltu tulevaisuuden joukkoliikenteen suuntia. Kehittämisohjelmalle saatiin siunaus kaikilta Linkin toimivalta-alueen kunnilta ja toteuttaminen käynnistyy vuonna 2020. Tärkein kehittämistavoite on tuplata paikallisliikennematkat nykyisestä ja saavuttaa 15 miljoonan vuosittaisen matkan raja vuonna 2030. Keinoja tavoitteen pääsemiseksi ovat muun muassa lippuhintojen laskeminen sekä linjaston kehittäminen.

Ensimmäinen biokaasulla kulkeva Linkki aloitti liikennöinnin heinäkuussa, loput kolme biokaasu-Linkkiä elokuussa 2019. Liikennöitsijä toimii Tilausajot Mennään Bussilla Oy. Lisää vähäpäästöisiä linja-autoja (biokaasu-, biodiesel- tai sähkökäyttöisiä) on paikallisliikenteeseen luvassa tulevien kilpailutusten yhteydessä.

Linkki-linja-autoihin asennettiin yhteistyössä Neonmedia Oy:n kanssa infonäyttöyksiköitä. Yksiköitä sijoitettiin kaksi per auto, toinen auton etuosaan ja toinen keskiosaan.  Yksi näyttöyksikkö muodostuu kahdesta rinnakkaisesta näytöstä. Toisella näytetään matkustajainformaatiota ja joukkoliikenneaiheisia tiedotteita, toisella Neonmedian myymiä, kaupallisia mainoksia sekä sää- ja uutissisältöjä.

Vapaudenkadun ja Kilpisenkadun risteyksen tienoo on parhaillaan rakennusprojektien kohteena. Meneillään ja tulossa olevat hankkeet vaikuttavat merkittävästi Vapaudenkadun paikallisliikennekeskuksen toimintaan, joten useat pysäkit ovat jo pitkään olleet väliaikaisilla paikoilla. Kun Linkkien liikennöinti Vapaudenkadun pääpysäkeille estyy kokonaan, paikallisliikennekeskus siirtyy pahimman myllerryksen ajaksi Asemakadulle evakkoon. 


Joukkoliikenteen käyttöä edistetään monin tavoin 

Linkki järjestää vuosittain peruskoulujen eppuluokkalaisille Bussiloikka kouluun! -oppitunnin, jonka aikana käsitellään leikin avulla linja-automatkustamista ja kannustetaan fiksuun liikkumiseen. Bussiloikan merkeissä vierailtiin lukuvuonna 2019–20 kaikissa Jyväskylän, Laukaan ja Muuramen ensimmäisen luokan oppilaiden ryhmissä. Kuluvana lukuvuonna kohdattiin kaikkiaan 1470 eppua Jyväskylässä, 333 Laukaassa ja 163 Muuramessa, eli yhteensä 1966 lasta. Linkkimatkustukseen ja yleisemmin kestävään liikkumiseen keskittyvä Bussiloikka on kiertänyt alakouluja jo vuodesta 2014 alkaen ja kohdannut kaikkiaan noin 10 000 lasta. 
 
Joulukuussa järjestetty hyvän mielen joulutempaus, Linkin Tonttulakkipäivä, keräsi jälleen ennätysmäärän matkustajia. Tonttulakki päässä matkustaen matkat olivat 14.12. maksuttomia ja tonttulakkimatkoja tehtiin silloin kaikkiaan 10 359 kappaletta. Valon kaupunki -tapahtumassa Linkki toimi ilmaiskyytien järjestäjänä, ja maksuttomasti matkustettiin kolmen tapahtumaillan aikana arviolta 40 000 kertaa.

Vuoden 2019 aikana Linkki teki tapahtumayhteistyötä eri tapahtumajärjestäjien kanssa. Paikallisliikennekyytejä hyödynnettiin esimerkiksi yleisurheilun Motonet GP-kisoissa, Paviljongin Kirja-, Ruoka- ja Viinimessuilla sekä Hippoksen koululaistapahtuma Toukofestissä. Lisäksi Linkki oli mukana opiskelijoiden vapputapahtuma Amazing Racessa sekä Jyväskylän Valon kaupunki -tapahtumassa. 

Joukkoliikenteen, kävelyn, pyöräilyn ja muun viisaan liikkumisen asioita käsittelevä, noin 30-henkinen Fiksun liikkumisen asiakasraati kokoontui vuonna 2019 kuusi kertaa. Fiksun liikkumisen aihealueista koottu Fiksusti liikkeellä -julkaisu jaettiin elokuussa yhteensä noin 87 000 jyväskyläläis-, laukaalais- ja muuramelaistalouteen. Joka talouteen jaettiin myös Linkin vihreä aikatauluvihko, kesäaikataulu toukokuun ja talviaikataulu heinäkuun lopulla.

Sähköiset palvelut ovat nousemassa yhä keskeisempään rooliin joukkoliikenteessä. Paikallisliikenteen aikataulu- ja reittiopaspalveluita tarjoavalla reittopas.jyvaskyla.fi -sivustolla käytiin vuoden 2019 aikana 2 961 800 kertaa. Kaikkiaan sivustoa ladattiin huikeat 30 159 694 kertaa. Linkki-paikallisliikenteen keskeisen informaatiokanavan http://linkki.jyvaskyla.fi sivuja ladattiin vuoden 2019 aikana 1 015 574 kertaa. Tärkeäksi paikallisliikenteen vuorovaikutuskanavaksi on noussut myös sosiaalisen median kanavista Linkki-Facebook, jonka seuraajien määrä on tällä hetkellä 5694. 

Lisätiedot: 

  • joukkoliikennepäällikkö Ari Tuovinen, p. 014 266 7593, ari.tuovinen[at]jyvaskyla.fi
  • palvelupäällikkö Kari Ström, Jyväskylän seudun joukkoliikenne, p. 014 266 5139, kari.strom[at]jyvaskyla.fi