Hyppää pääsisältöön

Voit suodattaa hakutuloksia valitsemalla halumiasi suodattimia vasemmalta.

Jyväskylän kaupunkirakennelautakunta antoi 12.9.2023 esityksensä 2024 talousarviosta

12.09.2023
Jyväskylän kaupunkirakennelautakunta antoi 12.9. kokouksessa esityksen kaupunkirakennepalveluiden ensi vuoden talousarviosta oman toimivaltansa osalta.

Lautakunta hyväksyi äänestyksen jälkeen talousarvioesityksen toimialajohtajan pohjaesityksen mukaisesti ja esittää Jyväskyl

Asiasanat:  
talous
talousarvio
talouden tasapainotus
Kuva
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan nuija. Kuva Jaana Pinson

Jyväskylän rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyi toimivaltansa alaisen toiminnan talousarvion vuodelle 2024

12.09.2023
Jyväskylän rakennus- ja ympäristölautakunta kokoontui tiistaina 12.9. päättämään muun muassa vuoden 2024 talousarviosta oman toimivaltansa alaisesta toiminnasta eli rakennusvalvonnasta, ympäristönsuojelusta ja kaupungin resurssiviisaustyön koordinoinnista. Lautakunta hyväksyi talousarvioesityksen esityslistan mukaisesti.

Kokouksessa käsitellyt muut asiat hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

Asiasanat:  
ympäristö
talouden tasapainotus
rakennusvalvonta
resurssiviisaus
talousarvio
Kuva
Kaupungin kuva ilmasta. Kuva Lentokuva Vallas Oy

Jyväskylän kaupunkirakennelautakunta käsittelee vuoden 2024 talousarvioesitystä 12.9.2023

07.09.2023
Ensi tiistaina 12.9.2023 kokoontuva kaupunkirakennelautakunta käsittelee kaupunkirakennepalveluiden ensi vuoden talousarvioesitystä, työpaikka-alueiden maankäytön toteuttamisohjelmaa ja asemakaavamuutoksia.

Talousarviota valmistellaan haastavassa tilanteessa, sillä Jyväskylän kaupungin tulee tasapainottaa talouttaan pysyvästi vu

Asiasanat:  
talous
talousarvio
talouden tasapainotus
Kuva
Ilmakuva, jossa katuja ja taloja. Kuva Jyväskylän keskustasta. Kuva Ari Heinonen

Jyväskylän rakennus- ja ympäristölautakunnan käsittelyssä talousarvioesitys vuodelle 2024

07.09.2023
Jyväskylän rakennus- ja ympäristölautakunta käsittelee ensi tiistain 12.9. kokouksessaan muun muassa talousarvion virkamiesesitystä oman toimivaltansa alaisesta toiminnasta eli rakennusvalvonnasta, ympäristönsuojelusta ja kaupungin resurssiviisaustyön koordinoinnista.

Toimenpiteinä maltillisia taksojen korotuksia ja määrärahojen vähentämistä

Rakennus- ja ympäristölautakunnan alaisen toiminnan tulot koos

Asiasanat:  
talousarvio
rakennusvalvonta
ympäristö
resurssiviisaus
talouden tasapainotus
Kuva
Webinaari: Hyvä, paha peliraha ja järjestöt. Kuva KYT-järjestöpalvelut

Jyväskylän seudun ympäristöterveyslautakunnan päätöksiä 6.9.2023

07.09.2023
Jyväskylän seudun ympäristöterveyslautakunta hyväksyi kokouksessaan 6.9.2023 talousarvioesityksen vuodelle 2024 esityslistan mukaisesti.

Kokouksen toisessa päätösasiassa päätettiin määrätä uhkasakko esityksestä poiketen korotettuna äänin 9-4.

Asiasanat:  
talousarvio
ympäristöterveys
ympäristöterveyslautakunta
talouden tasapainotus
Kuva
Jyväskylän kaupungin markkinointilogossa on teksti Jyväskylä ja logo. Kuva Jyväskylän kaupunki

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta antoi 5.9.2023 esityksensä 2024 talousarviosta ja päätti liikunnan hinnastosta

05.09.2023
Jyväskylän kulttuuri- ja liikuntalautakunta antoi 5.9. kokouksessa esityksen ensi vuoden kulttuuri- ja liikuntapalvelujen talousarviosta. Lautakunta hyväksyi talousarvioesityksen toimialajohtajan pohjaesityksen mukaisesti äänin 6-3. Päätökseen jätettiin kolme eriävää mielipidettä. Lisäksi lautakunta päätti liikuntapalvelujen uudesta hinnastosta. Myös liikuntapalvelujen hinnasto hyväksyttiin esityksen mukaisesti lisähuomiolla selvittää eri hinnoitteluvaihtoehtoja ottelu- ja vastaaviin tapahtumiin.

Vuoden 2024 talousarviokehys edellyttää 2,3 miljoonan euron säästöjä kulttuuri- ja liikuntapalveluissa

Asiasanat:  
kulttuuri- ja liikuntalautakunta
talousarvio
käsittely
talous
kulttuuripalvelut
liikuntapalvelut
hinnasto
päätös
talouden tasapainotus
Kuva
Puheenjohtajan nuija. Kuva Antti Laukkarinen

Jyväskylän elinkeino- ja työllisyysjaosto hyväksyi elinkeino- ja työllisyyspalveluiden talousarvioesityksen 4.9.

04.09.2023
Elinkeino- ja työllisyysjaos kokoontui maanantaina 4.9.2023 kokouksessa päättämään elinkeino- ja työllisyystoimialan 2024 talousarviosta. Vuoden 2024 talousarviokehys edellyttää 1,2 miljoonan euron säästöjä elinkeino- ja työllisyyspalveluista. Elinkeino- ja työllisyysjaosto hyväksyi elinkeino- ja työllisyyspalveluiden talousarvioesityksen vuodelle 2024 (asia 38 Elinkeino- ja työllisyyspalveluiden talousarvioesitys vuodelle 2024) esityslistan mukaisesti.

Asiasanat:  
elinkeino
työllisyys
talous
talousarvio
talouden tasapainotus
Kuva
Yöllinen Kuokkalan silta. Kuva Jyväskylän kaupunki

Jyväskylän seudun jätelautakunnan käsittelyssä jätehuoltomääräysten päivittäminen ja talousarvio vuodelle 2024

01.09.2023
Jyväskylän seudun jätelautakunnan seuraavassa kokouksessa 7.9.2023 on käsittelyssä jätehuoltomääräysluonnos. Jätehuoltomääräysluonnos on tarkoitus asettaa kokouksessa yleisesti nähtäville, jolloin kuntalaisilla on mahdollisuus jättää siitä mielipiteitä. Lisäksi lautakunta käsittelee vuoden 2024 talousarviota.

Jätehuoltomääräysten päivittäminen on tullut ajankohtaiseksi jätelakiin vuonna 2021 voimaan tulleiden muutosten myötä.

Asiasanat:  
talousarvio
ympäristö
jätehuolto
talouden tasapainotus
Kuva
kompostori. Kuva Kristiina Pentikäinen

Jyväskylän seudun ympäristöterveyslautakunnan käsittelyssä talousarvioesitys vuodelle 2024

01.09.2023
Jyväskylän seudun ympäristöterveyslautakunta käsittelee ensi keskiviikon 6.9. kokouksessaan muun muassa talousarvion virkamiesesitystä oman toimivaltansa alaisesta toiminnasta eli seudullisesta terveys- ja elintarvikevalvonnasta ja eläinlääkärihuollosta.

Ympäristöterveydessä talouden tasapainotustoimet kohdistuvat tuloihin

Ympäristöterveyden tehtävät ovat lakisääteisiä kunnan tehtäviä, jot

Asiasanat:  
ympäristö
ympäristöterveys
ympäristöterveyslautakunta
talousarvio
talouden tasapainotus
Kuva
Säästöpossu. Kuva Pirjo Ala-Hynnilä

Jyväskylän elinkeino- ja työllisyysjaostossa 4.9. ensi vuoden talousarvioesitys

30.08.2023
Elinkeino- ja työllisyysjaos antaa maanantain 4.9. kokouksessa näkemyksensä vuoden 2024 talousarviosta. Kokouksessa käsitellään myös Keski-Suomen työllisyysalueiden muodostamiseen liittyvä työllisyysalue-esitys.

Budjetin virkamiesesitys on tehty talousarvion laadintaohjeen mukaisesti talousarviokehykseen.

Asiasanat:  
elinkeino
työllisyys
talous
talousarvio
talouden tasapainotus
Kuva
Yöllinen Kuokkalan silta. Kuva Jyväskylän kaupunki

Kaupungin talouden tasapainottamista valmistellaan

25.08.2023
Jyväskylän kaupungin tulee tasapainottaa talouttaan vuosina 2024–2026 pysyvästi noin 40 miljoonalla eurolla. Suurimpana syynä sopeutukseen ovat viime vuosina merkittävästi kasvaneet sote-menot, jotka leikkaavat pysyvästi kaupungin peruspalvelujen valtionosuuksia hyvinvointialueuudistuksen jälkeisinä vuosina.

Jyväskylällä on hyvät lähtökohdat onnistua talouden tasapainottamisessa. Kaupungin tase on vahva, velkamäärää on onnistuttu viime vuosina vähentämä

Asiasanat:  
ajassa
pinnalla
talous
talouden tasapainotus
Kuva
Kaupungin kuva ilmasta. Kuva Lentokuva Vallas Oy

Yli 3600 asukasta evästi Jyväskylän kaupungin päättäjiä talouden tasapainottamisohjelman valmistelussa

29.05.2023
3606 jyväskyläläistä asukasta vastasi Jyväskylän kaupungin talouden tasapainottamista koskeneeseen kyselyyn, jossa esitettiin ulkopuolisen asiantuntijan näkemyksiä mahdollisista säästökeinoista. Vastausaika kyselyyn päättyi 25.5.2023. Asukaskyselyssä tarkasteluun nostettiin sellaisia säästökeinoja, joilla on suora vaikutus asukkaiden palveluihin. Annettu palaute etenee kaupungin päättäjille ja virkamiehille tulevan päätöksenteon tueksi.

Asukaskyselyn vastauksissa painottui lasten ja nuorten saamat palvelut.

Asiasanat:  
talouden tasapainotus
talous
talousarvio
Kuva
Rahaa pöydällä. Kuva Pirjo Ala-Hynnilä