Linkin etuudet ja ilmaismatkat

Opiskelijat

Opiskelijoiden lipputuotteita voivat ostaa 25 vuotta täyttäneet, päätoimiset opiskelijat. Katso tarkemmat opiskelijaetuuden ehdot.

Seniorit

65 vuotta täyttäneet voivat hankkia matkustamista varten korttimuotoisen arvolipun ja ladata sille rahaa. Arvolipulla matkustaminen on senioreille normaalia edullisempaa päivittäin kello 9.00-14.00 (katso lippuhinnat ). Seniorietuusajan ulkopuolella seniorilippu toimii kuten vastaava aikuisen ikäryhmän arvolippu. Seniorin arvolipun voi ostaa ainoastaan henkilö-, ei haltijakohtaisena.

Edut ovat voimassa Jyväskylän paikallis- ja seutuliikenteen Waltti-liikenteen linjoilla, tarkista kelpoisuudet. Linkki-paikallisliikenteessä ei erikseen eläkeläisille myönnettäviä ns. eläkeläisalennuksia.

Maksuttomaan matkustamiseen oikeutetut ryhmät

0-6-vuotiaat lapset

Yhdestä kahteen alle 7-vuotiasta lasta matkustaa Linkeissä (linjat 1-13 ja 14-42, ei seutuliikenteen linjoilla) maksutta yhden maksavan* asiakkaan seurassa. Yksin matkustava, alle 7-vuotias lapsi maksaa matkastaan normaalin lastenlipun hinnan.

* Maksava asiakas ei ole perusopetuksen koululainen, joka matkustaa koulun myöntämällä, maksuttomalla koulumatkakortilla.

Lastenvaunujen kanssa matkustavat klo 9.00-14.00

Lastenvaunuetuus oikeuttaa lastenvaunuissa tai -rattaissa pientä, alle 4-vuotiasta lasta kuljettavan henkilön matkustamaan maksutta päivittäin klo 9.00-14.00. Vaunuissa kuljetettavan lapsen lisäksi henkilön kanssa voi maksutta matkustaa toinenkin 0-6-vuotias lapsi. Jos lapsia on mukana useampia, kolmannesta, neljännestä jne. peritään normaali lastenlipun hinta. Vaunuista ja rattaista ei peritä erillistä maksua.

Ennen kello 9.00 tai kello 14.00 jälkeen lastenvaunujen tai -rattaiden kanssa matkustavalta peritään matkasta normaali lippuhinta. 

Lastenvaunujen paikka on linja-auton keskiosassa. Jos auton keskiosan lastenvaunupaikat tulevat täyteen, lisää lastenvaunumatkustajia ei autoon voi ottaa turvallisuussyistä.

Lastenvaunuetu on voimassa Jyväskylän Linkki-paikallisliikenteen linjoilla 1-13 ja 14-42 (ei seutuliikenteessä, esim. 13M eikä Linkki-VIP-palveluliikenteessä) . Etuus ei koske pulkassa/ kantoliinassa tms. välineessä lasta kuljettavaa.

Sotaveteraanit ja -invalidit

Sotiemme (talvisota, jatkosota, Lapin sota) sotaveteraaneille ja -invalideille tehdään maksuttomaan matkustamiseen oikeuttava matkakortti Linkki-palvelupisteessä. Matkustusedun käyttöönotto edellyttää henkilöllisyyden todistamista sekä tarvittavien veteraani- tai sotainvaliditodistusten esittämistä.

Sotiemme veteraaneilla ja sotainvalideilla on oikeus maksuttomiin matkoihin, kun he matkustavat Jyväskylässä, Laukaassa ja Muuramessa paikallisliikenteen linjoilla. Maksutta voi matkustaa myös Linkki-VIP-palveluliikenteen autoilla tai seutuliikenteen Waltti-matkakortin hyväksyvillä linjoilla. Matkustusoikeuden ja Waltti-matkakortin saadakseen on asioitava Linkki-palvelupisteessä ja esitettävä ilmaismatkoihin oikeuttava tunnus tai todistus, eli

  • sotilaspassin "rintamasotilas" -leima
  • erillinen rintamapalvelutunnus/ -todistus tai
  • kuvallinen KELA- kortti, jossa on R- tai MR-tunnus
  • Sotainvalideilla todistukseksi käy
  • Sotainvalidien veljesliiton jäsenkortti tai
  • valtionneuvoston päätös sotavammasta.

(Huom. myös oikeaksi todistettu kopio alkuperäisestä asiakirjasta kelpaa.)

Pyörätuolimatkustaja ja avustaja

Pyörätuolimatkustaja kulkee Linkki-linja-autoissa maksutta. Pyörätuolimatkustajan mukana voi maksutta kulkea yksi saattaja/ avustaja. Saattajan tehtävänä on auttaa pyörätuolimatkustajaa koko matkan ajan: autoon noustessa, pyörätuolia kiinnitettäessä ja kyydistä pois jäädessä.

Pyörätuolin kanssa voi matkustaa pyörätuolipaikoin varustetuissa matalalattia- autoissa, joita on suurin osa Jyväskylän seudun joukkoliikenteen kalustosta. Sisään tullaan pyörätuolilla keskiovesta ja  matkustetaan keskiosan penkittömillä paikoilla. Etuus ei koske rollaattorin kanssa matkustavia henkilöitä eikä se ole voimassa Linkki-VIP -palveluliikenteessä.

Etuus on voimassa Jyväskylän paikallisliikenteen 1-13 ja 14-42 (ei seutuliikenteessä esim. 13M).

Avustajaetuuteen oikeutettujen henkilöiden avustajat

Etuus oikeuttaa saattajan tai avustajan maksuttomaan matkaan, kun asiakkaan Waltti-matkakortissa on merkintä avustajaoikeudesta. Asiakas itse maksaa matkastaan normaalin, käyttäjäryhmänsä mukaisen lippuhinnan. Etuuden saavat Jyväskylässä, Laukaassa tai Muuramessa kirjoilla olevat asukkaat. Avustajaetuus koskee vain Waltti-kausi- ja arvolipuilla matkustamista, ei kulkemista kerta-, päivä- tai mobiililipuilla.

Etuus on voimassa paikallisliikenteen Linkki-linjoilla 1-13 ja 14-42 (ei seutuliikenteessä, esim. 13M). Avustajaoikeus merkitään asiakkaan Waltti-matkakortille, kun asiakas esittää Linkki-palvelupisteessä Jyväskylän, Laukaan tai Muuramen vammaispalveluiden myöntämän henkilökohtaisen avun asiakirjan tai -päätöksen. Kunnat tekevät asiakkaille em. päätöksiä vamman, invaliditeetin, liikuntarajoitteen tai muun haitan perusteella.

EU:n A-merkitty vammaiskortti avustajaetuuden hakemisessa

Paikallisliikenteen avustajaetuutta voi 1.12.2018 alkaen hakea EU:n A-merkityllä vammaiskortilla Linkki-palvelupisteestä. Vuoden 2018 loppuun uusia avustajaetuuksia myönnetään edelleen myös vanhalla systeemillä, eli kunnan asiakkaalle tekemällä henkilökohtaisen avun päätöksellä.

Vuoden 2019 alusta alkaen paikallisliikenteen avustajaetuuden saa Linkki-palvelupisteestä vain EU:n A-merkityllä vammaiskortilla, ei enää henkilökohtaisen avun päätöksellä. Muuttuva käytäntö koskee uusia etuuden hakijoita, eli henkilöitä, jotka eivät vielä ole hyödyntäneet paikallisliikenteen avustajaetuutta. Avustajaetuutta jo hyödyntävien asiakkaiden ei tarvitse hakea etuutta uudestaan EU:n vammaiskortilla. Kunnan henkilökohtaisen avun päätöksellä haettu etuus on edelleen voimassa. Ainoastaan avustajaetuutta osoittava Waltti-matkakortin tarra on käytävä vuosittain uusimassa Linkki-palvelupisteessä.

Vammaiskortin A-merkintä tarkoittaa, että henkilöllä voi olla mukanaan avustaja tai tukihenkilö. Muun muassa näkövammaiset saavat A-merkityn vammaiskortin ja pääsevät nyt hyödyntämään avustajaetuutta Linkeissä. Aiemmin heillä ei ole tätä mahdollisuutta paikallisliikenteessä ollut.

Katso tarkemmat tiedot vammaiskortista, A-merkintään oikeutetuista asiakasryhmistä ja vammaiskortin hakemisesta.