Hyppää pääsisältöön
Kuva
Äiti ja lapset linja-autossa. Kuva Hanna-Kaisa Hämäläinen
Pääsisältö

Opiskelijat

Opiskelijoiden lipputuotteita voivat ostaa 25 vuotta täyttäneet, päätoimiset opiskelijat. Katso tarkemmat opiskelijaetuuden ehdot. Kela tukee eräissä tapauksissa 2. asteen opiskelijoiden koulumatkoja, ks. Kelan koulumatkatukiliput.

Seniorit

65 vuotta täyttäneet voivat hankkia matkustamista varten Waltti-matkakortin ja ladata sille joko arvo-tai kausilipun.

Seniori voi matkustaa kaikkina vuorokaudenaikoina alennettuun hintaan, joka on sama kuin nuorten ja opiskelijoiden vastaava lippuhinta. Seniorin arvolipun voi ostaa ainoastaan henkilö-, ei haltijakohtaisena.

Edut ovat voimassa Linkki-joukkoliikenteen linjoilla sekä seutuliikenteen Waltti-vuoroissa, tarkista kelpoisuudet

Linkki-joukkoliikenteessä ei ole käytössä erillistä eläkeläisalennusta.


Maksuttomaan matkustamiseen oikeutetut ryhmät

Alle 7-vuotiaat lapset

Pienet, alle 7-vuotiaat lapset matkustavat maksutta Linkki-joukkoliikenteessä maksavan tai lastenvaunuetuutta hyödyntävän huoltajansa seurassa. Etuus ei ole voimassa seutuliikenteessä.

Maksavaksi asiakkaaksi ei lasketa perusopetuksen maksamalla koululaislipulla kulkevaa oppilasta. Yksin matkustava, alle 7-vuotias lapsi maksaa matkastaan normaalin lastenlipun hinnan, samoin ryhmänä ohjaajien tai hoitajien seurassa matkustavat lapset (esim. varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen lapsiryhmät).

Lastenvaunuissa tai -rattaissa pientä lasta kuljettavat 

Vauvaa tai taaperoa lastenvaunuissa, -rattaissa tai niihin verrattavassa pyöräilyvaunuissa kuljettava huoltaja matkustaa maksutta Linkki-linja-autoissa. Etuus ei ole voimassa Linkki-VIP -palveluliikenteessä.

Vaunuista ja rattaista ei peritä erillistä maksua. Etuus ei koske pulkassa, kantoliinassa tms. välineessä lasta kuljettavaa.

Lastenvaunujen paikka on linja-auton keskiosassa. Jos auton keskiosan lastenvaunupaikat tulevat täyteen, lisää lastenvaunumatkustajia ei autoon voi ottaa turvallisuussyistä.

Sotaveteraanit ja -invalidit

Sotiemme (talvisota, jatkosota, Lapin sota) sotaveteraaneille ja -invalideille tehdään maksuttomaan matkustamiseen oikeuttava matkakortti Linkki-palvelupisteessä. Matkustusedun käyttöönotto edellyttää henkilöllisyyden todistamista sekä tarvittavien veteraani- tai sotainvaliditodistusten esittämistä.

Sotiemme veteraaneilla ja sotainvalideilla on Linkki-joukkoliikenteessä oikeus maksuttomiin matkoihin. Maksutta voi matkustaa myös Linkki-VIP-palveluliikenteen autoilla tai seutuliikenteen Waltti-matkakortin hyväksyvillä linjoilla. Matkustusoikeuden ja Waltti-matkakortin saadakseen on asioitava Linkki-palvelupisteessä ja esitettävä ilmaismatkoihin oikeuttava tunnus tai todistus, eli

  • sotilaspassin "rintamasotilas" -leima
  • erillinen rintamapalvelutunnus/ -todistus tai
  • kuvallinen KELA- kortti, jossa on R- tai MR-tunnus
  • Sotainvalideilla todistukseksi käy
  • Sotainvalidien veljesliiton jäsenkortti tai
  • valtionneuvoston päätös sotavammasta.

(Huom. myös oikeaksi todistettu kopio alkuperäisestä asiakirjasta kelpaa.)

Pyörätuolimatkustaja ja avustaja

Pyörätuolimatkustaja kulkee Linkki-linja-autoissa maksutta ja mukana voi maksutta kulkea myös yksi saattaja/ avustaja. Saattajan tehtävänä on auttaa pyörätuolimatkustajaa koko matkan ajan: autoon noustessa, pyörätuolia kiinnitettäessä ja kyydistä pois jäädessä.

Etuuteen ovat oikeutettuja liikuntarajoitteiset ihmiset, jolle pyörätuoli on välttämätön liikkumisen apuväline ja jotka rajoitteidensa vuoksi eivät pysty toimimaan linja-autossa muiden matkustajien tapaan. Pyörätuolimatkustajan matkustus onnistuu pyörätuolipaikoin varustetuissa matalalattia-autoissa, joita on suurin osa Linkki-paikallisliikenteen kalustosta. Sisään tullaan pyörätuolilla keskiovesta ja  matkustetaan keskiosan penkittömillä paikoilla.

Jos pyörätuoli ei ole asiakkaan välttämätön apuväline ja asiakas pystyy itse kävelemään autoon, istumaan matkan ajan linja-auton penkillä ja kantamaan pyörätuolinsa itse ulos ja sisään, kyse ei ole pyörätuolimatkustajan etuuteen oikeutetusta henkilöstä. 

Pyörätuolimatkustajan etuus ei koske rollaattorin kanssa matkustavia henkilöitä eikä se ole voimassa Linkki-VIP -palveluliikenteessä.

Etuus on voimassa matalalattiaisissa Linkki-joukkoliikenteen autoissa.

Avustajaetuuteen oikeutettujen henkilöiden avustajat

Avustajan/ saattajan matka on maksuton, kun asiakkaan Waltti-matkakortissa on merkintä avustajaoikeudesta. Asiakas itse maksaa matkastaan käyttäjäryhmänsä mukaisen lippuhinnan.

Avustajaoikeuden saa Waltti-matkakortille esittämällä Linkki-palvelupisteessä EU:n A-merkityn vammaiskortin. Vammaiskortin A-merkintä tarkoittaa, että henkilöllä voi olla mukanaan avustaja tai tukihenkilö. Kuljettaja tarkistaa Linja-autossa avustajaoikeusmerkinnän asiakkaan Waltti-matkakortista.

Etuus on voimassa paikallisliikenteen Linkki-linjoilla 1-13 ja 14-42 (ei seutuliikenteessä, esim. 13M). Etuuden saavat Jyväskylässä, Laukaassa tai Muuramessa kirjoilla olevat asukkaat.  Avustajaetuus koskee vain Waltti-kausi- ja arvolipuilla matkustamista, ei kulkemista kerta-, päivä- tai mobiililipuilla.

Avustajaetuutta osoittava Waltti-matkakortin tarra pitää uusia vuosittain Linkki-palvelupisteessä. Niiden asiakkaiden, joille avustajaetuus on myönnetty ennen vuotta 2019, ei tarvitse hakea etuutta uudestaan uudestaan EU:n vammaiskortilla, riittää kun käy päivittämässä vuositarran matkakorttiinsa. Kunnan henkilökohtaisen avun päätöksellä ennen vuotta 2019 haettu etuus on edelleen voimassa. 

Katso tarkemmat tiedot vammaiskortista, A-merkintään oikeutetuista asiakasryhmistä ja vammaiskortin hakemisesta.

Asiasanat:  
etuus
opiskelija
seniori
sotaveteraani
sotainvalidi
pyörätuoli