Hyppää pääsisältöön
Kuva
Linkki-linja-auto kesäliikenteessä.
Pääsisältö

Päätös yksinoikeuden suojasta

Jyväskylän seudun joukkoliikennelautakunta (1.1.2013 alkaen joukkoliikennejaosto) on katsonut, ettei sen toimialueella jätettyjen reittiliikennelupahakemusten perusteella synny riittävästi ja kattavasti lautakunnan 25.10.2012 (§ 41) vahvistaman seudullisen palvelutasotavoitteen täyttäviä sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 1370/2007 (palvelusopimusasetus, PSA) 1 artiklan 1 kohdassa mainittuja matkustajille edullisempia, puhtaasti markkinaehtoisesti toimivia joukkoliikennepalveluja.

Jyväskylän joukkoliikenteen seudullinen viranomainen on 13.12.2012 (§ 51) päättänyt, että Jyväskylän toimivalta-alueella (Jyväskylä, Laukaa ja Muurame) joukkoliikenne järjestetään bruttomallilla.

Jyväskylän viranomainen on kilpailuttanut liikenteensä 2013 sekä 2017. Sopimukset ovat voimassa kohteesta riippuen 2019–2028. Liikennepalvelulain 320/2017 siirtymäsäännösten (VII osa, 1. luku, 3§) mukaan liikennepalvelulain voimaan tullessa voimassa olevat luvat, hyväksynnät ja päätökset pysyvät voimassa. Siten toimivaltaisen viranomaisen aiemmin tekemä päätös PSA:n soveltamisesta ja viranomaisen liikenteen yksinoikeussuojasta pysyy voimassa.

Liikennöintikohteen 5 yksinoikeutta koskeva hallintopäätös

Joukkoliikennejaoston 21.2.2019 tekemä hallintopäätös antaa yksinoikeuden Jyväskylän seudun joukkoliikenteen liikennöintikohteen 5 liikennöintiin Tilausajot Mennään Bussilla Oy:lle. Yksinoikeus kattaa kohteen liikennöintisopimuksen mukaisen liikennöinnin toimivaltaisen viranomaisen päättämillä reiteillä ja aikatauluilla variaatioineen, mukaan lukien hankintasäädösten määrittelemät ehdot sekä sopimuksen vuotuiset muutosvarat, joiden puitteissa tarjontaa, reittejä ja aikatauluja voidaan säätää.

Liikennepalvelulain mukaan toimivaltainen viranomainen voi tehdä palvelusopimusasetuksen mukaisen päätöksen yksinoikeudesta. Päätös suo valitulle julkisen liikenteen harjoittajalle mahdollisuuden harjoittaa julkista henkilöliikennettä tietyllä reitillä, verkossa tai alueella ja sulkee pois muut mahdolliset liikenteenharjoittajat. Liikennöintikohteen hankintapäätöksessä ja liikennöintisopimuksessa määritellään julkisen palvelun velvoitteiden luonne sekä sovitut korvaukset.

Yksinoikeuden asettamista koskevan päätöksen tehtyään joukkoliikenteen toimivaltainen viranomainen voi kieltää toiminnan, joka aiheuttaa jatkuvaa ja vakavaa haittaa yksinoikeudella suojatulle liikenteelle. Kiellon tehosteeksi voidaan tarvittaessa asettaa uhkasakko.

Yksinoikeuden suojan piiriin kuuluvat linjat, reitit ja alueet

Yksinoikeuden suoja koskee Jyväskylän, Laukaan ja Muuramen kuntien alueita kokonaisuudessaan sekä seuraavia, näillä alueilla liikennöiviä paikallisliikenteen linjoja reitti- ja numerovariaatioineen:

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 39 ja 41.

Yksinoikeuden lisäksi toimivaltaisen viranomaisen alueella liikennöi

  • Keski-Suomen ELY-keskuksen PSA-liikennettä (seutuliikenne)
  • markkinaehtoista liikennettä (seutu- ja kaukoliikenne)

Näissä liikenteissä osa reittiosuuksista ajetaan Jyväskylän viranomaisen alueella ja niihin on Jyväskylän viranomaisen hyväksyntä.

Jyväskylän kaupunki

Seudullinen joukkoliikenneviranomainen