Hyppää pääsisältöön
Kuva
Linkki-linja-auto Viitaniemessä kesällä.
Pääsisältö

Linjastosuunnitelmaraportissa kuvataan Linkki-linjastolle suunnitellut uudistamistoimenpiteet. Suunnitelma pohjautuu Linkki tulevaisuuteen 2030 -kehittämisohjelmaan, jonka tavoitteena on kaksinkertaistaa joukkoliikenteen matkamäärät vuoteen 2030 mennessä.

Linjastosuunnitelma kartalla

Linjastosuunnitelmaan pääset tutustumaan linjastokartasta, joka avautuu tavallisimmilla nettiselaimilla. HUOM: Kartan toimivuutta kaikilla mobiililaitteilla ei pystytä takaamaan, joten suosittelemme käyttämään kartta-aineiston selaamiseen muuta kuin mobiililaitetta.

Linjastosuunnitelman kommentointiaika on päättynyt. Saapuneet kommentit on toimitettu Linkin suunnittelutiimille, joka hyödyntää niitä suunnittelutyössä. Suunnitelmaa voi edelleen tutkia linjastokartasta ilman kommentointimahdollisuutta.

Yksittäisten linjojen tiedot saat näkyviin joko klikkaamalla ko. linjaa kartalla tai valitsemalla linjan vasemman reunan luettelosta. Voit siirrellä karttaa hiiren kursorilla ja muuttaa sen mittakaavaa painikkein (+/-).

Yksittäisen linjan tiedoista löytyy sille suunniteltu vuoroväli kuhunkin kellonaikaan. Tarkempaa aikataulusuunnittelua ei ole vielä tehty. Linjalle suunniteltu ajoaika tarkoittaa kierrosaikaa eli edestakaista matkaa päätepysäkiltä toiselle ja takaisin.

Pysäkit saa näkyviin, kun suurentaa karttaa riittävästi tai klikkaa jonkun linjan aktiiviseksi. Pysäkit näkyvät kartalla valkoisina palloina. Pysäkin nimen näet, kun viet hiiren kursorin pysäkin päälle.

Kuva
Karttakuva linjastosuunnitelmasta 2021. Kuva Katja Kauppila

Ohje näkyy isompana, kun klikkaat kuvaa!

Linjaston uudistamisen tavoitteet

Linjastosuunnittelun pohjana on käytetty nykyistä linjastoa, jonka parhaat ominaisuudet on pyritty säilyttämään. Linjastouudistuksella pyritään parantamaan matkustamisen sujuvuutta ja muodostamaan tiheimmän asutuksen ja rakentamisen alueille aikatauluvapaita vyöhykkeitä lyhyine vuoroväleineen.

Myös keskustan ulkopuolisten kaupan alueiden saavutettavuutta (Palokankeskus, Keljonkeskus, Seppälä) on haluttu parantaa. Lisäksi on haluttu mahdollistaa eräiden keskustan ulkopuolisten asuinalueiden välillä kulkeminen yhdellä vaihdolla (esim. Palokankeskus, Palokan terveysasema, Keljonkeskus, Seppälä).

Oppilaitosten kampusalueiden ja merkittävien liikuntapaikkojen saavutettavuuteen on kiinnitetty huomiota. Muuramen suunnan linjastoa on selkeytetty ja pyritty tarjoamaan enemmän nopeita yhteyksiä Jyväskylän keskustaan. Samoin Laukaan linjasto painottuu nopeisiin yhteyksiin Jyväskylän suuntaan.

Suunnittelua varten linjasto on jaettu 

 • Runkolinjastoon
 • Täydentävä linjastoon
 • Muuramen suunnan linjoihin
 • Laukaan suunnan linjoihin
 • Koulupäivinä ajettavat linjoihin

Linkki-linjastoon liittyy tärkeänä osana seutu- ja markkinaehtoinen liikenne, joka täydentää alueen joukkoliikennepalveluja esim. Korpilahden suuntaan. Linkki-palveluissa ei suunnitella seutu- ja markkinaehtoisen liikenteen reittejä tai liikennöintiaikoja, joten niitä koskevat tiedot puuttuvat tästä linjastosuunnitelmasta.

Yksittäisten linjojen nimet ja numeroinnit ovat suunnitelmassa alustavia työnimiä. Niihin tehdään todennäköisesti muutoksia ennen uuden linjaston käyttöönottoa.

Runkolinjasto

Runkolinjoilla palvelut ovat muita linjoja korkeatasoisimpia kaikkina liikennöintiaikoina. Linjasto on skaalautuva ja muokattavissa joustavasti, tarpeiden mukaan. Luotettavaan kulkemiseen ja aikataulussa pysymiseen panostetaan tuntuvasti. Linjoja liikennöidään korkeatasoisella, ympäristöystävällisellä, energiatehokkaalla tai päästöttömällä linja-autokalustolla. Runkolinjaston pohjana ovat nykyiset, hyvin toimivat linjat.

Linkin runkolinjasto muodostuu neljästä heilurilinjasta. Linjojen nimet ja numeroinnit ovat alustavia, ns. työnimiä, ja voivat muuttua toteutusvaiheessa.

 • R1 Kaakkolampi–Keskusta–Palokan terveysasema
 • R2 Kortemäki–Keskusta–Haapaniemi/Kaunisharju
 • R3 Heikkilä–Keskusta–Keltinmäki
 • R4 Kortepohja–Keskusta–Ristikivi/ Nenäinniemi

Runkolinjaston vaikutusalueella on noin 85 300 asukasta ja 42 100 työpaikkaa. Runkolinjasto palvelee Jyväskylän tiiveimpiä asunto- ja työpaikka-alueita ja tarjoaa monelta alueelta suoran yhteyden myös keskustan ylittäville matkoille. Runkolinjaston ulkopuolisilla alueilla, joilla joukkoliikenteelle on riittävästi kysyntää, täydentävät linjat tarjoavat hyvän palvelutason.

Täydentävä linjasto

Täydentävien linjojen palvelutaso vaihtelee mm. palveltavien alueiden joukkoliikenteen kysynnän ja potentiaalin mukaisesti. Myös runkolinjaston ulkopuolella joukkoliikenteen palvelutaso on erittäin korkea sellaisilla alueilla, joilla palvelulle on kysyntää. Jyväskylän kaupungin alueella on suunniteltu ajettavaksi 19:ää täydentävää linjaa. Osalla täydentävistä linjoista on erittäin korkea palvelutaso ympäri vuoden (esim. linjat T3, T6, T22, T52A ja T52B).

Linjojen T52A ja T52B palvelutaso lähenee yhdessä runkolinjan palvelutasoa Mustalammen ja Kangaslammen välille. Linjat T52A ja T52B sekä runkolinja 1 (Kaakkolampi-Keskusta-Palokan
terveysasema) muodostavat Huhtasuon ja keskustan välille käyttäjien näkökulmasta aikatauluriippumattoman vyöhykkeen. Vastaavia vyöhykkeitä on uudessa linjastossa myös muualla. 

Kaikilla täydentävillä linjoilla on vähintään 60 minuutin vuoroväli. Valtaosaa täydentävistä linjoista liikennöidään ympäri vuoden kaikkina viikonpäivinä. 

Täydentävä linjasto muodostuu 25 linjan kokonaisuudesta:

 • T1M Kaunisharju/Haapaniemi – Keskusta – Viitaniemi
 • T2M Vaajakoski – Keskusta – Kauramäki
 • T3 Vaajakoski – Keskusta – Mattilanniemi
 • T6 Vaajakoski – Keskusta – Savulahti
 • T7 Sääksvuori– Keskusta – Viitaniemi
 • T9 Viitaniemi – Keskusta – Kuokkala
 • T11 Pupuhuhta – Vasarakatu – Kuokkala
 • T15 Viherlandia– Keskusta
 • T22 Tikkakoski – Keskussairaala
 • T22M Tikkakoski – Nelostie – Keskussairaala
 • T22B Palokankeskus– Keskusta – Keskussairaala
 • T50 Kortepohja – Ylistönmäki
 • T51 Kuokkala – Viitaniemi
 • T52A Mustalampi – Keskusta – Kangaslampi
 • T52B Mustalampi – Keskusta – Kangas – Kangaslampi
 • T53 Tikkakoski – Matinmäki – Keskusta
 • T54 Keskusta – Ruoke– Palokankeskus– Keskusta
 • T62 Vaajakoski – Seppä – Kangas
 • T64 Viherlandia– Keljonkeskus
 • T14 Verkkoniemi – Muurame - Keskusta
 • T14M Muurame – Keskusta – Viitaniemi
 • T16 Muuratsalo– Keskusta – Viitaniemi
 • T16M Muuratsalo– Keskusta – Viitaniemi
 • T41 Laukaa – Keskusta – (Keskussairaala)
 • T44 Laukaa – Kantolantie – Tiituspohja– Seppälänkangas – Keskusta.

Muuramen suunnan linjasto

Muuramen suunnan linjat (T14, T14M, T16 , T16M) toimivat runkolinjastoa täydentävinä linjoina, Jyväskylän sisällä ajettavien linjojen tapaan.

Uudistuksen myötä Muuramen suunnan linjasto nopeutuu ja selkeytyy nykyisestä. Suurin osa liikenteestä ajetaan Vanhan Nelostien sijasta valtatietä 9 pitkin (linja T14M). Linjaa 14M nopeutetaan myös viemällä reitti keskustaan ja Viitaniemeen Rantaväylää pitkin Mattilanniemen kautta.

Keskussairaalan yhteydet Muuramesta järjestyvät sujuvasti vaihtamalla Vapaudenkadulla esim. runkolinjan autoon tai käyttämällä Länsi-Päijänteentien ja Vanhan Nelostien kautta kulkevaa linjaa 14. Linjaa 21 ajetaan ruuhka-aikoina ja se palvelee koululaisia sekä toimii syöttöyhteytenä muille Muuramen suunnan linjoille. Syöttöyhteys turvataan myös kesäarkena.

Muuramen suunnan linjoja ovat 

 • T14 Verkkoniemi-Muurame-Keskusta
 • T14M Muurame-Keskusta-Viitaniemi
 • T16 Muuratsalo-Keskusta-Viitaniemi
 • T16M Muuratsalo-Keskusta-Viitaniemi
 • T21 Muurame-Kinkomaa-Sarvivuori

Laukaan suunnan linjasto

Laukaan suunnan linjat (T41 ja T44) toimivat runkolinjastoa täydentävinä linjoina, Jyväskylän sisällä ajettavien linjojen tapaan.

Laukaan suunnan linjasto nopeutuu ja selkeytyy nykyisestä. Laukaan päälinjaa T41 ajetaan Laukaasta seututietä 637 (Jyväskyläntie/Laukaantie) Vapaudenkadulle, josta se jatkaa riittävällä vuorotarjonnalla keskussairaalalle.

Laukaan toista linjaa T44 linjaa ajetaan myös kaikkina päivinä ja kaikkina liikennöintiaikoina, mutta suppeammalla vuorotarjonnalla. Linjan tehtävänä on tarjota säännöllinen joukkoliikenteen palvelu Jyväskylän ja Laukaan välillä
sekä palvella Kantolantien varren, Vihtavuoren, Tiituspohjan ja Seppälänkankaan liikennetarpeita.

Linjat T41 ja T44 voidaan aloittaa ja päättää Peurunkaan, jonne on mahdollista ajaa osalla vuoroista myös muina liikennöintiaikoina.

Laukaan suunnan linjoja ovat

 • T41 Laukaa-Keskusta–(Keskussairaala)
 • T44 Laukaa-Kantolantie-Tiituspohja-Seppälänkangas-Keskusta

Koulupäivinä ajettavat linjat

Koulupäivinä ajettavat linjat ovat pääsääntöisesti haja-asutusalueita palvelevia vuoroja. Osalla linjoista (13, 26, 38 ja 42) on muutama vuoro myös kesällä. Lisäksi osaa linjoista (38K ja 38R) ajetaan talviarkisin koulujen lomapäivinä.

Linjoja 26, 31, 32 ja 34 ei ajeta Jyväskylän keskustaan, vaan linjoille järjestetään sujuvat vaihtoyhteydet Palokankeskuksesta tai Palokan terveysaseman puolelta joko runkolinjoille (R1 ja R3) tai täydentäville linjoille (T22, T22M, T53 ja T54). Vaihtoyhteyksien sujuvuus varmistetaan Palokassa aikatauluriippumattomilla vaihtoyhteyksillä johonkin Jyväskylään menevään linjaan sekä korkeatasoisilla pysäkkijärjestelyillä.

Uudistettavassa linjastossa ei ole muita muutoksia koulupäivinä ajettaviin linjoihin.

Koulupäivinä ajettavat linjat:

 •  3K Halssila– Huhtasuon yhtenäiskoulu
 • 4K Viherlandia–Väinölä– Jyskä– Vaajakoski
 • 13 Keskusta– Myllyjärvi– Isolahti– Saukkola– Muurame/Tikkala
 • 15K Keskussairaala–Viitaniemi– Keskusta– Viherlandia
 • 26 Palokka–Jylhä
 • 31 Vertaala–Saarenmaa–Lintukangas– Palokka
 • 32 Vertaala–Saarenmaa-Palokka
 • 34 Tikkakoski–Nyrölä–Saarenmaa–Palokka
 • 38 KeskustaKeskusta– Oravasaari-Toivakka
 • 38K Keskusta– Vaajakoski– Leppälahti– (Toivakka)
 • 38R Keskusta– Ruuhimäki– Toivakka
 • 42 Keskusta– Vaajakoski– Leppävesi– Tarvaala– Lievestuore
 • 55 Ruoke– Keskusta– Ruoke.

Huom! Koulupäivävuorot eivät näy linjastokartalla.

Seutu- ja markkinaehtoinen liikenne

Linkki-linjaston lisäksi Jyväskylä-Laukaa-Muurame -alueella ajetaan Keski-Suomen ELY-keskuksen hankkimaa seutuliikennettä sekä markkinaehtoista liikennettä. Kumpikin liikenne täydentää ja laajentaa osaltaan Linkki-linjaston palveluita. Jyväskylän toimivaltainen viranomainen ei vastaa seutu- ja markkinaehtoisen liikenteen reittien tai liikennöintiaikojen suunnittelusta.

Linkki-liikenteen Waltti-matkakortti kelpaa seuraavilla seutu- ja markkinaehtoisen liikenteen yhteysväleillä: 

 • Jyväskylä–Laukaa -seutuliikenne
 • Jyväskylä–Muurame–Korpilahti -seutuliikenne
 • Jyväskylä–Jämsä -välin seutuliikenne (välillä Jyväskylä– pysäkki Perälänraitti)
 • Saarijärvelle ja Äänekoskelle valtatien 4 kautta ajettava seutuliikenne (välillä Jyväskylä–pysäkki Hovila)
 • Jyväskylä–Kuohu–Jyväskylä -seutuliikenne
 • Jyväskylä–(Tikkakoski)–Kuikka -seutuliikenne
 • Jyväskylä–Saarijärventie–Puuppola–Kuikka -seutuliikenne (välillä Jyväskylä–pysäkki Syväoja)
 • Jyväskylä–Hankasalmi -seutuliikenne (välillä Jyväskylä–Lievestuore)

Huom! Seutu- ja markkinaehtoisen liikenteen vuorot eivät näy linjastokartalla.

Tutustu linjastosuunnitelmaraporttiin ja jätä kommentti linjastokarttaan.

 

Kuva
Linkki-linja-auto Viitaniemessä kesällä.
Asiasanat:  
linkki
Linkki tulevaisuuteen 2030
linjastosuunnitelma
linjasto
paikallisliikenne