Hyppää pääsisältöön
Kuva
Linkki ajaa Kuokkalan sillalla. Kuva Jiri Halttunen
Pääsisältö

Linkin eli Jyväskylän seudun joukkoliikenteen linjastosuunnittelu käynnistyi keväällä 2020. Uusi linjasto on näillä näkymin tarkoitus ottaa käyttöön 2023–24.

Kuva
Karttakuva Linkin runkolinjoista, toukokuu 2020

Kuvassa Linkin nykyiset runkolinjat, eli linjat 1, 2, 12, 18, 18K, 25 ja 27.

Linjastosuunnittelun periaatteet

Linjastosuunnitelmalla edistetään Linkki tulevaisuuteen 2030 -kehittämisohjelman tavoitteiden saavuttamista. Uudella linjastolla halutaan tukea kestävän liikkumisen matkaketjujen muodostumista, vähentää liikenteen ympäristökuormitusta ja ottaa huomioon myös taloudellisuus. Suunnittelun pohjana on ollut nykyinen linjasto, jonka parhaat ominaisuudet halutaan säilyttää ja niitä edelleen kehittää.

Linjastosuunnittelun avainsanoja ovat olleet kehittämisohjelmassa asetetut tavoitteet, nopeus, selkeys ja kysyntäpotentiaalin mukainen vuorotarjonta. Uusi linjasto on muodostettu aiempaan tapaan ns. runkolinjojen ympärille. Runkolinjoista ja niitä täydentävistä linjoista pyritään muodostamaan toimiva ja matkustustarpeisiin perustuva joukkoliikenneverkosto. Uuden linjaston rakentamisessa otetaan huomioon asuminen, asukkaiden liikkumistarpeet ja työpaikkojen sijainnit. Suunnittelutyössä on hyödynnetty maankäytön tietoja väestön ja työpaikkojen sijoittumisen nykytilanteesta ja kehittymisestä. Lisäksi on tutkittu poikittais- ja vaihtoyhteyksien tarvetta sekä mahdollisten alueterminaalien tarvetta ja sijainteja. 

Linkki tulevaisuuteen 2030 -ohjelmassa joukkoliikenteen kehittämisen lähtökohdaksi valittiin vaihtoehto, joka sisältää Superlinkiksi nimetyn, tiheällä vuorovälillä liikennöitävän linjan ja kaksi vahvaa runkolinjaa. Lisäksi vaihtoehto sisältää seutuliikenteen pikalinjat ja pääreitit sekä Citylinkiksi nimetyn, reittipohjaisen liikenteen. Linjastosuunnittelun lähtökohtia (esimerkiksi Superlinkin ja Citylinkin toteuttamista sekä runkolinjaratkaisuja) tarkasteltiin suunnittelutyön edetessä. 
 

Linjastosuunnittelun eteneminen

Linjastosuunnitelman laadintaan on osallistunut ohjausryhmä, jossa on mukana joukkoliikenteen avainhenkilöt Jyväskylän kaupungilta sekä Laukaasta ja Muuramesta. Ohjausryhmä kokoontui hankkeen aikana kolme kertaa. Linjastosuunnitelmatyöstä vastaa Jyväskylän seudun joukkoliikenteen viranomaisen tehtäviä hoitava Jyväskylän kaupunki. Suunnitelmaa koostaa Ramboll Finland Oy.

Linjastosuunnittelu on edennyt vaiheittain seuraavasti:

  1. Runkolinjojen reittien suunnittelu
  2. Seutuliikenteen pikalinjojen ja pääreittien suunnittelu
  3. Täydentävien ja muita linjoja syöttävien linjojen suunnittelu 
  4. Kokonaisuuden laadunvarmistus linjaston, suoritteiden ja liikennöintikustannusten osalta

Linjastosuunnitelmaa on käsitelty Jyväskylän seudun joukkoliikennejaostossa työn eri vaiheissa. Jaosto päättää linjastosuunnitelman lopullisesta hyväksymisestä kesällä 2021.

Ennen hyväksymistä suunnitelmaluonnosta esitellään kuntien päättäjille ja pyydetään lausunnot kuntien keskeisiltä vaikuttamiselimiltä. Asukkaille tehtiin keväällä 2020 linjastoaiheinen kysely, johon saatiin 1176 vastausta. Linjastosuunnitelman sisältöjä esiteltiin 7.4.2021 suorana striimatussa tilaisuudessa, jossa asukkailla on chatin kautta mahdollisuus ottaa suunnitelmaan kantaa ja lausua siitä mielipiteitään. Suunnitelmaluonnoksesta pyydetään lisäksi myös lausunnot kuntien päättäjiltä, keskeisiltä vaikuttamistoimielimiltä, asukasyhdistyksiltä sekä oppilaitosten oppilaskunnilta.

Linkki-linjastouudistuksen esittely

Linjastosuunnitelman luonnosta esiteltiin 7.4.2021, katso esittelyn tallenne. Tilaisuus järjestettiin koronarajoitusten takia verkkotapahtumana.

 

Kuva
Linkki-linja-auto Viitaniemessä kesällä.
Asiasanat:  
linkki
linjasto
linjastosuunnitelma