Hyppää pääsisältöön
Kuva
Tyttö nojailee penkin selkämykseen linja-autossa.

Ohjeita ja käytäntöjä eri asiakasryhmille

Lapset ja nuoret

Waltti-matkakortille ladattavilla lastenlipuilla voivat matkustaa alle 17-vuotiaat, nuorisolipulla kaikki 17-24-vuotiaat. Kuljettaja voi pyytää todistamaan matkustajan iän. Kertamatkalipuissa ei ole erikseen nuorisolippua, ainoastaan lastenlippu (alle 17-vuotiaat ja aikuisten lippu (17 vuotta täyttänet)

Lasten paikallisliikenne-etuudet

1-2 alle 7-vuotiasta lasta  matkustaa ilmaiseksi maksavan asiakkaan seurassa. Maksavaksi asiakkaaksi luetaan myös lastenvaunuetuuden aikaan klo 9.00-14.00 lastenvaunujen kanssa matkustava henkilö. Maksavaksi asiakkaaksi ei lasketa perusopetuksen myöntämällä koululaislipulla kulkevaa oppilasta, jonka matkat maksaa koulu.

Lastenvaunuetuus oikeuttaa lastenvaunuissa tai -rattaissa pientä, alle 4-vuotiasta lasta kuljettavan henkilön matkustamaan maksutta päivittäin klo 9.00-14.00. Vaunuissa kuljetettavan lapsen lisäksi vaunuja työntävän henkilön kanssa voi maksutta matkustaa toinenkin 0-6-vuotias lapsi. Jos lapsia on mukana useampia, kolmannesta, neljännestä jne. peritään normaali lastenlipun hinta. Lue tarkemmat lastenvaunuetuuden hyödyntämisen ehdot kohdasta "Maksuttomaan matkustamiseen oikeutetut ryhmät".

Ikäryhmän vaihtuminen

Kun matkakortin käyttäjä siirtyy lasten ikäryhmästä nuorison ikäryhmään tai nuorison ikäryhmästä aikuiseksi, matkakortin asiakasryhmä pitää päivittää palvelupisteessä.

Ennen asiakasryhmän päivittämistä matkakortille ei voi ladata uutta kausilippua. Arvoa voi kortille ladata, mutta veloitus arvolipulta tehdään aina asiakkaan oikean ikäryhmän mukaisena. Lisäksi kuljettaja voi pyytää matkustajaa todistamaan ikänsä ja ottaa haltuun väärän ikäryhmän henkilön matkakortin.

Koululaiset (perusopetus)

Koululaislippu on Jyväskylän, Laukaan ja Muuramen tai yksityisen koulun perusopetuksen oppilaalle myöntämä ja luovuttama, asiakkaalle maksuton lippu. Lippu on määräaikainen ja voimassa perusopetuksen koulupäivinä kello 6.00-17.30. Kortilla voi kulkea koulumatkat kodin ja koulun välillä, yhteensä kaksi vaihdollista matkaa päivässä. Koulumatkalippu sisältää 60 minuutin vaihto-oikeuden. Vaihto-oikeus käynnistyy matkaketjun 1. lippuleimauksesta.

Tarkista kuntakohtaiset koululaislipun myöntämisen periaatteet:

Käyttämättä jääneitä koululaislipun matkoja ei hyvitetä oppilaalle. Niitä ei myöskään voi siirtää käytettäväksi myöhempänä ajankohtana. Kun koulumatkat on koulupäivän osalta käytetty tai kortilla matkustetaan muuna kuin koulupäivänä, matka tulee maksaa joko rahalla tai muulla lipulla. Vapaa-ajalla joukkoliikennematkoja tekevälle koululaiselle kannattaa hankkia erillinen Waltti-matkakortti ja ladata sinne omarahoitteisesti matka-aikaa tai -rahaa.

Omakustanteisilla kausi- ja arvolipuilla voivat matkustaa koulumatkojaan ne perusopetuksen 7-16-vuotiaat oppilaat, jotka eivät ole oikeutettuja koululaislippuun. Jos kulkee koulumatkan Linkillä päivittäin, kausilippu (30, 90, 180 päivää tai vuosi) on edullisin vaihtoehto. Kausilippu mahdollistaa rajattoman käytön voimassaoloaikanaan ja -vyöhykkeillään, joten se on hyvä vaihtoehto myös vapaa-ajan matkojen tekemiseen. Arvolippu on hyvä vaihtoehto silloin, kun koululainen käyttää Linkkiä käyttää satunnaisemmin ja esimerkiksi kävelee tai pyöräilee osan koulumatkoista.


Opiskelijat

Opiskelijoiden lipputuotteita voivat ostaa 25 vuotta täyttäneet, päätoimiset opiskelijat, jotka täyttävät seuraavat ehdot:

 • Opiskelu on tutkintoon tai ammattiin johtavaa, valmentavaa koulutusta
 • Opiskelija saa opiskeluunsa Kelan myöntämää opintotukea tai Koulutusrahaston myöntämää aikuiskoulutustukea
 • Opiskelusta ei makseta päivärahaa tai palkkaa
 • Opiskelijalla on esittää opiskelustaan ajantasainen todistus, joka saa olla päivätty enintään ½ vuotta ennen esittämisajankohtaa.

Todistus opiskelusta esitetään lipunmyyntipisteessä jokaisen lukuvuoden alussa. Se on voimassa esittämistä seuraavan vuoden syyskuun 30. päivään saakka. Jos opiskelu kestää alle 8 kuukautta, oikeus opiskelijahintaisen lipputuotteen ostoon myönnetään ilmoitetulle opiskeluajalle.

Opiskelutodistuksena käy joku seuraavista:

 • Voimassa oleva opiskelijajärjestön (SLL, SAKKI, OSKU ry, SYL, SAMOK tai vastaava) päätoimiselle opiskelijalle myöntämä opiskelijakortti
 • Matkahuollon ja VR:n myöntämä opiskelijakortti (HUOM! Katso lisätiedot kelpoisuudesta VR:n sivuilta).
 • Oppilaitoksen opintotoimistosta saatu opiskelutodistus
 • Opiskelijan Waltti-korttihakemus (Täytä, tulosta ja toimita oppilaitoksen täydennettäväksi)

Opiskelijahintaista lippua eivät voi ostaa

 • Ilta-, etä- ja monimuoto-opiskelijat, jos lähiopetusta on alle 60 % opiskelusta
 • Korkeakoulujen jatko-opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet
 • Ulkomailla opiskelevat, jotka eivät saa Kelan myöntämää opintotukea
 • Työvoimapoliittisessa koulutuksessa olevat
 • Yksityisopiskelijat
 • Oppivelvollisuutta suorittavat
 • Oppisopimuskoulutuksessa olevat
 • Erityisopetuksessa olevat, jotka saavat Kelan tai vakuutusyhtiön kautta muuta kuin opintotukea (HUOM: erityisammattikouluissa opiskelevat ovat oikeutettuja alennukseen)

Opiskelijalippujen myynti ja lataukset

 • Ensimmäinen ostokerta Linkki-palvelupisteestä (Asemakatu 7) opinto-oikeuden todentamiseksi
 • Jatkolataukset myös R-kioskeilta, Linkki-linja-autoista ja nettipalvelusta

Opiskelijan Waltti-matkakorttia ei voi hankkia nettipalvelun kautta kautta. Opiskelijan matkakortin hankinnan yhteydessä asiakkaan henkilöllisyys sekä opiskelijalipun ostamiseen oikeuttavat todistukset tarkastetaan Linkki-palvelupisteessä. Lisälataaminen onnistuu kaikissa Waltti-lipunmyyntipaikoissa. Lippulatauksen yhteydessä on varauduttava pyydettäessä esittämään voimassa oleva opiskelutodistus.

Opiskelijan arvolippu on aina henkilökohtainen.

Kela-koulumatkatukilippu

Kela-koulumatkatukilippu on korttimuotoinen 30 vuorokauden kausilippu, joka matkustusehdot ovat samat kuin normaalisti myytävällä Waltti-kausilipulla. Kela-koulumatkatukilippua myydään vain 2. asteen opiskelijoille. Lipun myöntämisperusteet on määritetty koulumatkatukea koskevassa laissa ja asetuksessa, lisätietoa www.kela.fi/koulumatkatuki.

Syksystä 2018 alkaen Kela-koulumatkatuetun lipun hankintaan tarvitaan aina Kelan ostotodistuslomake (=Koulumatkalippujen ostotodistus Matkahuoltoa ja Waltti-liikennettä varten). Lomakkeen saat oppilaitoksesi opintotoimistosta, kun sinulla on koulumatkatukioikeus.

Kela-koulumatkatukilipun hinta opiskelijalle on aina 43 euroa. Lipun voit hankkia ostotodistuksen esittämällä vain Linkki-palvelupisteestä. Jatkolataukset onnistuvat myös R-kioskeilla ja linja-autoissa.

Jos käytät koulumatkoihin pääasiassa muita kuin Waltti-liikenteen linjoja, Kela-koulumatkatukilipuksi kannattaa valita Matkahuollon lipputuote.

Opiskelu-oikeuden päättyminen

Kun matkakortin omistajan opiskelu päättyy, matkakortin asiakasryhmä pitää käydä palvelupisteessä vaihtamassa opiskelijasta aikuiseksi. Ennen vaihtoa matkakortille ei voi ladata uutta kausilippua. Arvoa voi kortille ladata, mutta veloitus arvolipulta tehdään aina asiakkaan oikean asiakasryhmän mukaisena:

 • 25 vuotta täyttänyt henkilö: opinto-oikeuden päättymisen jälkeen veloitus tehdään aikuisen ikäryhmän mukaisena.
 • 17-24-vuotias henkilö: opinto-oikeuden päättymisen jälkeen veloitus tehdään nuorisoikäryhmän mukaisena.

Seniorit

65 vuotta täyttäneet voivat hankkia matkustamista varten korttimuotoisen arvolipun ja ladata sille rahaa. Arvolipulla matkustaminen on senioreille normaalia edullisempaa päivittäin kello 9.00-14.00 (katso lippuhinnat). Alennusajan ulkopuolisina aikoina seniorilippu toimii kuten vastaava aikuisen ikäryhmän arvolippu. Seniorin arvolipun voi ostaa ainoastaan henkilö-, ei haltijakohtaisena.

Edut ovat voimassa Jyväskylän paikallis- ja seutuliikenteen Waltti-liikenteen linjoilla, tarkista kelpoisuudet. Linkki-paikallisliikenteessä ei ole käytössä eläkeläisalennuksia lipputuotteista.

Sotaveteraanit ja -invalidit

Sotiemme veteraanit ja sotainvalidit saavat halutessaan Waltti-kortin, jolla matkustavat ilmaiseksi Waltti-liikenteessä.

Matkustusoikeuden ja maksuttoman Waltti-matkakortin saa käyttöönsä asioimalla Linkki-palvelupisteessä ja esittämällä tarvittavat veteraanitunnukset tai sotainvaliditodistukset. Myös oikeaksi todistettu kopio alkuperäisestä asiakirjasta kelpaa tunnuksena tai todistuksena. Matkakortti on voimassa vuoden kerrallaan. Etu on henkilökohtainen, joten myös henkilöllisyystodistus kannattaa lipunnoutoreissulla varautua esittämään.

Ilmaisiin matkoihin oikeuttava veteraanitunnus voi olla

 • Sotilaspassin RINTAMASOTILAS-leima,
 • Erillinen rintamapalvelutunnus tai -todistus
 • Kuvallinen R- tai MR-tunnuksellinen Kela-kortti

Sotainvalideilla todistukseksi käy

 • Sotainvalidien veljesliiton jäsenkortti tai
 • Valtionneuvoston päätös sotavammasta.

Linkin oppaat ja esitteet

Näin lataat matkakorttisi Waltin nettikaupassa (pdf)

Matkakortinlukijan käyttöohje (pdf): ohjeet matkakortin leimauksesta ja poikkeusmatkan maksamisesta.

Fiksusti liikkeellä

Fiksusti liikkeellä Jyväskylän seudun joukkoliikenteen ja fiksun liikkumisen palvelujen oma asiakastiedote.

Ajankohtaisista paikallisliikenteen ja fiksun liikkumisen asioista kertova julkaisu jaetaan jokaiseen talouteen Jyväskylässä, Laukaassa ja Muuramessa. Jyväskylässä Fiksusti liikkeellä -julkaisu ilmestyy liitteenä Jyväskylä-lehden välissä. Muuramessa ja Laukaassa julkaisun jakamisesta vastaavat Jyväskylän Jakelut Oy ja Posti.

Fiksusti liikkeellä 2020 (pdf)

Fiksusti liikkeellä 2019 (pdf)

Fiksusti liikkeellä 2018 (pdf)

Fiksusti liikkeellä 2017 (pdf)

Linkkiuutiset 2016 (pdf)

Linkkiuutiset 2015 (pdf)