Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio

Jyväskylän seudun joukkoliikenne - fiksusti liikkeellä

Joukkoliikennejaoston päätöksiä 31.5.

Joukkoliikennejaosto hyväksyi talviliikenteen 2018–19 alustavat aikataulut esityksen mukaisina ja valtuutti palvelupäällikön tekemään tarvittavia korjauksia aikataulu- ja reittisuunnitelmiin.

Tulevan syksyn ja talven paikallisliikenteeseen on suunniteltu paljon muutoksia, joista suurimmat koskevat linjojen 1, 2, 21 ja 36 reittien muuttamista. Lisää liikennettä on luvassa alueille, joilla matkustajamäärät ovat suuria, pääosin arki-iltoihin (M-P), mutta myös viikonloppuihin. Myös palvelun laatua ja palvelutasoa parantavia aikataulumuutoksia on tehty osalle linjoista.

Kasvussa olevat matkamäärät, linja-autojen uusi pysäkkijarrutekniikka, alentuneet nopeusrajoitukset sekä hidastetöyssyt ovat vaikuttaneet merkittävästi monen linjan aikataulujen toimivuuteen. Joukkoliikenteen toimivuuden kulmakivenä voidaan pitää runkolinjoja, jotka liikkuvat maanantaista sunnuntaihin aamu viidestä noin puolille yöhön tai myöhempään. Runkolinjojen aikataulujen toimivuus on merkittävässä osassa palvelun laadun kannalta, joten on perusteltua käyttää rahaa runkolinjojen toiminnan varmistamiseen.

Talviaikataulujen suunnittelun evästykseksi tehtiin keväällä 2018 netissä asiakaskysely. Vastauksia saapui runsaat 300 ja niissä esitettyjä toiveita otettiin mahdollisuuksien mukaan suunnittelussa huomioon. Kyselyn lisäksi kehitystoiveita on saapunut joukkoliikenteen vakituisten palautekanavien kautta, ja myös näitä on pyritty ottamaan huomioon uuden talviaikataulukauden suunnittelussa. Samoin on hyödynnetty suunnitteluyhteistyötä paikallisliikenteen kilpailutetun liikennöitsijän Jyväskylän Liikenne Oy:n kanssa.

Tulevan talvikauden yksi suurimmista haasteista on paikallisliikennekeskuksen siirto Asemakadulle, joka tehtäneen mikäli Kirkkopuiston pysäköintihallin sekä ns. Reimarin tontin rakennushankkeet käynnistyvät. Rakentaminen katkaisee Kilpisenkadun Vapaudenkadun kohdalta, mikä estää nykyisellä paikalla olevan paikallisliikennekeskuksen toiminnan mahdollisesti jopa vuoden 2020 maaliskuuhun saakka. Asemakadun soveltuvuutta paikallisliikenteen väliaikaiseksi keskukseksi selvitetään. Muutoksen ajankohta on vielä avoin, mutta toteutuessaan se muuttaa kaikkien linjojen reittejä kaupunkialueella ja heijastunee myös aikataulujen toimivuuteen ja luotettavuuteen. Sitä silmällä pitäen osalle linjoista on tehty aikatauluihin ja reitteihin muutoksia, jolla saadaan luotettavuutta poikkeusajan reittijärjestelyihin. Kaikkia aikatauluja ei kuitenkaan ole lähdetty suunnittelemaan uusiksi reilun vuoden kestävien poikkeusjärjestelyiden vuoksi ja vuoden 2019 talousarvioon on varattu rahaa mahdollisten aikatauluongelmien hoitamista varten.

Talviajokaudella 2018–19 pyritään ottamaan käyttöön 10–20 joukkoliikenteen liikennevaloetuuksin varustettua risteystä. Myös niiden avulla voitaneen kompensoida Vapaudenkadun kiertoreitistä aiheutuvaa lisäaikaa. Kun työmaan aikana liikennöitävät katuosuudet selviävät, ne päivitetään myös aikatauluaineistoihin. Aikatauluvihkoja ei kuitenkaan painateta uusiksi, vaan muutokset korjataan muihin infoaineistoihin kuten nettisivuille sekä sähköiseen reittioppaaseen.

Yksittäisiä linjoja koskevat muutokset talviajokaudella 2018–19:

 • Linjat 1 ja 2: Aikatauluongelmia on pyritty ratkomaan vuosien varrella eri keinoin. Talviliikenteeseen 2017–18 reittiä lyhennettiin kulkemaan Rautpohjasta Keskussairaalantielle. Tämäkään ei ratkaissut ongelmia, ja aikatauluista jäätiin etenkin talvikeleillä edelleen jälkeen. Reitin palauttamisesta takaisin Rautpohjankadulle on saapunut toiveita koko aikataulukauden ajan. Nykyiset aikataulut on todettu liian kireiksi ja myös niiden toimivuudesta on tullut paljon palautetta asiakkailta ja kuljettajilta. Siten tulevalle talvikaudelle reitti on suunniteltu muutettavaksi takaisin Rautpohjankadulle ja autokiertoon hankitaan lisäauto, jolla aikataulut pyritään saamaan toimiviksi. Yhteensä linjoilla 1 ja 2 tehtiin vuonna 2017 noin 900 000 matkaa ja linjakokonaisuus palvelee lähes 13:a prosenttia paikallisliikenteen matkustajista. kustannusarvio muutokselle on noin 180 000 euroa. Tulevissa aikataulusuunnitelmissa on otettu myös huomioon Killerin suunnan sunnuntaiaamujen liikenne, josta on tullut jo pitkään asiakastoiveita. Linjojen 1 ja 2 aikatauluihin on tehty myös eräitä muutoksia M-S liikenteen osalta.

 • Linja 3: Kilpisenkadun sulkeminen vaikuttaa linjan M–P-aamulähtöihin Vaajakoskelta keskustan kautta Viitaniemeen ja keskussairaalalle, joten näiden reittiä keskustassa on muutettu. Sama koskee iltapäivien koulupäivävuoroja, jotka ovat ajaneet keskussairaalalta Viitaniemen kautta keskustaan (Kilpisenkatua alas) ja Vaajakoskelle. Viitaniemen lenkin poisjäänti vähentää ajoaikaa keskustaan, mikä on otettu aikatauluissa huomioon. Lisäksi linjan lähtöpaikka vaihtuu kirjaston pysäkiltä keskustaan.

 • Linja 3K: Halssilasta Huhtasuolle kulkevia koululaisia enimmäkseen palvelevan linjan reitti siirtyy Ahjokadulta Seppäläntielle eli nopeammalle reitille.

 • Linja 4: Linjan M–P kello 7.40 lähdöllä Viherlandialta keskustaan ja keskussairaalalle on olut aikatauluongelmia sekä ruuhkaa matkustajamäärien puolesta. Siksi linjan kello 6.40 vuoron lähtöaikaa Viherlandialta aikaistetaan viidellä minuutilla, jolloin auto ehtii paremmin seuraavalle, aikaistetulle kello 7.35 lähdölle Viherlandialta. Samanaikaisesti linjan 15K aamun ensimmäisen vuoron lähtöaikaa Viherlandialta siirretään viisi minuuttia eteenpäin, eli samaksi kuin linjan 4 uusi lähtöaika. Näin asiakkaat Viherlandian, Kuokkalanpellon ja Kuokkalan alueelta mahtuvat kyytiin. Lisäksi ajoaikaa Viherlandialta keskustaan lisätään kolmella minuutilla, mikä helpottaa myös aikatauluissa pysymistä. Myös iltapäivän kello 16.40 lähtöä Viherlandialta muutetaan vuoron aikataulussa pysymisen helpottamiseksi, uusi lähtöaika on 16.45. Viherlandian alueen liikennettä tulee tulevaisuudessa tarpeelliseksi tarkastella kokonaisuutena, koska alueelle on rakentumassa lisää asuintaloja.

 • Linja 7: Kauppatorin lähtöpysäkiltä aiemmin startanneelle linjalle lisätään kiinteä lähtöaika keskustasta Viitaniemeen ja Sääksvuoreen lähdettäessä. Hiljaisina aikoina autot ovat saattaneet ehtiä keskustaan 6–7 minuutissa ja asiakkaat ovat saattaneet myöhästyä autoista. Jatkossa autot tasaavat aikaa keskustan pysäkeillä muutaman minuutin hiljaiseen aikaan, jolloin lähtöajat muuttuvat asiakkaiden kannalta selkeämmiksi.

 • Linja 8: Linjan aamun ja aamu- sekä iltapäivän lähtöaikoja on tarkistettu aikatauluongelmien takia. Samoin linjan reittiä Viitaniemessä muutetaan: muutoksen tarkoituksena on yhtenäistää Viitaniemeen päättyvien linjojen reitit sekä samalla helpottaa linjan 8 aikatauluongelmia. Uusi reitti on Nisulankatu–Viitaniementie–Sepänkatu. Nisulankatu on iltapäivällä todella ruuhkainen, jonka vuoksi reittimuutos nopeuttaa linjan liikennöintiä Viitaniemestä keskustan suuntaan.

 • Linja 10: Koulupäivisin ja M–P ajettavat, Kilpisenkatua Viitaniemeen tai keskustan suuntaan ajaneet siirtyvät Kilpisenkadun katkaisun ja työmaan takia pois Viitaniemestä ja Kilpisenkadulta. Samalla vuorojen aikatauluihin tehdään tarkistuksia, muutos koskee M-P ajettavaa kello 8.25 lähtöä Kaakkolammelta, joka ajetaan keskustaan tullessa suoraan keskussairaalalle ja sieltä Keltinmäkeen. Koulupäivisin ajettava kello 14.00 lähtö keskussairaalasta muuttuu myös pois Viitaniemestä. Lisäksi M-P ajettavat kello 15.05 ja 16.15 vuorot Keltinmäestä jäävät pois Viitaniemestä remontin ajaksi. Muutos ei ole ongelma, sillä Viitaniemestä keskustaan kulkee paljon liikennettä, jolloin Kaakkolammen suuntaan menijät voivat vaihtaa keskustassa autoa.

 • Linja 13: Koulupäivisin ajettava kello 8.10 vuoro Muuramesta on päässyt lähtemään Muuramesta pääosin aina myöhässä, mutta saapunut Viitaniemeen ajallaan. Tulevalle ajokaudelle Muuramen ja Isolahden aikaa siirretään 5 minuuttia myöhemmäksi, jolloin uusi lähtöaika Muuramesta on 8.15 ja Isolahdesta kohti Viitaniemeä jatketaan kello 8.30.

 • Linja 14: Illan viimeinen M–S-liikenteen vuoro kello 23.15 keskustasta muutetaan linjalle 21 sekä paluuvuoro kello 23.40 Verkkoniemestä linjalle 21M. Muutoksella pyritään palvelemaan hiljaiseen ilta-aikaan isompaa aluetta samalla autolla. Lisäksi on tullut asiakastoiveita siitä, että Muuratsaloon pääsisi myös illalla kello 23 jälkeen. Vuoro poikkeaa tulevaisuudessakin tarvittaessa Verkkoniemessä.

 • Linja 14M: Linjan lähtö- ja päätepiste keskustassa yhtenäistetään linjan 14 kanssa. Aikaisemmin vuorot ovat päättäneet ajonsa Kauppatorille ja lähteneet sieltä myös liikkeelle. Muutos selkeyttää aikatauluja ja linjastoa. Viitaniemeen menevät aamuvuorot ja sieltä lähtevät iltapäivävuorot pysyvät ennallaan. Kello 6.10 Verkkoniemestä M-P-päivinä ajettava vuoro lopettaa ajonsa keskustaan.

 • Linja 15: M–P ajettava kello 5.10 vuoro Viherlandialta aikaistetaan kello 5.05:een paluulähdön aikatauluongelmien takia. Lisäksi Sama viiden minuutin aikaistus tehdään lauantaiaamun kello 6.10 ja 7.10 vuoroille. M-P-liikenteen kello 6.10 vuoro ei poikkea enää Nenäinniemessä.

 • Linja 15K: Koulupäivisin ajettava kello 7.30 lähtö Viherlandialta kohti keskustaa ja Viitaniemeä muutetaan kulkemaan kello 7.35.

 • Linja 16: Muuratsaloon on toivottu jo pidempään myöhäisempään ilta-aikaan ajettavaa liikennettä. Se hoituu tulevalla ajokaudella siten, että linjan 21 vuorot (M-S) keskustasta Muurameen käyvät kello 23.15 ja 00.00 vuoroilla myös Muuratsalossa.

 • Linja 18: Linjalla on ollut talvisin aikatauluongelmia aamu- ja iltaruuhkien aikaan, mistä on tullut paljon palautetta sekä asiakkailta että kuljettajilta. Arkisin (M–P) linjan kello 6.10 ja 7.15 Ristikivestä lähtevät vuorot ovat olleet poikkeusvuoroja, jotka on ajettu normireitistä poiketen keskussairaalan kautta Kortepohjaan. Lisäksi kello 7.25 lähtevä vuoro on ajanut Viitanniemen kautta Kortepohjaan. Linjan autokierto on reittipoikkeaman vuoksi ollut aamuisin todella tiukka ja aikataulujen pitävyydessä on ollut ongelmia. Nyt linjan keskussairaalalla ja Viitaniemessä käynnit poistetaan, mikä mahdollistaa toimivammat aikataulut ja selkeyttää linjastoa, kun kaikki linjat vuorot liikennöivät jatkossa välillä Ristikivi-Kortepohja. Linjan M-P vuorotarjontaa jatketaan kaksi kertaa tunnissa tarjonnalla illasta kahdella tunnilla. Muutoksella vastataan asiakastoiveisiin parantamalla palvelutasoa iltoihin. Linjan aikatauluihin on tullut lukuisia pieniä muutoksia.Linja 18 on runkolinja, jonka käyttäjämäärä on kasvanut noin 8 prosentin vuosivauhtia. Kustannusarvio lisätylle tarjonnalle on noin 44 000 euroa.

 • Linja 18K: Linjalla on ollut talvisin aikatauluongelmia aamu- ja iltapäiväruuhkien aikaan, mistä on tullut paljon palautetta sekä asiakkailta että kuljettajilta. Ruuhka-ajan vuorojen ajoaikoja on jatkettu 5–10 minuutilla. Myös M-P-aamujen lähtöjä Nenäinniemestä muutetaan työmatkakulkijoille paremmin sopiviksi ja iltojen vuorotarjontaa jatketaan kahdella tunnilla. Kysynnän takia linjalle lisätään lauantaille toinen auto aikavälille kello 11.00-17.00, jolloin keskustan ja Nenäinniemen välillä kulkee vuorot kaksi kertaa tunnissa. Tämä lisää tarjontaa Kuokkalan alueella. Linja 18K on runkolinja, jonka käyttäjämäärä on kasvanut noin 9 prosentin vuosivauhtia. Kustannusarvio lisätylle tarjonnalle on noin 58 000 euroa.

 • Linja 20: Kauppakeskus Sepän avaamisen jälkeen nykyisellä linjalla on ollut aikatauluongelmia, etenkin ruuhka-aikoina. Tulevalle aikataulukaudelle aikatauluja muutetaan. Lisäksi linjan Kuokkalan Syöttäjänkadun ajoreittiä on järkevöitetty ja lähtöpysäkiksi keskustan suuntaan on vaihdettu pysäkki Kuokkala 2. Linjan matkamäärät ovat olleet kasvussa viime vuosien aikana ja edellisellä kaudella tehdyt liikenteen lisäämiset ovat maksaneet jo itsensä takaisin Tulevalle kaudelle liikennettä on suunniteltu lisättäväksi M-P siten, että Pupuhuhdasta lisätään kello 19.30 ja 20.30 lähdöt, jolloin viimeinen vuoro keskustasta Pupuhuhtaan lähtee kello 21.10. Lisäksi viikonloppujen lauantaipäiville lisätään kaksi vuoro ja lisätarjontaa on luvassa myös sunnuntaipäiville. Kustannusarvio liikenteen lisäämiselle on noin 41 000 euroa ajokaudessa.

 • Linja 21: Talviaikana on linjalla ollut vaikeuksia pysyä aikataulussa etenkin ruuhka-aikoina, mistä on tullut palautetta sekä asiakkailta että kuljettajilta. Linjan aikatauluja ei voida väljentää, koska ne on kytketty Tikkakosken aikatauluihin. Linjan nousijamäärät ovat sen verran vähäisiä, ettei autojen lisääminen ole kannattavaa. Koska linjan käyttäjistä vain 5-10 prosenttia asuu Jaakkolan alueella, josta on kohtuullinen kävelymatka Muuramen keskustaan kevyenliikenteen väyliä pitkin, linjan päätepysäkki siirretään Jaakkolasta Muuramen keskustaan. Tämä tuo viisi minuuttia lisää ajoaikaa jokaiselle lähdölle ja vastaa samalla muuramelaisten toiveeseen saada lisää Muuramen keskustan kautta kulkevia vuoroja. Linjan 14 kello 23.15 lähtö keskustasta M-S liikenteen osalta siirretään linjalle 21. Lisäksi M-S kello 00.00 lähtevä vuoro keskustasta käy Säynätsalon jälkeen Muuratsalossa.

 • Linja 21M: Lähtö- ja päätepiste siirtyy Jaakkolasta Muuramen keskustaan. Lisäksi linjan 21M kello 00.40 lähtöä Muuramesta myöhästetään 10 minuutilla eli 00.50:een.

 • Linja 22: Lauantaiaamujen ensimmäisten vuorojen kello 6.10 ja 7.10 lähtöaikoja aikaistetaan 10 minuutilla Länsirannalta, uudet lähdöt ovat kello 6.00 ja 7.00. Muutoksella halutaan mahdollistaa vaihtoyhteyden toteutuminen Tikkakosken, Puuppolan ja Saarijärventien suunnalta keskussairaalaan töihin. Samalla joudutaan muuttamaan keskustasta kohti Länsirantaa lähtevä kello 6.35 vuoro lähtemään kello 6.20, jotta auto on ajoissa Länsirannalla ja pääsee lähtemään kello 7.00 takaisin Jyväskylään. Sunnuntaisin ajettava kello 7.10 lähtö Länsirannalta muutetaan lähtemään kello 7.00 aikataulujen yhteneväisyyden vuoksi. Myös viikonlopun yövuoroja keskustasta kohti Länsirantaa ja Tikkakoskea kello 1.45 myöhästetään viidellä minuutilla kello 1.50:een.

 • Linja 23: Syksyllä 2017 liikennöinnin aloittaneen linjan aikatauluja säädetään kuluneen ajokauden kokemusten ja palautteiden perusteella. Aamun lähtöaikoja Kirristä aikaistetaan viidellä minuutilla, jotta keskussairaalan suuntaan menevät ehtivät paremmin töihin ja linja purkaa osaltaan linjan 22 ruuhka-ajan kuormia. Lisäksi iltapäivän lähtöaikoja keskussairaalalta ja keskustasta aikaistetaan, jotta matkustajat jakautuisivat tasaisemman linjan 22 ja 23 välillä Saarijärventien suuntaan.

 • Linja 25: Paikallisliikenteen suosituimman linjan matkamäärät ylittivät miljoonan vuonna 2017 ja ne kasvoivat entisestään kauppakeskus Sepän avaamisen myötä syksyllä 2017. Kuormitukset linjan vuoroilla ovat olleet korkeat etenkin ilta-aikoina. Tulevalle aikataulukaudelle on suunniteltu tiheämmän, 20 minuutin vuorovälin jatkamista kello 21.00 saakka. Kustannusarvio muutokselle on noin 54 000 euroa ajokautta kohden. Lisäksi linjan 25 yksittäisiin aamunlähtöihin tehdään muutoksia: M-P ajettava kello 5.20 lähtevä vuoro Kaakkolammelta aikaistetaan asiakastoiveiden perusteella kello 5.15:een, jolloin keskustassa tehtävät vaihtomatkat onnistuvat varmemmin. Vaihtoyhteyksien toteutuminen on kirjattu myös kuljettajien ajo-ohjelmiin. Palokasta lauantaiaamujen kello 6.25 vuoron lähtöaikaa aikaistetaan kello 6.15:een, mikä mahdollistaa palokkalaisten ja Laajavuoresta kulkevien työmatkalaisten ehtimisen keskustaan ja Huhtasuolle kello 7:ään. M-S ajettavat vuorot kello 23.20 ja 24.20 keskustasta kohti Palokkaa ovat ajaneet keskussairaalan, Köhniön ja Kortemäen tienhaaran kautta Palokkaan. Vuorot poikkeavat tulevalla talvikaudella Kortemäen kääntöpaikalla tienhaaran sijaan. Sunnuntaiaamuisin aamun ensimmäiset vuorot Palokasta ovat ajaneet Kortemäen ja Köhniön kautta keskustaan. Jatkossa vuorot ajavat normaalia reittiään, koska linjan 1 ja 2 muutokset poistavat linjan 25 tarpeen käydä Kortemäessä ja Köhniöllä. Viimeinen muutos koskee viikonloppuisin ajettavaa yövuoroa keskustasta kohti Kaakkolampea. Vuoron lähtöaika muutetaan lähtemään kello 03.00 keskustasta.

 • Linja 27: Illan lähtöaikoja keskustasta kohti Heikkilää aikaistetaan viidellä minuutilla M-P liikenteessä kello 20.10 alkaen. Aikataulumuutos vähentää autojen seisonta-aikaa paikallisliikennekeskuksessa sekä porrastaa Palokan suunnan vuorojen (linja 25) lähtöaikoja keskustasta. Perjantain ja lauantain välisinä öinä ajettavan kello 1.05 vuoron lähtöaikaa Kauppatorilta kohti Mustalampea aikaistetaan viidellä minuutilla. Vuoro ei ole ehtinyt kello 1.30 lähtevälle vuorolle Mustalammelle, jolloin se on saapunut myös keskustaan myöhässä.

 • Linja 32: Ilomäen tienhaarasta kello 7.00 ja 8.10 lähtevät vuorot poikkeavat Palokkaan mennessä Palokankeskuksella. Muutoksella halutaan turvata turvallinen vaihtoyhteys ja vaihtopaikka Mankolan kouluun meneville Ilomäen suunnasta.

 • Linja 36: Palokasta on asiakaspalautteissa toivottu suoraa yhteyttä Palokan ja Seppälän välille, ja lisää vuorotarjontaa on toivottu myös Heinälammelle. Reitti kulkee jatkossa Heinälammen ja Sepän kauppakeskuksen kautta keskustaan. Asiakaspalautteiden ja aikataulujen selkeyttämisen vuoksi koulupäivävuorot muutetaan arkipäivisin M-P-päivinä kulkeviksi vuoroiksi. Lisäksi tarjontaa parannetaan yhdellä kello 18.05 lähtevällä vuorolla keskustasta kohti Heinälampea ja Tikkakoskea.

 • Linja 37: Linja on ollut koulupäivisin ajettava ns. ympyrälinja, jota tulevana talvikautena muutetaan ajettavaksi M-P-vuoroina. Ruokkeentien joukkoliikenneyhteydet ovat vain koulupäivisin, ja Vesangantienkin liikenne on seutuliikenteen aikataulumuutosten takia hyvin vähäistä. Näistä syistä Ruokkeelta ei ole päässyt asiointimatkoille tai harrastuspaikoille koulujen loma-aikoina. Linja 37 on talvikaudella palvellut muutamalla vuorolla myös Nuutin aluetta, jonne on tarkoitus jatkossa liikennöidä jokaisella linjan vuorolla asiakastoiveiden mukaisesti. Muutos parantaa edellä mainittujen alueiden lisäksi myös Saarijärventien sekä Rautpohjan ja Köhniön palvelutarjontaa. Palvelutason parantamiseksi linjalle lisätään vuoro, joka lähtee keskustasta kello 17.05. Muutosten kustannukset ovat noin 9 000 euroa.

 • Linja 38: Iltapäivän lähtöaikoja Oravasaaresta aikaistetaan M-P-liikenteessä viidellä minuutilla, jotta autot eivät Toivakasta kello 14.15, 16.15 ja 17.15 lähdöillä joudu tasaamaan aikataulua turhaan Oravasaaren pysäkillä.

 • Linja 38K: Toivakasta maanantaista perjantaihin ajettavan kello 6.50 vuoron lähtöaikaa siirretään 10 minuutilla eteenpäin. Keikkalan ja Leppälahden suunnasta Vaajakoskelle kouluun tulevat ovat olleet nykyisellä aikataululla turhan hyvissä ajoin koululla. Uusi lähtöaika Toivakasta Vaajakoskelle on kello 7.00.

 • Linja 39: Ruokkeelta aamulähdöillä kulkevilla oppilailla on ollut vaikeuksia ehtiä ajoissa Viitaniemen kouluun. Aamun vuorojen lähtöaikoja Ruokkeelta aikaistetaan sen vuoksi 5 minuutilla ja uudet lähtöajat ovat kello 7.25, 8.25 sekä 9.25. Myös iltapäivävuorojen Ruokkeen aikoja aikaistetaan 5 minuutilla. Lisäksi ajantasauspysäkkiä siirretään Ruokkeentieltä Vesangantielle, jolloin Vesangantielle kyydistä jäävien ei tarvitse odottaa ajantasauspysäkillä.

 • Linja 41: Linjan liikennöinti kilpailutettiin syksyllä 2017 ja kilpailutuksen voittanut liikennöitsijä Jyväskylän Liikenne Oy aloittaa vuorojen ajamisen Jyväskylän ja Laukaan välillä 4.6.2018 alkaen. Jyväskylä–Laukaa -yhteysvälin liikenne muodostuu jatkossa Linkki-paikallisliikenteen, Keski-Suomen ELY-keskuksen ja markkinaehtoisen liikenteen yhteistarjonnasta. Linjan liikennetarjonta pysyy lähes nykyisellään, pääsääntöisesti kerran tunnissa ajettavana, mutta pieniä muutoksia on tehty reitteihin ja aikatauluihin. Uutena vuorona M-S-päivinä ajetaan asiakastoiveiden mukaisesti kello 23.00 Laukaasta Jyväskylään lähtevä vuoro, joka aiemmin on päättynyt Laukaaseen ja ajettu siirtoajona takaisin Jyväskylään. Asiakkaat ovat myös toivoneet viikonloppujen aamuihin lisää vuoroja, uusia ovat lauantaisin Jyväskylästä kello 8.05 ja 9.05 lähtevät ja sunnuntaisin kello 9.10, 10.15 ja 11.15 lähtevät vuorot. Aikataulusuunnittelussa on otettu huomioon Jyväskylän ja Laukaan välinen markkinaehtoinen liikenne sekä Keski-Suomen ELY-keskuksen järjestämä liikenne.

 • Linja 42: Aikatauluongelmista kärsinyt linjan keskustasta kello 7.30 lähteneen vuoron lähtöaikaa keskustasta aikaistetaan 10 minuutilla.

Päätös asiasta tehtiin päätösesityksen mukaisena. Esityslista liitteineen löytyy osoitteesta http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=6714.

Lisätietoja:

– Joukkoliikennejaoston puheenjohtaja Tom Nevanpää, p. 050 586 0368, tom.nevanpaa[at]jkl.fi

– Palvelupäällikkö Kari Ström, p. 014 266 5139, kari.strom[at]jkl.fi

1.6.2018Kristiina Pentikäinen

Järjestäjä, liikennöitsijä ja päätöksenteko

 Linkki-palvelupiste
paikallisliikenteen asiakaspalvelua

Käyntiosoite: Asemakatu 7, Jyväskylä

Aukioloajat:
ma klo 10-17, ti-pe klo 10-16

Puhelinpalvelu ma-pe 9-12
p. 014 266 0114

Yhteydenotot aukioloaikojen ulkopuolella:
Jyväskylän kaupungin palautepalvelu


Copyright © 2019 Jyväskylän kaupunki. Sivun alkuun

Linkki » Linkki » Uutiset » Joukkoliikennejaoston päätöksiä 31.5.