Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio

Jyväskylän seudun joukkoliikenne - fiksusti liikkeellä

Jyväskylän seudun joukkoliikennejaoston päätöksiä 22.2.2018

Jyväskylän, Laukaan ja Muuramen kuntien yhteinen joukkoliikennejaosto kokoontui torstaina 22.2. Jyväskylän Liikenne Oy:n tiloissa. Ennen kokousta kuultiin toimitusjohtaja Harri Saarenpään esittely yrityksen toiminnasta. Kokouksessa päätettiin muun muassa mobiililippujen uudesta hinnoittelusta sekä paikallisliikenteen kesän 2018 aikatauluista ja –reiteistä.

Jyväskylän seudun joukkoliikenteen mobiililippujen hinnoittelun muuttaminen

Joukkoliikennejaosto päätti esittelijän muutetun päätösesityksen mukaisesti luopua 15.3.2018 alkaen luopua mobiililippujen ostotapahtumien yhteydessä perittävistä maksutapalisistä ja alentaa mobiilikertalippujen hintaa 10 prosenttia. Lisäksi kahden päivän vuorokauden mobiilipuissa toisen vuorokauden hintaa lasketaan 50 prosentilla. Mobiililipusta poistetaan myös kerta- ja arvolippumatkoihin kello 23.00 ja 04.00 välisenä aikana perittävä 1 euron yölisä.

Mobiililippujen hinnat 15.3.2018 alkaen:

- Kertalippu

  • 1 vyöhykkeen lippu (A, B, C tai D): aikuinen 2,70 €, lapsi 1,35 €
  • 2 vyöhykkeen lippu (AB, BC tai CD): aikuinen 4,20 €, lapsi 2,10 €
  • 3 vyöhykkeen lippu (ABC tai BCD) aikuinen 5,50 €, lapsi 2,75 €
  • 4 vyöhykkeen lippu (ABCD): aikuinen 7,40 €, lapsi 3,70 €

- Vuorokausilippu 1 vrk (mobiili, voimassa 24 tuntia ostoajankohdasta)

  • 1 vyöhykkeen lippu (A, B, C tai D): aikuinen 8,00 €, nuori 6,00 €, lapsi 4,00 €
  • 4 vyöhykkeen lippu (ABCD): aikuinen 14,00 €, nuori 10,00 €, lapsi 7,00 €

- Vuorokausilippu 2 vrk (mobiili, voimassa 48 tuntia ostohetkestä)

  • 1 vyöhykkeen lippu (A, B, C tai D): aikuinen 12,00 €, nuori 9,00 €, lapsi 6,00 €
  • 4 vyöhykkeen lippu (ABCD): aikuinen 21,00 €, nuori 15,00 €, lapsi 10,50 €

Syksystä 2016 alkaen käytössä olleen paikallisliikenteen mobiililipun hinta perustuu vyöhykehinnoitteluun. Mobiililippuja saa lapsen ja aikuisen ikäryhmän kertamatkalipun lisäksi vuorokausilippuna. Vuorokausilipusta on omat lapsen, aikuisen ja nuorison ikäryhmäversiot. Mobiililipun ostamisessa on ollut useita maksutapavaihtoehtoja. Maksutavoista Svea maksu on ollut maksutapalisätön. Pankki- ja luottokortilla sekä operaattorimaksulla tehtyihin lippuostoksiin on lisätty 0,20 euron maksutapalisä.

EU:n maksupalvelulaki on muuttunut 13.1.2018 alkaen, ja jatkossa pankki- tai luottokortilla maksettavien mobiililippujen hintoihin ei saa lisätä maksutapalisää. Myös asiakaspalautteissa mobiililipun maksutapalisää on kritisoitu ja on toivottu mobiililipun käyttöön kannustamista myös muilla hinnoittelun keinoilla. Samassa yhteydessä maksutapalisien poistamisen kanssa nähtiin järkeväksi tarkistaa Jyväskylän seudun joukkoliikenteen mobiililipun hinnoittelua laajemminkin.

Mobiililipun käyttö on vuoden 2017 aikana jatkuvasti kasvanut. Jyväskylän seudun joukkoliikenteen mobiililippuja ostetaan kuukaudessa noin 4000 kappaletta, näistä noin 90 prosenttia kertamatkalippuja. Mobiililipulla tehtyjen matkojen määrät ovat kokonaismatkamääriin verrattuina vielä suhteellisen pieniä, mutta kasvussa nekin. Mobiililipun käytön lisääntyminen vähentää käteisen rahan käsittelyä autoissa ja sujuvoittaa siten liikennettä. Autolaitekannan uusiutuessa mobiililiput pystytään lukemaan autolaitteilla, mikä helpottaa lippujen rekisteröintiä ja niiden oikeellisuuden todentamista autoissa. Mobiililipun käytön arvellaan lisääntyvän myös, kun niiden perushintaa alennetaan.

Jyväskylän seudun joukkoliikenteen kesäaikataulut ja reitit 4.6.–8.8.2018

Joukkoliikennejaosto päätti hyväksyä paikallisliikenteen kesän 2018 alustavat aikataulut esityksen mukaisina ja myönsi palvelupäällikölle valtuudet tehdä niihin tarvittavia korjauksia tarkempiin aikataulusuunnitelmiin. Paikallisliikenteen kesäajan matkustajamäärät ovat olleet nousussa Jyväskylän seudulla viime vuosina. Kesäliikennettä ei tänä aikana ole juuri lisätty, vaan on keskitytty pääosin aikataulujen toimivuuden parantamiseen. Nyt matkamäärien kasvaminen on pyritty ottamaan huomioon kesän 2018 liikenteen suunnittelussa.

Liikennettä lisätään ensi kesäksi alueille, joilla matkamäärät ovat seurannan perusteella selkeästi kasvaneet. Liikenteen lisäämisessä on pyritty mahdollisuuksien mukaan ottamaan huomioon myös asiakaspalautteita. Perusteena liikenteen lisäämiselle ovat olleet myös ongelmat eräiden aikataulujen toimivuudessa. Kesällä vuoroväli on harvempi ja iso osa matkoista keskittyy tietyille vuoroille, mikä tuo matkamäärien kasvaessa haasteita aikataulujen toimivuuteen. Liikenteen lisääminen tihentää vuorovälejä, jolloin asiakas voi valita omia liikkumistarpeitaan parhaiten palvelevat vuorot. Näin käyttäjät jakautuvat tasaisemmin eri vuoroille ja aikataulupaineen odotetaan osalla linjoista helpottavan. Liikenteen lisääminen koskee pääosin maanantaista perjantaihin (M–P) ajettavaa arkiliikennettä, mutta eräille linjoille on lisätty liikennettä myös viikonloppuihin. Osalle linjoista on lisäksi tehty aikatauluongelmien korjaamiseksi ja palvelun luotettavuuden parantamiseksi yksittäisiä aikataulumuutoksia. Myös eräitä pieniä reittimuutoksia on tehty arki-iltojen ja viikonloppujen liikenteeseen palvelun laadun parantamiseksi.

Linja 1: Linjojen 1 ja 2 autokierto on ollut osalla aamujen vuoroista aikataulullisesti tiukka. Pieniä aikataulutarkistuksia tehdään osaan lähtöajoista. Aamujen (M-P) kello 6.05 lähtöä Kortemäestä aikaistetaan viidellä minuutilla, uusi lähtöaika Kortemäestä on kello 6.00. Viidellä minuutilla aikaistetaan myös kello 5.00 (M–P) vuoron lähtöä Vaajakosken Vesmanninmäeltä, jotta asiakkaat ehtisivät paremmin keskustasta lähteville vaihtomatkoille. Uusi lähtöaika Vesmanninmäeltä kohti keskustaa on kello 5.20. Asiakastoiveiden perustella lauantaisin Kortemäestä liikennöitävää kello 6.40 vuoroa aikaistetaan viidellä minuutilla eli 6.35:een, jolloin vuoro palvelee paremmin aamuseitsemään töihin menijöitä.

Linja 2: Linjojen 1 ja 2 autokierto on osalla aamulähdöistä ollut aikataulullisesti tiukka, joten pieniä aikataulutarkistuksia tehdään osaan lähtöajoista. Aamujen (M-P) kello 5.40 lähtöä Kaunisharjusta aikaistetaan kello 5.35:een. Myös saman vuoron lähtö keskustasta Kortemäkeen aikaistuu viidellä minuutilla eli kello 6.00:een. Kaunisharjusta M-P liikennöitävä kello 6.45 vuoro aikaistuu viidellä minuutilla ja uusi lähtöaika Kaunisharjusta on kello 6.40. Linjan 2 illan viimeisten vuorojen reitti on edelliskesinä kulkenut Halssilassa Mesikämmenen ja Tammitien kautta Vaajakoskentielle, koska Halssilan kautta liikennöivän linjan 3 liikennöinti on päättynyt jo kello 20.00. Poikkeusreitti on perustunut hiljaisen ajan palvelutarjonnan ja kysynnän optimointiin: yhdellä linjalla on pyritty palvelemaan mahdollisimman isoa aluetta palvelun olennaisesti heikentymättä. Nyt nämä linjan 2 Halssilaan poikkeavat reitit poistuvat osalta vuoroista ja linja ajaa normaalia reittiään Vaajakoskentietä pitkin. Muutos koskee arkisin (M–P) keskustasta Kaunisharjuun ajettavia vuoroja kello 20.30 ja 21.30 sekä Kaunisharjusta keskustaan ajettavia vuoroja kello 19.55 ja 20.55 muutetaan.

Viikonloppujen (L ja S) liikenteessä reittimuutos tehdään keskusta–Kaunisharju -vuoroille kello 19.30, 20.30 ja 21.30 sekä Kaunisharju–keskusta -vuoroille kello 19.55 ja 20.55. Halssilan saavutettavuuden säilyttämiseksi linjalle 3 lisätään iltaliikennettä.

Linja 3: Linjan 3 kesän matkamäärät ovat olleet voimakkaassa kasvussa. Kasvaneiden matkamäärien ja asiakastoiveiden perusteella linjalle lisätään vuoroja: Arkiliikenteeseen (M–P) lisätään keskusta–Vaajakoski -lähdöt kello 14.45, 15.45 ja 16.45 sekä Vaajakoski–keskusta -lähdöt kello 15.10, 16.10 sekä 17.10. Lisäksi iltaliikenteeseen tulee kaksi uutta vuoroparia, keskustasta Vaajakoskelle kello 20.15 ja 21.15 sekä Vaajakoskelta keskustaan kello 20.40 ja 21.40. Viikonloppujen (L, S) liikenne lisääntyy ilta-aikaan kello 19.15, 20.15 ja 21.15 keskustasta Vaajakoskelle ajettavilla vuoroilla sekä Vaajakoskelta keskustaan kello 19.40, 20.40 sekä 21.40 ajettavilla vuoroilla. Kustannusarvio lisävuoroille on noin 5700 euroa.

Linja 4: Linjan liikennöinti on loppunut kesällä arkisin jo kello 17.40. Nyt arkipäivisin (M–P) ajettavaa ilta-ajan liikennettä parannetaan muutamalla vuorolla. Tämä on tarpeen, koska linjaa 19 ei liikennöidä kesäaikaan ja se heikentää Sulkulantien ja Kuokkalanpellon alueen palvelutarjontaa. Vuorojen lisääminen vastaa osaltaan myös Kuokkalan alueen kasvaneisiin matkustustarpeisiin. Viherlandia–keskussairaala -välille lisätään kello 17.45, 18.45 ja 19.45 vuorot sekä Keskussairaala–Viherlandia -välille paluuvuorot kello 18.15, 19.15 ja 20.15. Kustannusarvio lisävuoroille on noin 6300 euroa.

Linja 13M: Linjan lähtö- ja päätepiste muuttuu Kauppatorilta keskustaan talviajan liikennettä vastaavasti.

Linja 15: Arkisin (M-P) ajettavia kello 5.10 ja 6.10 vuoroja aikaistetaan viidellä minuutilla reitillä Viherlandia–keskusta, jollon linja starttaa jatkossa Viherlandialta kello 5.05 ja 6.05. Muutoksen taustalla ovat usein tapahtuneet myöhästymiset kello 6.40 lähdöillä keskustasta Viherlandian suuntaan ja siitä saapuneet asiakaspalautteet.

Linja 16: Linja ajaa arkisin (M–P) sekä Muuratsalosta että Kauppatorilta lähdettäessä Keljonkeskuksen kautta. Nyt Keljonkeskus lisätään myös kesäajokauden viikonlopun ajo-ohjelmiin kello 9–19 välisille lähdöille. Muutos parantaa linjan palvelutasoa ja mahdollistaa Keljonkankaan sekä Säynätsalon suunnasta matkustavien yhteydet Keljonkeskukseen myös viikonloppuisin. Sama muutos tehtiin jo talvikaudelle.

Linja 18: Arkisin (M–P) linjan kello 6.20 ja 7.20 Ristikivestä lähtevät vuorot ovat olleet poikkeusvuoroja, jotka on ajettu normireitistä poiketen keskussairaalan kautta Kortepohjaan. Käytäntö on reittisuunnittelusta aiemmin vastanneen Jyväskylän Liikenne Oy:n peruja ja otettu käyttöön Ristikivestä saapuneiden yksittäisten asiakaspalautteiden perusteella. Linjan autokierto on reittipoikkeaman vuoksi ollut aamuisin todella tiukka ja aikataulujen pitävyydessä on ollut ongelmia. Nyt linjan keskussairaalalla käynti poistetaan, mikä mahdollistaa toimivammat aikataulut ja selkeyttää linjastoa, kun kaikki linjat vuorot liikennöivät jatkossa välillä Ristikivi-Kortepohja. Samassa yhteydessä reitin keskusta–Kortepohja kello 6.20 ja 7.20 vuorojen lähtöaikoja muutetaan. Aikaisemmin autot lähtivät kello 6.35 ja 7.35 kohti keskussairaalaa ja siitä edelleen Kortepohjaa, nyt uudet lähtöajat keskustasta Kortepohjaan ovat kello 6.40 ja 7.40. Ristikiven ja Kuokkalan suunnasta yhteys keskussairaalaan toimii jatkossa vaihdollisena: keskustasta pääsee keskussairaalan suuntaan esimerkiksi linjalla 1 kello 6.40 ja 7.40 sekä linjalla 27 kello 6.38 ja 7.38.

Linja 18K: Linja 20 on muutamalla aiempien kesien arkiaamuvuorolla (M–P) tehnyt pistokäynnin Nenäinniemeen. Näin alueelle on säästytty liikennöimästä linjaa 18K kaksi kertaa tunnissa. Nyt linjan 20 matkamäärät ovat kasvaneet niin, että poikkeusreittiä ei enää ole mahdollista ajaa. Lisäksi liikennöinti alueelle on hidastunut mm. alhaisempien nopeusrajoitusten myötä. Linjalle 18K lisätään kesäkaudelle korvaavat vuorot arkiaamujen (M–P) liikenteeseen, uusia lähtöjä ovat Nenäinniemestä Kortepohjaan ajettavat vuorot 7.30, 8.30 ja 9.30. Kello 7.30 Nenäinniemestä lähtevä vuoro korvaa jatkossa aikaisemmin ajetun kello 7.25 vuoron. Paluuvuorot Kortepohjasta keskustan kautta Nenäinniemeen ajetaan kello 8.00, 9.00 ja 10.00. Vuorojen lisääminen parantaa siten samalla myös Kortepohjan aamuliikenteen palvelutarjontaa. Kustannusarvio lisävuoroille on noin 5800 euroa.

Linja 20: Pupuhuhdan alueelle on toivottu jo pitkään lisäliikennettä. Linjan 20 asiakas-määrät ovat olleet nousussa ja lisääntyneet myös Ahjokadulle syksyllä 2017 avatun kauppakeskus Sepän takia. Linjan 20 viimeinen lähtö on ajettu kesällä arkisin (M–P) kello 15.20 Pupuhuhdasta keskustaan ja Kuokkalaan. Nyt kesäajan arkipäiväliikenteeseen lisätään lähdöt kello 16.20, 17.20 ja 18.20 Pupuhuhdasta keskustaan ja Kuokkalaan sekä paluulähdöt Kuokkalasta keskustan kautta takaisin Pupuhuhtaan kello 16.40, 17.40 ja 18.40.

Kesällä lauantaisin Pupuhuhdasta ei aikaisempina vuosina ole ollut liikennettä. Nyt liikennettä lisätään myös lauantaipäiville: Pupuhuhdasta ajetaan keskustan ja Kuokkalan suuntaan lähdöt kello 11.20, 12.20, 13.20, 14.20 ja 15.20. Paluulähdöt Kuokkalasta keskustan kautta Pupuhuhtaan starttaavat kello 11.40, 12.40, 13.40, 14.40 ja 15.40. Pääosin samat lisävuorot ovat olleet käytössä myös kuluvalla talviliikenteen kaudella. Vuoroille on riittänyt käyttäjiä, joten ne on perusteltua ottaa käyttöön myös kesäliikenteessä. Liikenteen lisääminen vastaa myös kasvaneisiin liikkumistarpeisiin, joita on syntynyt Seppälän alueella kauppakeskus Sepän avaamisen myötä. Kustannusarvio lisävuoroille on noin 9200 euroa. Linjan liikennöinnin sujuvoittamiseksi arkipäiväliikenteestä poistetaan Nenäinniemeen tehdyt pistokäyntivuorot. Aiempien pistokäyntivuorojen keskustan ja Kuokkalan lähtöaikoihin on tehty pieniä aikataulutarkistuksia, ja muutosta on avattu tarkemmin linjaa 18K koskevassa kohdassa.

Linja 22: Linjalle perustetaan kesäajalle uusi reitti, jonka palvelu vastaa moneen liikkumistarpeeseen paikallisliikenteen A-vyöhykkeellä. Uuden reitin lähtöpiste on Palokankeskus, josta reitti kulkee Saarijärventien ja Rajakadun kautta Kauppatorille. Sieltä linja jatkaa keskustan kautta Kuokkalaan samoin kuten talviaikaankin, Kuokkalasta Kekkolan kautta keskustaan ja sieltä samaa reittiä takaisin Palokankeskukselle. Reitti hoituu yhden auton 60 minuutin autokierrolla, joten kustannukset eivät ole reitin tuomaan palvelutason parantumiseen nähden korkeat. Uutta reittiä ajetaan arkipäivisin (M–P) kello 7.55 ja 19.40 välillä, tarkemmat suunnitelmat löytyvät aikataululiitteistä. Kesällä Palokassa Saarijärventiellä on liikennöity aamun- ja iltapäivän ruuhkatunteja lukuun ottamatta vain kerran tunnissa. Asutus ja sitä kautta tarpeet joukkoliikenteen tarjonnan parantamiselle ovat kasvaneet Mannilan ja Mannisenmäen alueella sekä Saarijärventien varressa uusien kerrostaloalueiden rakentumisen myötä.

Kuokkalassa Kekkolan alueella ei ole liikennöity ollenkaan kesäaikana, ja Ainolanrannassakin liikenne on loppunut kesällä jo noin kello 17 maissa. Kuokkalan alueen runkolinjat 18 ja 18K ovat etenkin kesällä 2017 kärsineet ajoittaisista aikatauluongelmista kasvaneiden matkustajamäärien vuoksi. Nyt linjan 22 uusi kesäajan reitti vastaa kaikkiin edellä mainittuihin liikkumistarpeisiin, täydentää Kuokkalan, Kekkolan sekä Ainolanrannan palvelutarjontaa sekä parantaa selkeästi Saarijärventien kesäajan joukkoliikennetarjontaa. Linjojen 18 ja 18K aikataulujen voidaan olettaa toimivan paremmin tulevana kesänä, kun Kuokkalan alueen vuoromäärä lisääntyy muutoksen myötä ja asiakkaat jakautuvat tasaisemmin myös muihin vuoroihin. Muutoksen myötä linjan 22 arkisin (M–P) liikennöitävä kello 16.45 vuoro keskustasta Tikkakoskelle korvautuu uudella kello 16.40 keskustasta Palokankeskukselle ajettavalla vuorolla. Myös linjan 22 kello 17.30 Tikkakoskelta keskustaan jää näin ollen myös ajamatta. Vuorossa on ollut muihin vuoroihin verrattuna vähän käyttäjiä, joten muutoksesta ei todennäköisesti aiheudu asiakkaille suurta harmia. Kustannusarvio liikenteen lisäämiselle on 28 000 euroa.

Linjan 23 liikennöinti kesällä ei ole perusteltua, koska se palvelisi suppeampaa aluetta kuin linjan 22 uusi reitti. Myös linjan 23 aikataulut poikkeaisivat kokonaisuudessaan talviajan aikatauluista, joten linjan ajamista ei nähdä tässä kohtaa järkeväksi.

Linja 37: Koulupäivisin talviaikaan liikennöitävä linja 37, ns. ympyrälinja, on tarkoitus ajaa nyt myös kesäaikana. Aikatauluihin ja reitteihin esitetään pieniä muutoksia, jotka selviävät tarkemmin aikataululiitteistä. Ruokkeentiellä ei ole kesäaikana joukkoliikenneyhteyksiä ja Vesangantielläkin liikenne on muuttuneiden seutuliikenteen aikataulujen vuoksi hyvin vähäistä. Asiakkailta on tullut palautetta viime vuosien ajan alueelta puuttuvasta kesäajanliikenteestä. Linja 37 on talvikaudella palvellut muutamalla vuorolla myös Nuutin aluetta, jonne on tarkoitus liikennöidä myös kesäaikana linjalla 37 asukastoiveiden mukaisesti. Linja 37 parantaa edellä mainittujen alueiden lisäksi myös Saarijärventien sekä Rautpohjan ja Köhniön palvelutarjontaa. Linjaa on tarkoitus liikennöidä pääosin samalla tavalla kuin talviliikenteen aikana. Kustannusarvio kesäliikenteen lisäämisestä on noin 27 000 euroa.

Linja 38: Linjaa 38 ei ole aikaisempina kesinä liikennöity lainkaan. Vuonna 2016 linjan liikennöintiä jatkettiin Ilmoniemestä Toivakkaan asti. Koska linjan reitti ulottui Jyväskylän seudun joukkoliikenteen toimintavalta-alueen ulkopuolelle, Toivakan kunta sitoutui yhdessä Keski-Suomen ELY-keskuksen kanssa osallistumaan linjan kustannuksiin. Toivakan kunnalta ja asiakkailta on tullut palautetta myös kesäajan joukkoliikenneyhteyksistä Jyväskylän ja Toivakan välillä. Kesäkaudelle on siten suunniteltu liikennettä yhteensä neljä vuoroparia, jotka liikennöivät yhteysvälillä Jyväskylä – Toivakka. Tarkemmat aikataulut löytyvät aikataululiitteestä.

Linja 40 on Keski-Suomen ELY-keskuksen liikennettä, jonka siirtymäajan liikennöintisopimukset päättyvät toukokuussa 2018. Tulevista, mahdollisista markkinaehtoisen liikenteen liikennöitsijöistä tai ELY:n

järjestämästä liikenteen kilpailutuksesta ei ole tässä vaiheessa tietoa. Siksi linjan 40 aikatauluja ei todennäköisesti pystytä enää tulevaisuudessa julkaisemaan yhdessä Jyväskylän seudun joukkoliikenteen aikataulujen kanssa.

Linja 41: Jyväskylän seudun toimivaltainen joukkoliikenteen viranomainen kilpailutti linjan liikennöinnin syksyllä 2017. Jyväskylän Liikenne Oy voitti kilpailutuksen ja toimii 4.6.2018 alkaen liikennöitsijänä Jyväskylän ja Laukaan välisessä bruttoliikenteessä. Jyväskylä–Laukaa -yhteysvälin liikenne muodostuu nyt ja tulevilla aikataulukausilla toimivaltaisen viranomaisen, Keski-Suomen ELY-keskuksen

ja markkinaehtoisen liikenteen yhteistarjonnasta. ELY-keskuksen kilpailuttama kesäajan liikenne ei ole vielä selvillä, joten linjan 41 kesäajan 2018 aikataulut käsitellään seuraavassa 26.4. järjestettävässä joukkoliikennejaoston kokouksessa. Pääosin linjan liikennetarjonta pysyy alustavien suunnitelmien mukaan nykyisellä tasolla, mutta eräitä pieniä reitti- ja aikataulumuutoksia on tiedossa.

Linjojen 5, 7, 10, 12, 12K, 13, 14/14M, 25, 27, 32, 36 ja 42 liikennöintiin ei tehdä muutoksia kesäajalle 4.6.–8.8.2018, vaan vuorot ajetaan vuoden 2017 kesäliikenteen mukaisina.

Jyväskylän seudun joukkoliikenteen kesäajan 2018 liikenteen lisäämisestä aiheutuvat suorat kustannukset ovat noin 90 000 euroa. Matkoiksi muutettuna matkustuksen pitäisi lisääntyä kesäaikana noin 56 200 matkalla, jotta muutoksista aiheutuvat kustannukset saataisiin katettua pelkillä asiakastuloilla. Koska kesäaikainen matkustus on ollut selkeässä kasvussa viime vuosina, kasvaneisiin matkamääriin on perusteltua vastata liikenteen lisäämisellä ja on realistista odottaa, että liikenteen lisäämisestä aiheutuvat kulut saadaan pääosin katettua asiakastuloilla.

Päätös asiasta numero 3 (Mobiililippu) tehtiin muutetun päätösesityksen mukaisena. Muista asioista päätettiin päätösesitysten mukaisesti. Esityslista liitteineen löytyy osoitteesta http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=6235. Joukkoliikennejaosto kokoontuu seuraavan kerran torstaina 3.5. (aiemmin päätetystä päivästä 26.4. poiketen).

Lisätietoja:

– Joukkoliikennejaoston puheenjohtaja Tom Nevanpää, p. 050 586 0368, tom.nevanpaa[at]jkl.fi

– Palvelupäällikkö Kari Ström, p. 014 266 5139, kari.strom[at]jkl.fi

23.2.2018Kristiina Pentikäinen

    Tonttulakkipäivä 2019

Järjestäjä, liikennöitsijä ja päätöksenteko

 Linkki-palvelupiste
paikallisliikenteen asiakaspalvelua

Käyntiosoite: Asemakatu 7, Jyväskylä

Aukioloajat:
ma klo 10-17, ti-pe klo 10-16

Puhelinpalvelu ma-pe 9-12
p. 014 266 0114

Yhteydenotot aukioloaikojen ulkopuolella:
Jyväskylän kaupungin palautepalvelu


Copyright © 2019 Jyväskylän kaupunki. Sivun alkuun

Linkki » Linkki » Uutiset » Jyväskylän seudun joukkoliikennejaoston päätöksiä 22.2.2018