Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio

Jyväskylän seudun joukkoliikenne - fiksusti liikkeellä

Jyväskylän seudun joukkoliikennejaoston päätöksiä 23.2.2017

Jyväskylän, Laukaan ja Muuramen yhteinen joukkoliikennejaosto kokoontui Jyväskylässä torstaina 23.2. Kokouksessa käsiteltiin muun muassa paikallisliikenteen tulevan kesän aikatauluja, Waltti-lippujen jälleenmyyntiä koskevaa sopimusta R-kioski -ketjun kanssa sekä haltijakohtaisten Waltti-arvolippujen myynnin aloittamista.


Jyväskylän paikallisliikenteen alustavat kesäaikataulut 5.6.–9.8.2017

Joukkoliikennejaosto hyväksyi kesän 2017 alustavat aikataulut esitetyn mukaisina. Palvelupäällikkö Kari Ström sai valtuudet tehdä tarvittavia korjauksia tarkempiin aikataulusuunnitelmiin. Kesäajan 2017 Linkki-liikenteen merkittävimmät muutokset liittyvät eräiden runkolinjojen luotettavuuden ja aikataulujen toimivuuden parantamiseen. Runkolinjojen 12 ja 27 kulkemista yhtenäistetään talviliikenteen mukaiseksi, jolloin myös linjojen kesäliikenteen palvelutaso paranee. Lisäksi osalle paikallisliikenteen linjoista (linjat 2, 3, 7, 10, 21 ja 21M) on luvassa pieniä aikataulu- ja reittimuutoksia.

Linjan 12 reitti muutetaan talviliikennettä vastaavasti kulkemaan myös kesällä Keltinmäkeen Keljon markettien kautta, ja vastaavasti myös paluuvuorot kulkevat Keltinmäestä Keljon markettien kautta keskustaan. Kangaslammen suunnassa linjan reitti vaihtui kesällä 2016 kulkemaan Palanderinkadun kautta Laukaantien sijaan. Aikataulut osoittautuivat liian kireiksi ja ongelmaksi tuli aikataulussa pysyminen. Nyt linja ajetaan ensi kesän liikenteessä talviliikenteen mukaisesti, mikä parantaa linjan palvelutasoa, selkeyttää linjastoa, poistaa aikatauluongelmia ja tuo kesällä muutoksia kaikkien viikonpäivien aikatauluihin.

Linjalle 12K muodostetaan kesäliikenteeseen yhteys keskustan, Sorastajatien ja Palokankaan välille. Asiakaspalautteissa on kahtena edelliskesänä toivottu työmatkaliikennettä Palokankaalle, koska tähän alue on ollut joukkoliikenteellä saavutettavissa vain matkustamalla seutuliikenteen linjalla 41 Laukaantielle ja kävelemällä loppumatka. Kesäliikenteen lähdöt kello 6.40 ja 7.40 keskustasta mahdollistavat töihin ehtimisen Palokankaalle kello 7 ja 8. Linjan paluulähtö Palokankaalta starttaa kello 16.05.

Linjalla 25 on ollut ongelmia aikataulujen kanssa sekä edellisen vuoden kesäliikenteessä että kuluvalla talvikaudella. Linja 25 on paikallisliikenteen suosituin linja ja sillä on käyttäjiä vuositasolla lähes miljoona. Ongelmia liikennöinnille aiheuttavat ruuhka-aikoina ja osin muinakin aikoina vaikeasti liikennöitävä Palokanorsi, Voionmaankadun ja Tourulan ruuhkat sekä linjan voimakkaasti kasvaneet matkustajamäärät. Ensi syksynä Seppälässä avataan uusi kauppakeskus Seppä, jonka odotetaan vilkastuttavan suunnan liikennettä entisestään ja vaikuttavan myös joukkoliikenteen liikennöinnin sujuvuuteen. Kesäliikenteeseen on tarkoitus lisätä linjan arkipäivien (ma-pe) autokiertoon yksi auto kello 6:n ja 18:n välille, jotta aikataulut saadaan täsmäämään ja palvelun laatu paremmaksi. Samantyyppinen muutos tehtäneen myös seuraavalle talvikaudelle.

Toisen suosikkilinjan, linjan 27 aikatauluongelmia pyrittiin helpottamaan jo kesäkaudelle 2016, mutta kokonaan niitä ei saatu poistettua. Aikataulujen selkeyttämiseksi, niiden toimivuuden ja palvelutason parantamiseksi vuorot ajetaan jatkossa sekä kesä- että talviliikenteessä maanantaista sunnuntaihin Mustalammelle saakka. Lisäksi linjan kesäliikenteen aikatauluihin tehdään muita, vähäisempiä muutoksia kaikille viikonpäiville.

Linjojen 1, 4, 5, 13, 14,14M, 18, 18K, 20, 32, 36 ja 42 liikennöintiin ei ole luvassa muutoksia kesäliikenteeseen 5.6.–9.8.2017, vaan vuorot ajetaan vuoden 2016 kesäliikenteen mukaisina.


Waltti-lippujen jälleenmyynti alkaa R-kioskeissa keväällä 2017

R-kioski Oy:n kanssa päätettiin tehdä sopimus Jyväskylän seudun joukkoliikenteen Waltti-lipputuotteiden jälleenmyynnistä. Sopimus tehdään toistaiseksi voimassaolevana ja kolmen kuukauden irtisanomisajalla.

Myyjälle maksettava myyntipalkkio on 3,06 % (+ alv. 24 %) lippujen verollisesta myyntihinnasta laskettuna. Uusien asiakkuuksien perustamisesta ja ensimmäisen kortin myynnistä maksetaan R-kioskille erillinen asiakaspalvelukorvaus 5 euroa (+ alv. 24 %). Joukkoliikenteen järjestäjälle jälleenmyyntisopimuksesta syntyvät kustannukset ovat 1118 euroa kuukaudessa ja myyntipalkkiot vuonna 2017 arviolta 38 000 euroa. Waltti-lippujen myynti R-kioskeissa voidaan aloittaa kevään 2017 aikana, kun kioskeihin sijoitettavat myyntilaitteet on saatu asennettua ja henkilökunta koulutettua.

Waltti-lippuja on tähän mennessä myyty ja ladattu paikallisliikenteen Linkki-palvelupisteessä, Sokoksen lipunmyynnissä, paikallisliikenteen Linkki-linja-autoissa sekä Waltin nettilatauspalvelussa. Asiakkuuden perustaminen ja ensimmäisen kortin myynti on ollut mahdollista Linkki-palvelupisteessä, Sokoksen lipunmyynnissä ja nettipalvelussa. Linja-autoissa vain korttien lisälataukset ovat olleet mahdollisia.

Sokos Jyväskylä on irtisanonut Waltti-lippujen jälleenmyyntisopimuksen ja se päättyy 18.4.2017. Korvaavien palveluiden järjestämiseksi Jyväskylän kaupunki on neuvotellut Waltti-lippujen myynnistä R-kioski Oy:n kanssa. R-kioskeilla on valmiudet ja halukkuutta lipunmyynnin hoitamiseen ja verkosto on alueellisesti kattava. Sopimuksen mukainen jälleenmyynti voidaan toteuttaa R-kioskeissa joko Pusatec Oy:n autolaiteilla, jolloin kyse olisi latauspisteestä, tai Waltin palvelupistelaiteilla, jolloin puhutaan rajoitetusta myyntipisteestä.

Waltin rajoitetun myyntipisteen tehtäviä ovat asiakkuuksien perustaminen, asiakkaan ensimmäisen matkakortin myyminen (opiskelijalipputuotteita lukuun ottamatta), asiakastietojen ylläpito ja matkakorttien lataaminen. Waltin latauspisteessä keskitytään pelkästään matkakorttien latauksiin. Sopimuslaskutukseen siirtyvien lippulatausten ja asiakasreklamaatioiden käsittely keskitetään jatkossakin paikallisliikenteen Linkki-palvelupisteeseen.


Haltijakohtaisten Waltti-arvolippujen myynti alkaa 6.3.2017

Joukkoliikennejaosto päätti hyväksyä esityksen haltijakohtaisten Waltti-arvolipputuotteiden käyttöönotosta ja käynnistää niiden myynnin 6.3.2017. Haltijakohtaisina myydään vain arvolipputuotteita (ei kausilipputuotteita) ja käyttäjäryhmiä ovat lapsi, nuori, aikuinen ja seniori. Opiskelijoiden arvolippua ei voi ostaa haltijakohtaisena, koska se on erillisen todistuksen perusteella asiakkaalle myönnettävä henkilökohtainen etuus. Haltijakohtaisten arvolippumatkojen hinnoittelu noudattaa henkilökohtaisten arvolippumatkojen hinnoittelua. Jos asiakas haluaa matkakortilleen sekä arvo- että kausilipun, henkilökohtainen matkakortti on ainut vaihtoehto.

Waltti-järjestelmän lipputuotteet ovat olleet myynnissä ja käytössä Jyväskylän paikallisliikenteessä kesästä 2015 lähtien. Tähän asti kaikki korteille ladatut liput ovat olleet henkilökohtaisia lippuja ja asiakkaiden tiedot on myynnin yhteydessä kirjattu Waltin taustajärjestelmään. Asiakkailta on tullut toiveita haltijakohtaisista lipputuotteista, jotka mahdollistavat lippujen hyödyntämisen esimerkiksi perhe- tai yrityskohtaisena. Muilla Waltti-järjestelmää hyödyntävillä kaupunkiseuduilla haltijakohtaisia lipputuotteita on otettu jo aiemmin käyttöön, eikä haltijakohtaisten lipputuotteiden myynnille ei ole teknistä estettä myöskään Jyväskylän viranomaisen alueella.

Henkilö- ja haltijakohtaisilla lipputuotteilla on eroja, jotka asiakkaan on tärkeää tiedostaa. Henkilökohtaista lippua ostaessa asiakkaan tiedot tallennetaan aina Waltin asiakastietojärjestelmään. Tärkeitä tietoja joukkoliikenteen järjestäjälle ovat kuntalaisuus, joka vaikuttaa lippujärjestelmän kustannusten jakoperusteisiin Jyväskylän, Laukaan ja Muuramen kuntien kesken, sekä asiakkaan iän perusteella määrittyvä käyttäjäryhmä (ei koske opiskelijalipputuotteita). Jos henkilökohtainen matkakortti vioittuu tai katoaa, se voidaan asettaa sulkulistalle ja kortin sisältö siirtää uudelle kortille. Jos henkilökohtainen matkakortti on liitetty asiakkaan käyttäjätiliin, kortille voi lisäladata kortilla olevia lipputuotteita nettipalvelussa https://nettilataukset.waltti.fi.

Haltijakohtaista matkakorttia ostotilanteessa hankittaessa ostajan henkilöllisyyttä ei tarkisteta eikä kortille tai taustajärjestelmään tallenneta asiakastietoja. Siten korttia ei myöskään ole mahdollista asettaa sulkulistalle. Jos kortti häviää, mahdollinen löytäjä voi hyödyntää kortilla olevan matka-ajan tai -arvon. Haltijakohtaiselle matkakortille voi ladata ikäryhmäperusteisia arvolipputuotteita, ei kuitenkaan opiskelijalippua, joka on aina käyttäjäkohtainen etuus. Haltijakohtaista Waltti-matkakorttia voi ladata normaalisti nettipalvelussa, jos asiakas liittää kortin henkilökohtaiseen käyttäjätiliinsä. Haltijakohtaisella matkakortilla matkustavan on pyydettäessä osoitettava matkustusoikeutensa haltijakohtaiselle kortille ladattuun käyttäjäryhmään. Tarkistustarvetta voi ilmetä esimerkiksi jos kuljettaja epäilee nuoren tai aikuisen yrittävän matkustaa lapsen arvolipulla.


Muista kokouksen asioista tehtiin päätökset esitysten mukaisina. Kokouksen esityslistaan voi tutustua osoitteessa http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=4236.

Lisätietoja:
– Joukkoliikennejaoston puheenjohtaja Tom Nevanpää, p. 050 586 0368, tom.nevanpaa[at]jkl.fi
– Palvelupäällikkö Kari Ström, p. 014 266 5139, kari.strom[at]jkl.fi

24.2.2017Kristiina Pentikäinen

    Tonttulakkipäivä 2019

Järjestäjä, liikennöitsijä ja päätöksenteko

 Linkki-palvelupiste
paikallisliikenteen asiakaspalvelua

Käyntiosoite: Asemakatu 7, Jyväskylä

Aukioloajat:
ma klo 10-17, ti-pe klo 10-16

Puhelinpalvelu ma-pe 9-12
p. 014 266 0114

Yhteydenotot aukioloaikojen ulkopuolella:
Jyväskylän kaupungin palautepalvelu


Copyright © 2019 Jyväskylän kaupunki. Sivun alkuun

Linkki » Linkki » Uutiset » Jyväskylän seudun joukkoliikennejaoston päätöksiä 23.2.2017