Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio

Jyväskylän seudun joukkoliikenne - fiksusti liikkeellä

Jyväskylän seudun joukkoliikennejaoston päätöksiä 23.5.2019

Jyväskylän, Laukaan ja Muuramen kuntien yhteinen joukkoliikennejaosto kokoontui torstaina 23.5. Jyväskylässä. Päätettävänä oli talviliikenteen 2019–20 aikataulut, hyväksyttävänä joukkoliikenteen vuoden 2018 viranomaistoimintaa koskeva selonteko sekä joukkoliikenteen käyttövoimaselvitys.


Jyväskylän paikallisliikenteen talviaikataulut 8.8.2019–1.6.2020

Joukkoliikennejaosto hyväksyi talviliikenteen aikataulut esitetyn mukaisena ja myönsi palvelupäällikölle valtuudet tehdä tarvittaessa korjauksia tarkempiin aikataulu- ja reittisuunnitelmiin. Torstaina 8.8. voimaan astuvien paikallisliikenteen talviaikataulujen kehittämiseksi on tehty paljon aikataulu- ja reittimuutoksia, niistä isoimpana linjan 22 reittimuutos Tikkakoskella. Uudessa aikataulussa on pyritty huomioimaan riittämättömät ajoajat ja toimimattomat aikataulut sekä parantamaan palvelun laatua. Kehittämistoimien suunnittelussa on otettu huomioon asiakkailta sekä liikennöitsijältä saapuneita palautteita. Aikatauluihin liittyvien asiakaspalautteiden määrä on kasvanut tasaisesti vuosi vuodelta, ja toiveita pyritään mahdollisuuksien mukaan ottamaan suunnittelussa huomioon.

Jyväskylä–Laukaa -välin liikenne kilpailutettiin ja se yhdistyi kesäkuussa 2018 osaksi viranomaisen järjestämää paikallisliikennettä. Ensimmäisen toimintavuoden aikana on kerätty tietoja liikenteen toimivuudesta ja saatu siitä palautetta asiakkailta ja kuljettajilta. Niiden perusteella osalla vuoroista on ollut selvästi riittämättömiä ajoaikoja, ja yhteysvälin aikatauluja ja reittejä on pyritty hiomaan talvikaudelle toimivammiksi.

Paikallisliikenne saa kesäkuussa 2019 uuden, kilpailutetun liikennöitsijän, Tilausajot Mennään Bussilla Oy:n, joka ajaa talviajan liikennettä neljällä kaasuautolla linjoilla 5 ja 5K. Tulevan talvikauden liikenteeseen on tehty pieniä, asiakastoiveisiin vastaavia lisäyksiä. Matkustusraporttien perusteella nykyinen vuorotarjonta palvelee yksittäisiä vuoroja lukuun ottamatta hyvin olemassa olevaa matkustustarvetta. Matkustajamäärien kasvu on ollut suurinta paikallisliikenteen suosituimmalla linjalla 25.

Syksyllä 2019 valmistuvassa joukkoliikenteen kehitysohjelmassa otetaan kantaa joukkoliikenteen linjastoon ja palvelutasoon. Ohjelman toteutusehdotuksia linjastosta, palvelutasosta ja aikatauluista hyödynnetään tulevien aikataulujen ja reittien suunnittelussa. Kehittämisohjelman alustavan tavoitteen mukaisesti matkamäärä pyritään nostamaan 15 miljoonaan matkaan vuodessa, mikä edellyttää merkittäviä linjastomuutoksia tulevina vuosina. Myös Kankaan alue ja uusi keskussairaala vaikuttavat tulevien aikataulukausien linjastorakenteeseen.


Linja 1
Linjan M-P liikenteeseen välille Kortemäki–Keskusta lisätään vuoro, joka lähtee Kortemäestä klo 6.35. Haapaniemestä M-P kello 7.15 lähtenyt vuoro lähtee jatkossa kello 7.10. Vastaavasti lähtöaika keskustasta Kortemäkeen aikaistuu kello 7.40:een. Asiakaspalautteiden mukaan myöhempi lähtöaika Haapaniemestä ja keskustasta ei palvellut keskustan vaihtomatkustajia, koska niillä ei vaihtoyhteyksiin ehtinyt.

Linja 2
Lauantaisin kello 6.00 Kortemäestä lähtenyt vuoro poistuu, lähtö on jatkossa kello 6.20 keskustasta kohti Kaunisharjua. Tilalle tulee asiakkaiden toivomuksesta uusi lähtö kello 6.50 Kortemäestä, joka jatkaa keskustasta Kaunisharjuun kello 7.15 (aiemmin 7.20). Kello 6.00 lähtöä ei muina viikonpäivinä ole ajettu eikä sillä matkamäärätietojen perusteella ole ollut juuri nousijoita Kortemäestä tai Köhniöltä. M-P-liikenteen kello 14.55 lähtöaika Kortemäestä lähtee jatkossa kello 15.00 lähtöajaksi, jolloin keskussairaalan työntekijät ennättävän paremmin vuoron kyytiin. Samalla muutetaan keskustan kello 15.20 lähtöaika Kaunisharjuun kello 15.25 lähtöajaksi.

Linja 2M
Autokierto on ollut liian tiukka talvisin ja ruuhka-aikoina, mistä syystä vuorot ovat voineet olla myöhässä jopa 10 minuuttia. Autokiertoihin tehdään muutoksia aikataulujen luotettavuuden parantamiseksi. Muutoksilla ei ole vaikutusta aikatauluihin tai reitteihin. Ajoaika Kaunisharjusta Vesmanninmäelle on ollut 5 minuuttia ja suunniteltu aikana, jolloin Kaunisharjun kääntöpaikka oli lähempänä Vesmanninmäkeä. Nyt se sijaitsee Kotamäentien päässä ja realistinen ajoaika sinne on lähempänä 10:tä minuuttia. Kun ajoaikaa Kaunisharjusta Vesmannimäelle lisätään 8 minuuttiin, linjan Vesmanninmäen uudet lähtöajat ovat 33 minuuttia yli tasatunnin (aiemmin 30 minuuttia yli tasatunnin). Vuorot eivät jatkossa tasaa aikaa Vesmanninmäellä, vaan jatkavat välittömästi kohti keskustaa. Samalla keskustan lähtöajat muutetaan nykyisestä 40 minuuttia yli tasatunnin ajoista 45 minuuttia yli tasatunnin ajoiksi. Aamun ensimmäisen vuoron lähtöaika aika Vesmanninmäelle on 28 minuuttia yli tasatunnin ja keskustan aika 40 minuuttia yli tasatunnin.

Linja 3
Linjan M-P-vuoro kello 16.35 keskustasta Vaajakoskelle on ollut useina päivinä myöhässä viime talven ja kevään aikana johtuen linjan 15 myöhästelystä. Linjan 15 lähtöaika Viherlandiasta on kello 16.10, ja linja on jatkanut keskustasta kello 16.35 linjana 3 kohti Vaajakoskea. Vuoro ei ole juuri koskaan päässyt lähtemään klo 16.10 Viherlandiasta. Linjan 3 uusi M-P-lähtöaika keskustasta on kello 16.40. Samalla linjan 15 lähtöaika muutetaan vastaamaan toteutunutta aikaa, eli kello 16.15 Viherlandialta.

Linja 3K
Linjaa 3K käyttävät koululaiset ovat antaneet palautetta, että vuorot Halssilasta Huhtasuon yhtenäiskoululle ovat olleet myöhässä. Edellisellä ajokaudella reittiä muutettiin Seppälässä, jotta vuorot pysyisivät paremmin aikataulussa, mikä ei ollut aikataulussa pysymisen kannalta riittävä muutos. Sen vuoksi kello 7.50 ja 8.50 vuorot lähtevät Halssilasta jatkossa kello 7.40 ja 8.40, reitti on entinen.

Linja 4K
Linja 4K:n autokierrot ovat sidoksissa linjaan 3K, joten sen aikataulujen aikaistuksen takia myös linjan 4K lähtöajat Viherlandialta aikaistuvat: uudet lähtöajat Viherlandialta ovat kello 7.25 ja klo 8.25, Vesmanninmäeltä kello 7.35 ja 8.35.

Linja 5
Linjan iltapäivän ruuhka-ajan vuoroilla on ollut vaikeuksia pysyä aikatauluissaan. Keskustan kello 15.40, 16.00, 16.20, 16.40, 17.00 ja 17.20 lähtöaikoja Viitaniemeen siirretään viisi minuuttia eteenpäin, jotta saadaan lisää ajoaikaa Ylistönmäeltä keskustaan. Viitaniemestä kello 6.35 lähtöä aikaistetaan asiakaspalautteiden perusteella viidellä minuutilla aikaan kello 6.30:een, jotta asiakkaat ehtivät paremmin töihin klo 7.00 sekä kello 6.40 keskustasta lähteviin vaihtoyhteyksiin.

Linja 7
Autokierto on ollut liian tiukka talvikeleillä ja vuorot ovat olleet keskustassa myöhässä jopa 5-20 minuuttia. Tehdään autokiertoihin muutoksia, jotta autot pysyvät paremmin aikatauluissaan. Tällä ei ole vaikutusta aikatauluihin eikä reitteihin.

Linja 8
Linjalla 8 ja 18K on ollut päällekkäinen lähtöaika Nenäinniemestä kello 10.35, joten linjan 8 lähtöaikaa Nenäinniemestä aikaistetaan viidellä minuutilla, uusi M-P-lähtöaika on kello 10.30.

Linja 12
Linjan ajoaika Keltinmäestä keskustaan on M-P-ilta- ja viikonloppuliikenteessä ollut 25 minuuttia. Ajoajaksi riittää 20 minuuttia, joten aiempia Keltinmäen lähtöaikoja myöhästetään 5 minuutilla. Tämä lyhentää ilta- ja viikonloppuliikenteen ajoaikoja keskustaan, mikä näyttäytyy asiakkaille parempana palveluna, kun paikallisliikennekeskuksessa odotteluaika vähenee. Samalla myös Keltinmäen lähtöajat linjan 27 kanssa porrastuvat, mitä on palautteissa toivottu. Uudet lähtöajat Keltinmäestä ovat 00 ja 30 minuuttia yli tasatunnin, kuten kesän 2019 liikenteessä. Muutos koskee M-P päivinä Keltinmäestä lähtien kello 18.55 alkaen ajettua iltaliikennettä, jonka uusi lähtöaika on 19.00, sekä koko viikonloppuliikennettä. Lisäksi Kangaslammelta M–P-liikenteen kello 6.40 ja 7.40 lähdöt aikaistuvat 5 minuutilla ja ovat jatkossa kello 6.35 ja 7.35. Uudet lähtöajat palvelevat paremmin keskustan suuntaan klo 7:ään ja 8:aan ja muita asioille meneviä. M-P kello 7.10 Y1-merkinnällä ajettava vuoro Kangaslammelta Rajakadun ja Kauppatorin kautta keskussairaalalle lopetetaan. Käyttäjämäärät ovat olleet vähäisiä ja vuoron Rajakadun kautta kulkeva reitti on lähinnä aiheuttanut asiakkaille sekaannuksia, koska se poikkeaa normaalista linjan 12 reitistä. Kangaslammelta keskussairaalan suuntaan pääsee linjan 10 kello 7.17 lähtevällä vuorolla, joten palvelu ei suunnan asiakkailla huonone vuoron poistuessa.

Linja 13
Linjan M-P-vuoroilla kello 15.20 ja 16.20 Kauppatorilta Tikkalaan on ollut eri ajoajat. Kello 16.20 vuorolla ajoajaksi Tikkalaan on määritelty 45 minuuttia ja kello 15.20 vuorolla 40 minuuttia. Kello 15.20 lähtevä vuoro on ollut Tikkalassa myöhässä ja kuljettajat ovat toivoneet ajoaikojen yhtenäistämistä 45 minuuttiin. Jatkossa kello 15.20 vuoron Isolahden aika on 15.50 ja Saukkolan kello 15.55. Tikkalasta lähdetään kello 16.05 takaisin Jyväskylään.

Linja 15
Linjan M-P kello 16.10 Viherlandialta lähtevä vuoro on kärsinyt talvi- ja kevätaikoina aikatauluongelmista ja päässyt lähtemään Viherlandialta usein vasta kello 16.15. Uusi lähtöaika Viherlandialta on jatkossa kello 16.15.

Linja 15K
Linjan M-P kello 7.35 vuoron ajoaika Viherlandiasta Viitaniemeen on ollut 15 minuuttia. Aikataulut eivät ole pitäneet Viitaniemen osalta paikkaansa, mistä on tullut palautteita mm. vuoroa käyttäviltä opiskelijoilta. Ajoaika ei matkustajamäärien ja aamuruuhkien takia ole ollut riittävä, joten se pidennetään 20 minuuttiin. Nyt keskustan lähtöä Viitaniemeen myöhästetään 5 minuutilla viidellä minuutilla, jolloin uusi lähtöaika keskustasta kohti Viitaniemeä on 7.55. Viitaniemestä jatketaan kello 8.05 ja keskussairaalalla linja on kello 8.10. Kello 8.25 lähdöllä Viherlandiasta keskustaan ajoajaksi riittää 15 minuuttia, mutta keskustan ja Viitaniemen ajoaika 5 minuuttia on ollut liian kireä. Lisätään ajoaika 10 minuuttiin, jolloin Viitaniemen uudeksi ajaksi tulee kello 8.50. Keskussairaalan aika pysyy kello 8.55:ssa.

Linja 16
M-P liikenteessä talvella linjalla 16 on ollut haasteita pystyä aikatauluissa, ja ne ovat myöhästelleet keskustasta Muuratsaloon mentäessä. Aikatauluongelmien vuoksi kello 15.00, 16.00 ja 17.00 lähtöaikoja Muuratsalossa siirretään viidellä minuutilla eteenpäin, jolloin uudet lähtöajat ovat kello 15.05, 16.05 ja 17.05. Samojen vuorojen lähtöaikoja keskustasta keskussairaalalle muutetaan viisi minuuttia eteenpäin, jolloin uudet lähtöajat keskustasta kohti keskussairaalaa ovat kello 15.45, 16.45 ja 17.45.

Linja 18
Linjan aamuliikenteen aikatauluista on tullut palautetta Kortepohjasta, jossa kello 7.30 lähtö M-P-liikentessä on koettu huonoksi. Uusi Kortepohjan lähtöaika on kello 7.20. Samalla koko autokierron aamun lähtöajat aikaistuvat 5 minuutilla niin, että keskustasta Kortepohjaan kello 6.15 lähtö aikaistuu kello 6.10:een. Kortepohjasta Ristikiveen kello 6.25 lähtö aikaistuu kello 6.20:een ja uusi keskustan lähtöaika kello 6.30:een. Ristikivestä keskustan kautta Kortepohjaan kello 7.00 lähtö aikaistuu kello 6.50:een ja uusi keskustan lähtöaika on kello 7.10).

Linja 19
M-P ruuhka-ajan lähdöillä Kuokkalan kartanolta keskustaan on ollut liian kireät ajoajat. Siksi Kuokkalan kartanolta kello 7.20 ja 16.20 keskustasta lähtevien vuorojen uudet lähtöajat keskustasta kohti keskussairaalaa ovat kello 7.40 ja 16.40 (aiemmin kello 7.37 ja 16.37).

Linja 22
Linjan vuoroilla on ollut ongelmia pysyä aikatauluissaan jo useampana talvikautena, mistä on tullut paljon palautetta niin asiakkailta kuin kuljettajiltakin. Osa vuoroista on ollut usein 5–10 minuuttia myöhässä. Myös Tunnelimäen asukkailta on tullut useamman vuoden ajan toivomuksia saada joukkoliikenne kulkemaan lähempää heidän asuntoaluettaan. Linjan 22 reittiä muutetaan Tikkakoskella niin, etteivät vuorot käy enää Länsirannassa. Uusi reitti on Koulukatu–Tikkakoskentie–Hakakatu–Koulukatu jne. (aiemmin Koulukatu–Luonetjärventie–Koulukatu jne.) Vuorojen uusi ajantasauspaikka on Jukolantien risteyksen lähellä oleva pysäkki Tikkakoskentiellä. Uusi reitti säästää ajoaikaa ja ulottaa palvelut Tunnelimäen asuntoalueelle, mutta palvelee Tikkakosken keskustaa ja kouluja kuten aiemmin. Länsirannasta nousijoiden osuus linjan 22 vuoroissa on ollut 1,8 prosenttia. Silti Länsirantaan jää edelleen tarjontaa (linjat 22M ja 36). Länsirannan alueella on asukkaita noin 110 ja Tunnelimäessä asukkaita noin 570, joten reittimuutoksella saadaan vuoron vaikutusalueelle enemmän potentiaalisia asiakkaita. M-P -päivinä Tikkakoskelta Jukolantien risteyksestä kello 14.30, 15.30, 16.30 ja 17.30 lähtevät vuorot ajetaan poikkeavaa reittiä, eli Tikkakoskentietä suoraan Autiokankaantielle. Näin saadaan iltapäivän ruuhkavuorot pysymään paremmin aikatauluissaan. Lisäksi seuraavien aamuvuorojen lähtöaikoja muutetaan aikatauluongelmien vuoksi seuraavasti:

  • M-P päivinä kello 7.15 keskusta – Länsiranta aikaistetaan lähtemään kello 7.10.
  • M-P päivinä kello 6.15 keskusta – Länsiranta aikaistetaan lähtemään kello 6.10.
  • M-P päivinä kello 7.00 Länsiranta – keskusta aikaistetaan lähtemään kello 6.55
  • M-P päivinä kello 8.15 keskusta – Länsiranta aikaistetaan lähtemään kello 8.10.

Linja 22M
Muutetaan Länsirannalta lähtevän M–P kello 15.50 vuoron uudeksi lähtöajaksi kello 16.00, koska Jyväskylästä tuleva vuoro ei ole ennättänyt kello 15.50 Länsirantaan liian kireän aikataulun takia.

Linja 23
Asiakkailta on tullut toiveita linjan ensimmäisen lähdön aikaistamiseksi 5 minuutilla, jotta vuorolla ennättää paremmin keskussairaalaan töihin. M-P- päivinä kello 6.20 lähtö Kirristä aikaistetaan lähtemään kello 6.15 ja keskustan aika muutetaan samalla viisi minuuttia aikaisemmaksi klo 6.35 (vanha aika klo 6.40).

Linja 25
Viikonloppuisin L-S linja 25 lähtee Palokasta kello 6.15, mutta arkisin M-P kello 6.05. Auto jatkaa keskustasta kohti Seppälää ja Kangaslampea kello 6.35. Muuratsalosta lähtee linja 16, joka on keskustassa noin kello 6.38. Tässä kohtaa vaihtoyhteys Muuratsalon, Säynätsalon ja Keljonkankaan suunnasta ei toimi. M-P päivien osalta Palokan kello 6.05 lähtö aika muutetaan kello 6.15:een ja keskustan lähtöaika kello 6.40:een, jolloin vaihdot toimivat ja asiakkaat ovat tyytyväisiä.

Linja 25 ajaa päivittäin illan viimeisillä osin samaa reittiä kuin linjat 1 ja 2. Vuorot ovat aikaisemmin ajaneet Killeriltä tullessa Kortemäen tienhaaran kautta Laajavuoreen ja Palokkaan. Asiakastoiveiden perusteella kaksi vuoroa laitettiin käymään Kortemäessä (kello 23.20 ja klo 24.20 lähdöt keskustasta). Vuoroille ei kuitenkaan löytynyt käyttäjiä, joten ne palautetaan kulkemaan takaisin Kortemäen tienhaaran kautta kohti Laajavuorta ja Palokkaa.

Linja 26
Aamun ensimmäinen M-P -lähtö kello 6.55 Jylhästä ei ole saapunut aina ajallaan Ylistönmäelle. Se on pääosin ollut aikataulussa Heinälammella, mutta Ylistönmäelle ei ole saavuttu aikataulun mukaisesti klo 7.50. Uusi aika Kauppatorilta on kello 7.35 ja Ylistönmäelle saapumisaika on jatkossa kello 7.55. Samalla muutetaan keskustasta takaisin kohti Heinälampea menevän vuoron lähtöajaksi kello 8.10. Näin vuoro pysyy paremmin suunnitelluissa aikatauluissa.

Linja 27
Yksittäisillä M-P -liikenteen vuoroilla on ollut aikatauluissa pysymisen kanssa haasteita viime ajokausilla. Haasteet ovat johtuneet pääosin liian kireistä aikatauluista näillä vuoroilla. Palautteita ongelmista on tullut sekä kuljettajilta, että asiakkailta. Vuoro kello 6.50 Heikkilästä ei ole päässyt lähtemään ajallaan etenkään talvikaudella. Ongelman korjaamiseksi linjan koko autokiertoa aikaistetaan aamun ensimmäisten lähtöjen osalta.

Linjana 36M-P kello 5.00 Länsirannasta lähtevä vuoro aikaistetaan lähtemään klo 4.55. Vuoro on saapunut klo 5.20 Heikkilään, josta se on jatkanut linjana 27 kohti Kauppatoria ja Mustalampea. Vuoron lähtöaika Heikkilästä aikaistetaan kello 5.15:een, jotta paluuvuoro Mustalammelta keskustaan ehtii lähtemään kello 6.00. Keskustan aika muutetaan kello 6.20 ja vuoro pääsee lähtemään kello 6.50 Heikkilästä.

Mustalammelta M-P kello 8.30 lähtevän vuoron ajoaika keskustaan on ollut 20 minuuttia. Se muutetaan kello 8.25:een, mikä tuo 5 minuuttia lisää ajoaikaa. Muutos edellyttää koko aamun autokierron muuttamista. Muutokset koskevat seuraavia vuoroja: lähtö Heikkilästä kello 5.45 aikaistuu kello 5.40:een ja sen Kauppatorin lähtöaika on jatkossa kello 6.05. Mustalammen uusi lähtöaika on kello 6.30 ja keskustasta lähdetään kohti Heikkilää klo 6.55. Heikkilän lähtöaika on kello 7.25 ja Kauppatorin lähtöaika 7.55. Näin paluuvuoro Mustalammelta lähtee kello 8.25 ja se on keskustassa kello 8.50.

Linjan Heikkilästä M-P kello 19.15 lähtevä vuoro on kärsinyt talvella aikatauluongelmista. Kauppatorin ajaksi on merkattu klo 19.35, jolloin 20 minuutin ajoaika Heikkilästä Kauppatorille ei ole ollut riittävä. Heikkilästä kello 19.00 lähtevä vuoro päättyy Kauppatorille ja on ollut matkustajamääriltään erittäin vähäinen. Kyseinen vuoro lähtee jatkossa kello 19.10, jolloin kello 19.15 vuoroa ei tarvita ja Kauppatorin kello 19.35 aika voidaan pitää samana.

Linja 32
Linjan kello 7.00 Lähtevä vuoro Valkeasuolta muutetaan lähtemään kahden kilometrin päästä Sikomäentien risteyksestä, Nyrölän vanhalta kaupalta. Lähtöaika on kello 06.55. Muutoksella vastataan nyröläläisten toiveeseen mahdollistaa 2. asteen opiskelijoiden koulumatkat Jyväskylän keskustaan kotoa käsin. Ilomäen tiehaaraan vuoronsa päättänyt kello 16.40 vuoro keskustasta jatkaa vastaavasti Sikomäentien risteykseen. Paluuvuoro Sikomäestä lähtee kello 17.25, Keski-Palokasta 17.50 ja saapuu keskustaan kello 18.05.

Linja 34
Kello 8.30 Nyrölästä lähtevä vuoro lähtee jatkossa Valkeasuolta kello 8.25. Näin saadaan koululaisia siirrettyä taksikuljetuksista linja-autokuljetuksiin.

Linja 36
Kello 5.00 lähtevä vuoro Länsirannasta aikaistetaan lähtemään kello 4.55, jotta vuoro pääsee jatkamaan Heikkilästä linjana 27 kello 5.15.

Linja 38
Linjan M-P kello 6.50 lähtö Toivakasta Jyväskylään sekä kello 16.15 lähtö Jyväskylästä Toivakkaan siirtyvät Keski-Suomen ELY-keskuksen sopimuksen päätyttyä osaksi Jyväskylän seudun joukkoliikenteen kilpailutetun liikenteen kohdetta 1.

Linja 38K
Linjan M-P kello 8.55 lähtö Toivakasta Jyväskylään sekä kello 14.15 Jyväskylästä Toivakkaan siirtyvät Keski-Suomen ELY-keskuksen sopimuksen päätyttyä osaksi Jyväskylän seudun joukkoliikenteen kilpailutetun liikenteen kohdetta 1.

Linja 38R
Linja 38R on uusi linja, koska Keski-Suomen ELY-keskuksen sopimuksesta siirtyvät paikallisliikenteen osaksi myös M-P kello 7.40 Jyväskylästä Ruuhimäen kautta Toivakkaan ajettava vuoro ja Toivakasta kello 15.05 Ruuhimäen kautta Jyväskylään ajettava vuoro. Edellä mainitut vuorot ajetaan samalla autokierrolla, kolme vuoroa aamupäivällä ja kolme iltapäivällä. Vuorojen kustannuksia maksavat kaupungin lisäksi Keski-Suomen ELY-keskus sekä Toivakan kunta. Lipputulot vuoroista jäävät kaupungille.

Linja 41
Linjan 41 vuorot olivat joitain osin liian kireät, josta syystä vuoroilla oli vaikeuksia pysyä aikatauluissaan. Tästä saatiin paljon palautetta niin asiakkailta kuin kuljettajilta. Tulevalle talvelle on vuoroille lisätty ajoaikoja sekä vuorojen välisiä tasausaikoja. Joitakin reittimuutoksia on jouduttu tekemään aikataulumuutosten takia, kuten Peurungassa ja Keskussairaalla käyntejä on jouduttu hieman vähentämään.

Linja 42
Linjan M-P lähtö kello 16.20 keskussairaalasta on käynyt Lievestuoreelle mennessä Kaunisharjussa kääntymässä. Kaunisharjun käynti jätetään pois kyseiseltä vuorolta, sillä menijöitä Kaunisharjuun on noin yksi viikossa. Kaunisharjuun on tarjontaa linjojen 2 ja 2M osalta, joten linjalta 42 käynti Kaunisharjussa poistetaan aikatauluongelmien selättämiseksi


Jyväskylän seudullisen joukkoliikenteen yhteistoimintasopimuksen toteutuminen vuonna 2018

Joukkoliikennejaosto hyväksyi esitetyn selonteon vuoden 2018 joukkoliikenteen viranomaistoiminnasta yhteistoimintasopimuksen mukaisena.Jyväskylän kaupunki sekä Laukaan ja Muuramen kunnat solmivat joukkoliikenteen seudullista viranomaistoimintaa koskevan yhteistoimintasopimuksen kesällä 2011. Yhteistoimintasopimuksessa sovittiin joukkoliikenteen viranomaistehtävien hoitamisesta yhteisellä toimivalta-alueella. Yhteistoiminnan tavoitteeksi sovittiin seudullisen yhteistyön tekeminen joukkoliikenteen järjestämisessä joukkoliikennelain mukaisesti. Lisäksi kehitetään ja koordinoidaan yhdessä kuntien henkilökuljetuksia. Jyväskylän kaupunki toimii vastuukuntana joukkoliikenteen lakisääteisten viranomaistehtävien sekä muiden yhdessä sovittujen joukkoliikenteen kehittämistehtävien hoitamisessa.

Kansallinen lainsäädäntö on alkuvaiheen ajoista muuttunut, mutta ennen yhteistoimintasopimuksen päivittämistä haluttiin odottaa tietoa maakuntauudistuksen mahdollisista vaikutuksista Jyväskylän seudullisen joukkoliikenteen toimintaan. Maakunta-uudistuksen siirtyessä yhteistoimintasopimusta olisi tarkoituksenmukaista päivittää kuluvan vuoden aikana vastaamaan sekä nykyistä tilannetta, että tulevia joukkoliikenteen kehittämisnäkymiä huomioon ottaen. Sopimuksen toteutumista tarkastellaan kerran vuodessa pidettävässä arviointikokouksessa. Vuoden 2018 toimintaa tarkasteltiin 14.5 2019 järjestetyssä arviointikokouksessa


Jyväskylän seudun joukkoliikenteen käyttövoimaselvitys

Joukkoliikennejaosto hyväksyi esitetyn, Jyväskylän seudun joukkoliikennettä koskevan linja-autoliikenteen käyttövoimaselvityksen. Joukkoliikennejaosto hyväksyi myös selvityksessä esitetyn etenemispolun uusien käyttövoimien käyttöönotosta ja päätti, että etenemispolun ehdotukset huomioidaan tulevissa joukkoliikenteen hankinnoissa.

Joukkoliikenteen kalustoa koskevat käyttövoimavaatimukset ovat vahvasti esillä eri kaupunkiseuduilla. Käyttövoimien nopean kehityksen myötä myös Jyväskylän seudulla on teetetty linja-autoliikenteen käyttövoimaselvitys, jossa tarkastellaan eri käyttövoimien soveltuvuutta Jyväskylän kaupunkiseudun joukkoliikenteeseen. Käyttövoimaselvitys laadittiin yhteistyönä Kuopion kaupungin kanssa ja sen teki konsulttitoimisto WSP.

Selvityksessä on kaupunkiseutukohtaisesti selvitetty käyttövoimavaihtoehtojen soveltuvuutta alueelle, vaihtoehtoisten käyttövoimien mahdollisuutta korvata nykyistä dieselkalustoa, vaihtoehtoisten käyttövoimien saatavuutta alueella, infrastruktuuriin tarvittavia investointeja, joukkoliikennetoimijoiden rooleja eri käyttövoimavaihtoehdoissa, kokonaiskustannukset ja niiden kohdentumista eri osapuolille, vaikutuksia liikennöintisopimuksiin ja alueen liikennöitsijöiden näkemyksiä käyttövoimavaihtoehtoihin.

Selvityksessä eri käyttövoimat on selostettu ja mukana on kokemuksia esimerkkikohteista. Päästöjä on tarkasteltu eri käyttövoimavaihtoehtojen välillä. Käyttövoimavaihtoehdoista ympäristöystävällisimpiä ovat edellisistä näkökulmista tarkasteltuna biodiesel, biokaasu ja täyssähkö. Käyttövoimavaihtoehtojen kokonaiskustannusten vertailussa on huomioitu eri käyttövoimien investointikustannukset, investointien korot ja poistoajat. Lisäksi vertailussa on kiinnitetty huomioita kaluston saatavuuteen, kaluston jälkimarkkinaan, toimintamatkaan, polttoaineen kulutukseen ja hintaan, toimintavarmuuteen ja käyttöikään. Käyttövoimien eduista ja haasteista on tehty oma arvio.

Seuraavilla kilpailuttamiskierroksilla voidaan edellyttää uusia käyttövoimia. Esimerkiksi biokaasun osalta on eduksi, jos on muodostettavissa isompi 15-20 uuden kaasubussin kokonaisuus. Tällöin liikennöitsijälle voi olla realistista harkita myös biokaasun tankkausaseman rakentamista ja biokaasun kilpailuttamista. Biokaasua voidaan kokeilla myös pienemmissä kohteissa koska alueella on jo neljä biokaasun tankkausasemaa ja uusia on suunnitteilla.

Liikennöintikustannusten maltillisen kehittymisen kannalta on eduksi, että vuonna 2014 liikenteeseen hankitut EURO 6 –päästöluokan bussit kelpaavat seuraavillakin kilpailuttamiskierroksilla ainakin ruuhka-aikoina. Mahdollisesti ne voisivat kelvata myös ruuhka-aikojen välisessä ilta- ja viikonloppuliikennettä tiheämmässä liikenteessä tai vara-autoina. Vähäisen liikenteen linjoilla voidaan edellyttää myös uusiutuvan dieselin käyttöä, jos se katsotaan tarkoituksenmukaiseksi.

Käyttövoimaselvityksen ehdotus etenemispolusta käyttövoimien suhteen:
1. Päätetään seudullisen joukkoliikenteen päästötavoitteet
2. Päätetään, halutaanko seudulla käyttöön useampia käyttövoimia vai valitaanko yksi laajasti liikenteeseen soveltuva käyttövoima
3. Mikäli koko liikenteeseen ei voida käyttää vähäpäästöistä käyttövoimaa, niin suoritemääriltään suuret joukkoliikennelinjat pyritään hoitamaan ympäristöä säästävällä käyttövoimalla
4.J atkossa sopimuskaudet määritellään riittävän pitkiksi, jotta kalustoinvestoinnit pystyään kuolettamaan sopimuskausien aikana
5. Selvitetään, voidaanko nykyisen joukkoliikenteen käyttövoima muuttaa vielä voimassa olevien liikennöintisopimusten kohdalla esimerkiksi biodieseliin.
Etenemispolkua voidaan päivittää ja tarkentaa uusien tietojen ilmentyessä.


Kaikista kokouksen asioista tehtiin päätökset esitysten mukaisina. Esityslista liitteineen löytyy osoitteesta http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=8239.

Joukkoliikennejaosto kokoontuu seuraavan kerran 15.8.2019.


Lisätietoja:
– Joukkoliikennejaoston puheenjohtaja Tom Nevanpää, p. 050 586 0368, tom.nevanpaa[at]jkl.fi
– Palvelupäällikkö Kari Ström, p. 014 266 5139, kari.strom[at]jkl.fi

23.5.2019Kristiina Pentikäinen

Kommentit (1 kommentti)

Kirjoittaja
Viesti
Vierailija25.05.2019 17:156 kuukautta sitten

Säynätsalon suunnalta aamulla (linjat 21,16) ei pääse järkevästi keskustaan töihin klo 6.30 alkaviin työvuoroihin, koska aamun ensimmäinen lähtee klo 5.00 ja seuraava vasta klo 6.05, jolla myöhästyy. Eli joudut odottamaan töiden alkua keskustassa lähes tunnin! Mielestäni tähän väliin pitäisi saada yksi vuoro, jolla kerkiäisi järkevästi keskustaan klo 6.30 mennessä. Viikonloppun ajot ovat onnettomia, ei edes pääse myöhästymättä. Tällä ei kannusteta vihreään, autottomaan käyttäytymiseen. Tai sitten kannustetaan käyttämään polkupyörää, kun bussivuorot ovat niin onnettomat ääri alueilla ja varhaisena aamuna sekä myös illalla esim. klo 21.00 loppuvissa työvuoroissa, jos meneekin töissä pidempään, niin et kerkiä bussiin, joka lähtee 21.15 keskustasta ja joudut odottamaan tunnin seuraavan bussin lähtöä! Tehkää helpotuksia, kiitos.

    Tonttulakkipäivä 2019

Järjestäjä, liikennöitsijä ja päätöksenteko

 Linkki-palvelupiste
paikallisliikenteen asiakaspalvelua

Käyntiosoite: Asemakatu 7, Jyväskylä

Aukioloajat:
ma klo 10-17, ti-pe klo 10-16

Puhelinpalvelu ma-pe 9-12
p. 014 266 0114

Yhteydenotot aukioloaikojen ulkopuolella:
Jyväskylän kaupungin palautepalvelu


Copyright © 2019 Jyväskylän kaupunki. Sivun alkuun

Linkki » Linkki » Uutiset » Jyväskylän seudun joukkoliikennejaoston päätöksiä 23.5.2019