Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio

Jyväskylän seudun joukkoliikenne - fiksusti liikkeellä

Jyväskylän seudun joukkoliikennejaoston päätöksiä 21.2.2019

Jyväskylän, Laukaan ja Muuramen kuntien yhteinen joukkoliikennejaosto kokoontui torstaina 21.2. Jyväskylässä. Kokouksessa päätettiin muun muassa seuraavaa:


Joukkoliikenteen viestinnän ja markkinoinnin vuoden 2019 painopisteet

Joukkoliikennejaosto hyväksyi esitetyt viestinnän ja markkinoinnin painopisteet vuodelle 2019. Joukkoliikenteen jatkuva tavoite on joukkoliikennematkustuksen suosion kasvattaminen. Matkamäärätavoite vuodelle 2019 on 7,55 miljoonaa matkaa, joten matkamäärien on noustava vuoden aikana vähintään 3,5 prosenttia. Matkamäärien suotuisaa kehitystä on mahdollista edistää viestinnän ja markkinoinnin keinoin. Markkinointiin ja viestintään on kuluvan vuoden talousarviossa varattu 260 000 euroa, josta arviolta 130 000 euroa kuluu aikataulupainatuksiin ja -jakeluihin. Jäljelle jäävästä summasta noin puolet käytetään joukkoliikenteen kampanjoihin ja puolet erityyppisiin tapahtumiin, joista kustannusvaikutuksiltaan suurimpia ovat Bussiloikka kouluun -kiertue, Valon kaupunki -tapahtuman ilmaiskyydit sekä Linkin Tonttulakki-päivä.

Markkinoinnissa panostetaan vuonna 2019 vahvasti kausilippujen myynnin edistämiseen. Kausilipun käyttäjäjoukon kasvattamiseksi järjestetään maaliskuussa 2019 erillinen kausi-lippukampanja, jossa testataan maksuttoman kokeilulipun tarjoamista rajatulle määrälle uusia asiakkaita. Pariviikkoisen kokeilukauden jälkeen asiakkaalla on mahdollisuus jatkaa kausilipun käyttöä vaihtamalla kokeilukortti maksutta Waltti-matkakorttiin. Matkakortin ensimmäinen kausilippulataus tarjotaan siinä yhteydessä kokeilukorttia käyttäneelle asiakkaalle erityisen edulliseen hintaan. Muita viestinnän tärkeitä painopistealueita ovat matkustamista helpottavat, sähköiset palvelut, ympäristöystävällisyys ja elokuussa käyttöön tulevat kaasuautot. Tärkeitä viestittäviä ovat myös joukkoliikenteen poikkeusjärjestelyt, joita on rakentamisen takia esimerkiksi paikallisliikennekeskuksen tuntumassa Vapaudenkadulla.


Jyväskylän seudun joukkoliikenteen kesäaikataulut ja reitit 3.6.–7.8.2019

Joukkoliikennejaosto päätti hyväksyä paikallisliikenteen kesän 2019 alustavat aikataulut esityksen mukaisina ja antoi palvelupäällikölle valtuudet tehdä tarvittavia korjauksia tarkempiin aikataulusuunnitelmiin.

Paikallisliikenteen kesän 2019 aikatauluihin on tehty paljon parannuksia, jotka ovat pääosin pieniä aikataulu- ja reittimuutoksia. Edelliselle kesäkaudelle liikennettä lisättiin merkittävästi, tulevana kesänä lisätään lähinnä yksittäisiä vuoroja. Useita reittejä on yhdenmukaistettu talviliikenteen reitin kanssa. Aikataulumuutoksissa on pyritty ottamaan huomioon riittämättömät ajoajat, aikataulujen toimimattomuus sekä palvelun laadun parantaminen sekä asiakkailta ja liikennöitsijältä saapuneita palautteita. Keväällä 2019 valmistuvassa joukkoliikenteen kehitysohjelmassa otetaan kantaa joukkoliikenteen linjastoon ja palvelutasoon. Näitä koskevia ehdotuksia pyritään hyödyntämään tulevien kausien aikataulu- ja reittisuunnittelussa.

Kesäliikenteen 2019 aikataulumuutoksista ei aiheudu merkittäviä lisäkustannuksia. Runkolinjojen aikataulumuutoksista syntyvät lisäkustannukset jäävät alle 15 000 euroon. Aikataulumuutokset ovat palvelun laadun varmistamisen kannalta välttämättömiä, joten niitä ei voi jättää tekemättä. Suurin osa muutoksista ei aiheuta ylimääräisiä kustannuksia, mutta parantaa palvelun laatua ja luotettavuutta. Linjaa 5 koskevat muutokset vähentävät kustannuksia noin 9 000 eurolla, joten kokonaiskustannusten muutos on noin +6 000 euroa.

Linjat 1 ja 2: Reitit muutetaan talviliikenteen reittiä vastaaviksi eli kulkemaan Rautpohjankadun kautta keskussairaalan suuntaan ja takaisin. Aikataulumuutoksilla väljennetään kireitä M-P –aamuliikenteen vuoroja.

Linja 3: Vapaudenkadulla lähtöpysäkkinä toimii talvikauden tapaan Keskusta 4 -pysäkki (edelliskesän lähtöpaikkana toimi kirjaston pysäkki).

Linja 4: Ajoaikaa Viherlandialta keskustaan lisätään 15 minuutista 18 minuuttiin kello 6.40– 15.40 lähdöillä. Illan viimeisten vuorojen ajoajat säilyvät nykyisinä.

Linja 5: Linjan liikennöinnin aloittaa kesäliikenteen alkaessa uusi kilpailutettu toimija Mennään Bussilla Oy. Linjalle tehdään reittimuutos, joka parantaa palvelutasoa Lutakon alueella ja linja ajaa Kuokkalan sillan jälkeen reittiä Lutakko–Heikinkatu–Hannikaisenkatu–Urhonkatu–Vapaudenkadun paikallisliikennekeskus. Linjan aamulähdöistä jää pois kello 08.00 lähtö Kauppatorilta ja kello 8.15 lähtö Ylistönmäeltä sekä iltapäivän vuoroista kello 15.15 ja 15.45 lähdöt Ylistönmäeltä. Supistettavat vuorot on lisätty asiakastoiveiden perusteella, mutta käyttäjiä on ollut vähän ja lipputulot ovat kattaneet alle 10 prosenttia liikennöintikustannuksista. Kustannussäästöä vuorojen supistuksesta tulee noin 9000 euroa, sillä vuorojen ajaminen on vaatinut ylimääräisen autopäivän.

Linja 12: Keltinmäen lähtöaikoja keskustaan siirretään viidellä minuutilla eteenpäin, jolloin ilta- ja koko viikonloppuliikenteen ajoaika keskustaan lyhene 25 minuutista 20 minuuttiin. Asiakkaiden odotusaika paikallisliikennekeskuksessa vähenee ja Keltinmäen lähtöajat linjan 27 kanssa porrastuvat. Uudet lähtöajat Keltinmäestä ovat tasatunnein ja puoli tuntia yli tasatunnin (00 ja 30). Lisäksi M-P–liikenteen lähtöjä Kangaslammelta kello 6.40, 7.40 ja 8.40 M-P aikaistetaan viidellä minuutilla, uudet lähtöajat Kangaslammelta ovat kello 6.35, 7.35 ja 8.35. Uudet lähtöajat palvelevat paremmin keskustan suuntaan tasatunniksi töihin ja muille asioille meneviä.

Linja 14: Talvikauden liikenteen tapaan illan viimeisen M-S-liikenteen kello 23.15 keskustasta Muurameen ja Verkkoniemeen lähtevän vuoron ajaa linja 21 ja paluuvuoron kello 23.40 Verkkoniemestä ajaa linja 21M.

Linja 16: Linjan 21 vuorot keskustasta Muurameen järjestettiin jo talvikaudella käymään Muuratsalossa kello 23.15 ja 00.00 vuoroilla myös Muuratsalossa, jolloin Muuratsalon ilta-ajan tarjonta parantui oleellisesti. Sama muutos toteutetaan nyt myös kesäaikatauluihin.

Linjat 18 ja 18K: Matkustajamäärien kasvun ja tiukkojen aikataulujen takia linjojen vuoroilla on useana kesänä ollut ongelmia pysyä aikatauluissaan. Vuorojen aikatauluissa pysymisen varmistamiseksi kesäkaudelle on ajoaikoihin lisätty 5 minuuttia ja lisätty linjojen kiertoon yksi auto M-P-liikenteeseen klo 10.00–17.00.

Linja 20: Kauppakeskus Seppään suuntautuva matkustaminen on kasvanut, joten lauantaipäiville lisätään vuoro kello 16.20 Pupuhuhdasta. Aikataulussa pysymisen parantamiseksi keskustan ja Pupuhuhdan välistä ajoaikaa lisätään 12 minuutista 15 minuuttiin. Keskustasta kohti Kuokkalaa lähdetään kesäisin 35 minuuttia yli tasatunnin ja Kuokkalasta kohti keskustaa ja Pupuhuhtaa 43 minuuttia yli tasatunnin. Aikataulumuutokset koskevat jokaista kesän ajopäivää.

Linja 21: Reitti yhtenäistetään talvikauden liikenteen kanssa ja linjan lähtö- sekä päätepiste siirtyvät Jaakkolasta Muuramen keskustaan. Linja 21 ajaa jatkossa linjan 14 M-S -liikenteen kello 23.15 lähdön keskustasta Muurameen. Lisäksi M-S -liikenteen kello 00.00 lähtevä vuoro keskustasta käy Säynätsalon jälkeen Muuratsalossa.

Linja 21M: Reitti yhtenäistetään talvikauden liikenteen kanssa ja linjan lähtö- sekä päätepiste siirtyvät Jaakkolasta Muuramen keskustaan. Lisäksi M-S -liikenteen kello 00.40 lähtöä Muuramesta myöhästetään 20 minuutilla ja uusi lähtöaika on kello 01.00. Muutoksen taustalla on linjan kello 0.00 keskustasta lähtevän vuoron poikkeaminen Muuratsalossa, jonka vuoksi vuoro ei enää ehdi kello 00.40 lähdölle. Samasta syystä muutetaan perjantai-lauantaiöinä ja lauantai-sunnuntaiöinä Muuramesta ajattava kello 02.50 vuoro kello 03.00 lähteväksi vuoroksi.

Linja 22: Reitti on ollut liian pitkä 60 minuutin autokierrolle, joten linjan reittiä muutetaan kesäliikenteessä kulkemaan Rajakadulle ja Rajakadulta keskustaan Puistokatua pitkin. Tämä helpottaa aikatauluissa pysymistä, kun reitti lyhenee. Reitillä on myös kesään 2019 mennessä suunniteltu otettavan käyttöön liikennevaloetuusristeys, jolloin liikennöinti nopeutuu ja sujuvoituu entisestään. Keskustan lähtöaika kohti Kuokkalaa muuttuu ja on jatkossa 12 minuuttia yli tasatunnin jokaisella vuorolla. Viikonloppuaamuisin kello 5.55 Länsirannalta ajettu linjan 36 lähtö muutetaan linjan 22 vuoroksi ja lähtö on kello 06.00 Länsirannalta kohti keskustaa talvikauden liikennettä vastaavasti. Muutos tarjoaa Puuppolan ja Saarijärventien suunnasta mahdollisuuden kulkea kello 07.00 töihin keskustaan ja keskussairaalan suuntaan.

Linja 25: Lauantai- ja sunnuntaiaamujen ensimmäisiä vuoroja kello 6.20 Kaakkolammelta aikaistetaan lähtemään viidellä minuutilla, uusi lähtöaika Kaakkolammelta on kello 6.15. Keskustasta lähtee kello 6.40 vaihtoyhteyksiä ja aikaisempi lähtöaika mahdollistaa vaihtoyhteyksiin ehtimisen.
Lauantaiaamun ensimmäinen vuoro Kaakkolammelta sekä sunnuntai aamun viisi ensimmäistä vuoroa on ajettu keskustasta Keskussairaalan kautta Palokkaan. Näiden vuorojen keskussairaalalla käynti poistetaan linjan 25 reitiltä, jolloin ne ajavat normaalia linjan 25 reittiä. Kyseessä oli vanha Jyväskylän Liikenteen aikainen reittivariaatio. Yhteys sairaalan suuntaan säilyy edelleen, mutta vaihdollisena, vaihtoyhteys on linjan 1 ja 27 kanssa sairaalan ja Hippoksen suuntaan pysäkiltä Keskusta 7.

Linja 27: Keskustasta Heikkilän suuntaan M-P liikennöitäviä kello 7.00 ja kello 8.00 lähtöjä myöhästetään viidellä minuutilla. Aikaisempina kesinä asiakkailta on saatu palautetta siitä, että Keljonkankaan suunnalta linjalla 16 saapuvat asiakkaat eivät ole ehtineet vaihtaa edellä mainittujen vuorojen kyytiin. Yleensä linjan 27 auto on juuri ehtinyt lähteä keskustasta, kun linja 16 on saapunut paikallisliikennekeskukseen. Vuorojen lähtöajan myöhästyttäminen keskustasta viidellä minuutilla varmistaa vaihtoyhteyden toimivuuden.

Linja 32: Linjan reitti liikennöidään talvikautta vastaavasti Puistokatua pitkin keskustaan ja sieltä takaisin. Aikatauluihin ei tehdä muutoksia.

Linja 36: Linjan reitti liikennöidään talvikautta vastaavasti Heinälammen ja Seppälän läpi keskustaan. Lisäksi ajoaikoja edellisen kesän aikatauluihin lisätään viisi minuuttia, sillä Heinälammella käynti hieman pidentää ajoaikoja Tikkakoskelta keskustaan ja takaisin. Keskustasta lähtevä kello 6.40 vuoro ei poikkea Tikkakoskelle mennessään Heinälammella, koska aamun aikataulu on tiukka ja Heinälammelle menijöitä ei vuorolla ole juuri ollut. Näin varmistetaan myös se, että kello 7.30 Tikkakoskelta lähtevä linja 22 on aikataulun mukaan lähdössä Tikkakoskelta.

Linja 38: Toivakasta kello 07.05 ja 08.05 lähtöjä aikaistetaan viidellä minuutilla, uudet lähtöajat Toivakasta ovat kello 07.00 ja 08.00. Aikaisempi lähtöaika mahdollistaa Jyväskylään matkaavien paremman ehtimisen klo 08.00 ja 09.00 työhön tai muuhun sovittuun menoon.

Linja 41: Vuorojen aikataulut olivat kesällä 2018 hieman liian kireät ja palautetta tuli sekä asiakkailta että kuljettajilta. Tulevalle kesälle on vuoroille lisätty ajoaikoja sekä vuorojen välisiä tasausaikoja M-S-liikenteeseen. Aikataulumuutosten takia on jouduttu tekemään myös eräitä reittimuutoksia, jotka vähentävät esimerkiksi Peurungassa ja keskussairaalla käyntejä.

Linjojen 7, 10, 12K, 13, 15, ja 42 liikennöintiin ei tehdä muutoksia kesäajalle 3.6.–7.8.2019, vaan vuorot ajetaan vuoden 2018 kesäliikenteen mukaisina.


Joukkoliikennejaosto päätti yksimielisesti palauttaa asian numero 5 (Perusturvalautakunnalle osoitettu kysely vammaisten joukkoliikennematkojen hinnoittelusta) uudelleen valmisteltavaksi. Päätökset muista kokouksen asioista tehtiin esitysten mukaisina.
Esityslista liitteineen löytyy osoitteesta http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=7828.

Joukkoliikennejaosto kokoontuu seuraavan kerran 25.4.2019.


Lisätietoja:

– Joukkoliikennejaoston puheenjohtaja Tom Nevanpää, p. 050 586 0368, tom.nevanpaa[at]jkl.fi
– Palvelupäällikkö Kari Ström, p. 014 266 5139, kari.strom[at]jkl.fi

21.2.2019Kristiina Pentikäinen

Järjestäjä, liikennöitsijä ja päätöksenteko

 Linkki-palvelupiste
paikallisliikenteen asiakaspalvelua

Käyntiosoite: Asemakatu 7, Jyväskylä

Aukioloajat:
ma klo 10-17, ti-pe klo 10-16

Puhelinpalvelu ma-pe 9-12
p. 014 266 0114

Yhteydenotot aukioloaikojen ulkopuolella:
Jyväskylän kaupungin palautepalvelu


Copyright © 2019 Jyväskylän kaupunki. Sivun alkuun

Linkki » Linkki » Uutiset » Jyväskylän seudun joukkoliikennejaoston päätöksiä 21.2.2019