Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio

Jyväskylän seudun joukkoliikenne - fiksusti liikkeellä

Joukkoliikennejaoston päätöksiä 30.8.

Jyväskylän, Laukaan ja Muuramen kuntien yhteinen joukkoliikennejaosto kokoontui torstaina 30.8. Muuramessa. Päätettävänä oli muun muassa puolustusvoimien Waltti-kertakortin hinnoittelu, Linkin mobiililipun liittäminen osaksi OP Pivo -mobiilipalvelua sekä esitys joukkoliikenteen vuoden 2019 talousarvioksi.

Puolustusvoimien käyttöön otetun Waltti-kertakortin hinnoittelu

Puolustusvoimat ja valtakunnallista Waltti-lippu- ja maksujärjestelmää hallinnoiva TVV Lippu- ja maksujärjestelmä Oy ovat heinäkuussa 2018 sopineet Waltti-kertakorttien valtakunnallisesta käyttöönotosta. Puolustusvoimat maksaa Waltti-kertakortin käytöstä paikallisliikenteen järjestämisestä vastaavalle viranomaiselle nousukorvauksen. Nousukorvaus vastaa puolustusvoimien käytössä olevalla arvolipulla tehdyn, keskimääräisen matkan hintaa alueella. Joukkoliikennejaosto päätti hyväksyä 1.9.2018 alkaen puolustusvoimien Waltti-kertakortin nousukorvaukseksi Jyväskylän seudun paikallisliikenteessä 3,05 euroa nousua kohden. Seuraava nousukorvauksen hinnantarkistus tehdään kesäkuussa 2019.

Joukko-osaston luovuttamalla Waltti-kertakortilla varusmies voi tehdä tarvittavat paikallisliikennematkat. Kertakortteja voidaan hyödyntää esimerkiksi varusmiehen palvelukseen astuessa ja palveluksesta poistuessa. Palvelusaikana varusmiehillä on käytössä Waltti-järjestelmän matkakorttimuotoiset arvoliput. Puolustusvoimat maksaa joukkoliikenneviranomaiselle kertakortin käytöstä Waltti-järjestelmässä raportoitujen, alueellisten nousujen mukaisesti.

Linkin mobiililipun liittäminen osaksi OP Pivo -mobiilipalvelua

Joukkoliikennejaosto päätti hyväksyä mobiililippujen myynnin aloittamisen osana OP Pivo -mobiilipalvelua. OP Pivo on niin sanottu mobiililompakko, jonka kautta käyttäjä voi maksaa ostoksiaan. Lisäksi jaosto hyväksyi, että Jyväskylän seudun joukkoliikenteen (Linkin) nykyisestä mobiililippupalvelusta vastaava PayIQ perii OP Pivo -palvelun kautta ostetusta lipputuotteesta 1 prosentin komission. Jyväskylän, Laukaan ja Muuramen Linkki-paikallisliikenteessä Pay IQ:n mobiililippusovellus on ennestään käytössä, ja jatkossa mobiililipun yhdeksi maksutapavaihtoehdoksi tulee OP Pivo.

Joukkoliikenteen talousarvio 2019

Joukkoliikennejaosto päätti esittää Jyväskylän kaupungille ja Laukaan sekä Muuramen kunnille joukkoliikenteen vuoden 2019 talousarvioehdotuksen hyväksymistä.

Jyväskylän seudun joukkoliikenteen vuoden 2019 talousarviota on valmisteltu Jyväskylän kaupungin laatiman talousarvioraamin pohjalta. Valmistelussa on otettu huomioon edellisen vuoden toteuma, vuoden 2018 alkuvuoden toteuma ja tiedossa olevat muutokset. Olennaisiin muutoksiin kuuluu Waltti-lippu- ja maksujärjestelmän käytön laajentuminen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) kilpailuttamaan sopimusliikenteeseen ja markkinaehtoiseen liikenteeseen. Vuoden 2019 liikenteen asiakastulot ja liikenteestä maksettavat korvaukset on arvioitu loppuvuoden 2017 ja alkuvuoden 2018 toteutuneiden kustannusten mukaisina. Joukkoliikenteen matkamäärien arvioidaan kasvavan noin 4,5 prosenttia. Lippu- ja maksujärjestelmiä koskevan lakisääteisen tunnistepohjaisuuden vaatimukseen varaudutaan Waltti-lippu- ja maksujärjestelmän vuosille 2018–21 jakautuvissa kehittämiskustannuksissa.

Talousarvion seudullinen osuus sisältää Jyväskylän kaupungin henkilökuljetusyksikön palkkamenot, seudullisen asiakaspalvelupisteen kustannukset, joukkoliikenteen viestintään ja markkinointiin sekä seudullisen liikenteen hankintoihin ja projekteihin varattavat määrärahat. Henkilökuljetusyksikön ja erillisten projektien kustannukset jaetaan kuntien asukasluvun perusteella. Joukkoliikenteen hankintakustannukset ovat kokonaisuudessaan seudullisen joukkoliikenteen kustannusta ja ne jaetaan yhteistoimintasopimuksen mukaisesti asukkaiden matkustuksen (lipputulojen) suhteessa. Jakoperusteena on vuoden 2017 kuntakohtainen matkustustoteuma, josta jyvittyi Jyväskylälle 89,2 %, Laukaalle 6,56 % ja Muuramelle 4,23 %. Joukkoliikenteen lipputulot on arvioitu talouden syksyn 2017 ja alkuvuoden 2018 toteuman perusteella. Lipputuloissa ovat mukana yksittäisten käyttäjien ostamat liput ja kertamatkat, Matkahuollon valtakunnallisten lipputuotteiden käytöstä saadut korvaukset sekä eri toimialojen (esim. koulujen) ja Kelan maksamat korvaukset joukkoliikenteellä tehdyistä matkoista.

Seudullisen joukkoliikenteen tuloiksi vuonna 2019 arvioidaan 13 490 200 euroa ja menoiksi 18 547 800 euroa. Toimintakate on –5 057 600 euroa. Laukaan ja Muuramen kuntien maksuosuudet seudullisen joukkoliikenteen kustannuksista koostuvat seudullisen yksikön yleisistä kustannuksista, PSA-liikenteen sopimuskustannuksista, muuhun liikenteeseen maksettavista sopimuskorvauksista ja matkalippujen nousukorvauksista sekä seudullisista kehittämishankkeista. Laukaan kunnan maksuosuudeksi vuonna 2019 arvioidaan 472 900 euroa ja Muuramen osuudeksi 280 000 euroa. Muuramen osuus kustannuksista nousee vuoden 2018 tasolta noin 33 500 euroa ja Laukaan kustannukset laskevat noin 12 400 eurolla, taustalla muuttunut matkustustoteuma. Lisäksi Laukaan osalta on otettava huomioon joukkoliikenteen järjestämistavan muutoksen vaikutus kustannusjakaumaan, kun Jyväskylän ja Laukaan välinen linja 41 muuttui kesällä 2018 bruttoliikenteeksi.

Jyväskylän kaupunkiseutu kuuluu keskisuuriin kaupunkiseutuihin ja on saanut Liikennevirastolta valtionavustusta seudullisen joukkoliikenteen kehittämiseen. Vuonna 2018 valtionavusta myönnettiin 1 164 000 euroa. Vuonna 2019 Jyväskylän seudun joukkoliikenteen valtionavustusten tuen arvioidaan pysyvän samalla tasolla.

Joukkoliikenteen vuoden 2019 talousarvio mahdollistaa linjasto-, liikennöintikustannus- ja lippujärjestelmähankkeiden rahoituksen tiedossa olevien muutosten ja kehittämistarpeiden osalta. Talousarviovalmistelussa ei ole huomioitu Valtiontalon ja Kirkkopuistoon rakennettavan pysäköintitalo P-paraatin aiheuttamia muutoskustannuksia, jotka syntyvät Vapaudenkadun paikallisliikennekeskuksen siirtämisestä väliaikaisesti Asemakadulle. Lisäkustannuksia aiheutuu reittien siirrosta Vapaudenkadulta Hannikaisenkadulle, mikä lisää käytännössä kaikkien vuorojen ajomatkaa ja -aikaa keskustan läpi ajettaessa. Toteutuvat kustannukset tulee kohdistaa Jyväskylän kustannuspisteelle.

Talousarvioon ei vielä sisälly rahoitusta kausilippujen hintojen laskemiseen. Hinnanalennuksiin on kuitenkin painetta, koska Jyväskylän, Laukaan ja Muuramen paikallisliikenteessä kausilippujen, erityisesti lasten, nuorten ja opiskelijoiden lippuhinnat, ovat muihin kaupunkiseutuihin verrattuna selvästi kalliimpia.

Päätökset kaikista asioista tehtiin päätösesitysten mukaisesti. Lisäksi joukkoliikennejaosto päätti kokoontua seuraavan kerran aiemmin päätetystä aikataulusta poiketen 18.10.2018.

Kokouksen esityslista liitteineen löytyy osoitteesta http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=6946.

Lisätietoja:

– Joukkoliikennejaoston varapuheenjohtaja Riitta Lätti, p. 050 414 7423, riittalatti2[at]gmail.com

– Palvelupäällikkö Kari Ström, p. 014 266 5139, kari.strom[at]jkl.fi

31.8.2018Kristiina Pentikäinen

Järjestäjä, liikennöitsijä ja päätöksenteko

 Linkki-palvelupiste
paikallisliikenteen asiakaspalvelua

Käyntiosoite: Asemakatu 7, Jyväskylä

Aukioloajat:
ma klo 10-17, ti-pe klo 10-16

Puhelinpalvelu ma-pe 9-12
p. 014 266 0114

Yhteydenotot aukioloaikojen ulkopuolella:
Jyväskylän kaupungin palautepalvelu


Copyright © 2019 Jyväskylän kaupunki. Sivun alkuun

Linkki » Linkki » Uutiset » Joukkoliikennejaoston päätöksiä 30.8.