Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio

Jyväskylän seudun joukkoliikenne - fiksusti liikkeellä

Ohjeita ja tietoja

Joukkoliikenteen järjestäjä

Linkki-paikallisliikenteen järjestämistehtävistä vastaa Jyväskylän kaupungin henkilökuljetusryhmä. Ryhmä työskentelee osana kaupunkirakenteen toimialaa.

Joukkoliikenteen palveluja koskevista asioista tehdään päätökset joukkoliikennejaostossa. Jaostossa on edustus Jyväskylän kaupungin lisäksi Muuramesta ja Laukaasta.

Liikennöinti on kilpailutettu ja linjojen ajamisesta vastaa Jyväskylän Liikenne Oy. Linkki-VIP-palveluliikenteen liikennöitsijänä toimii Tilausajot Mennään Bussilla Oy.

Linkki-palvelupiste ja neuvonta

Paikallisliikenteen Linkki-palvelupiste sijaitsee kauppakeskus Forumissa (Asemakatu 7). Palvelupisteeseen on esteetön kulku sekä Asemakadulta että kauppakeskuksen 2. kerroksesta.

Linkki-palvelupiste neuvoo ja opastaa kaikissa paikallisliikenteen käyttöön liittyvissä asioissa. Lippujen osto ja matkakorttien perustaminen sekä lataaminen hoituu palvelupisteessä kätevästi.

Jos matkakorttisi katoaa, käänny Linkki-palvelupisteen puoleen. Linkeistä löytyneet kortit toimitetaan palvelupisteeseen kerran viikossa. Huolehdimme tarvittaessa kadonneen kortin sulkemisesta luvattoman käytön estämiseksi. Muuta Linkkiin kadonnutta tai unohtunutta omaisuuttasi voit kysellä liikennöitsijän toimistosta p. 020 742 5800 (Jyväskylän Liikenne Oy, ma-pe klo 8-16) tai liikennöitsijän sähköisellä yhteydenottolomakkeella .

Linkki-palvelupiste

Asemakatu 7, 40100 Jyväskylä
Aukioloajat
p. 014 266 0114
Palveluaikojen ulkopuolella yhteydenotot Jyväskylän kaupungin sähköisen palautepalvelun kautta


Linkkiuutiset ja Fiksusti liikkeellä

Linkkiuutiset on Jyväskylän seudun joukkoliikenteen oma asiakastiedote. Ajankohtaisista paikallisliikenteen asioista kertova julkaisu jaetaan jokaiseen talouteen Jyväskylässä, Laukaassa ja Muuramessa. Jyväskylässä Linkkiuutiset jaetaan Jyväskylä-lehden välissä olevana liitteenä, Muuramessa ja Laukaassa Jyväskylän Jakelut Oy:n ja Postin jakamana.

Vuoden 2017 Linkkiuutiset julkaistiin osana kestävän liikkumisen Fiksusti liikkeellä -lehteä.

Fiksusti liikkeellä 2017

Linkkiuutiset, kevät 2016

Linkkiuutiset, kevät 2015


Eri asiakasryhmiä koskevat ohjeet

Oppaat ja esitteet

Matkustajan oppaasta (pdf) löydät yleistä tietoa matkakorteista ja niillä matkustamisesta sekä myynnissä olevista lipputuotteista ja etuuksista. Mukana on myös matkaohjeet onnistuneen paikallisliikennematkan tekemistä varten.

Liput, hinnat ja vyöhykkeet -esitteessä (pdf) on kerrottu keskeiset asiat joukkoliikennematkustamisesta Jyväskylän kaupunkiseudulla

Lasten joukkoliikenne (pdf-esite)

Nuorten ja opiskelijoiden joukkoliikenne (pdf-esite)

Seniorien joukkoliikenne (pdf-esite)

Näin lataat matkakorttisi Waltin nettikaupassa (pdf)

Lapset

Etuudet ovat voimassa paikallisliikenteen linjoilla 1-13 ja 14-42 (ei seutuliikenteessä, esim. 13M). Kuljettaja voi pyytää todistamaan lapsen iän.

 • Alle 7-vuotias lapsi voi matkustaa ilmaiseksi maksavan asiakkaan seurassa. Yhtä maksavaa asiakasta kohden voi maksutta kulkea mukana enintään kaksi 0-6-vuotiasta lasta. Maksavaksi asiakkaaksi lasketaan myös lastenvaunuetuuden aikaan klo 9.00-14.00 lastenvaunujen kanssa matkustava henkilö. Maksavaksi asiakkaaksi ei lasketa maksuttomaan koulukuljetukseen oikeutettuja henkilöitä
 • Lastenvaunuetuus oikeuttaa lastenvaunuissa tai -rattaissa pientä, alle 4-vuotiasta lasta kuljettavan henkilön matkustamaan maksutta päivittäin klo 9.00-14.00. Vaunuissa kuljetettavan lapsen lisäksi vaunuja työntävän henkilön kanssa voi maksutta matkustaa toinenkin 0-6-vuotias lapsi. Jos lapsia on mukana useampia, kolmannesta, neljännestä jne. peritään normaali lastenlipun hinta. Lue tarkemmat lastenvaunuetuuden hyödyntämisen ehdot kohdasta "Maksuttomaan matkustamiseen oikeutetut ryhmät".
 • Lastenlippuhintaisella Waltti-matkakortilla matkustamiseen ovat oikeutettuja kaikki Waltti-liikenteessä matkustavat 0-16-vuotiaat lapset.

Seutuliikenteen autoissa on käytössä Matkahuollon kertamatkahinnoittelu ja -ikärajat.

Koululaiset (perusopetus)

Koululaislippu

Koululaislippu on Jyväskylän, Laukaan ja Muuramen tai yksityisen koulun perusopetuksen oppilaalle myöntämä ja luovuttama, asiakkaalle maksuton lippu. Lippu on määräaikainen ja voimassa perusopetuksen lukuvuotena kello 6.00-17.30. Kortilla voi kulkea koulumatkat kodin ja koulun välillä, yhteensä kaksi vaihdollista matkaa päivässä (vaihto-oikeus yksi tunti).

Jokainen kunta määrittelee itse koululaislipun myöntämisessä käyttämänsä periaatteet:

Käyttämättä jääneitä koululaislipun matkoja ei hyvitetä oppilaalle. Niitä ei myöskään voi siirtää käytettäväksi myöhempänä ajankohtana. Kun koulumatkat on koulupäivän osalta käytetty tai kortilla matkustetaan muuna kuin koulupäivänä, matka tulee maksaa joko rahalla tai muulla lipulla.

Samalla koulumatkakortilla voi olla koululaislipun lisäksi itse hankittu arvolippu esimerkiksi harrastusmatkoja varten. Linkin kortinlukija tarkistaa matkustusoikeuden silloin ensisijaisesti koululaislipulta. Kun päivän koulumatkat on käytetty, veloitus matkasta tehdään kortin mahdolliselta muulta lipulta tai se on maksettava rahana. Itse hankittavan lapsen arvolipun ostamiseen ei tarvita erillistä opiskelutodistusta, vaan lipun hinnoittelu on normaalin arvolippuhinnoittelun mukainen.

Itse kustannettavat koulumatkat

Lasten kausi- ja arvolipuilla voivat matkustaa koulumatkojaan ne perusopetuksen 7-16-vuotiaat oppilaat, jotka eivät ole oikeutettuja koululaislippuun. Jos kulkee koulumatkan Linkillä päivittäin, kausilippu (30, 90, 180 päivää tai vuosi) on edullisin vaihtoehto. Kausilipulla on voimassaoloaikana rajaton käyttöoikeus määritellyillä vyöhykkeillä, joka mahdollistaa kulkemisen esim. vapaa-ajan harrastuksiin.

Arvolippu on hyvä vaihtoehto silloin, kun koululainen käyttää Linkkiä käyttää satunnaisemmin ja esimerkiksi kävelee tai pyöräilee osan koulumatkoista.

Opiskelijat

Opiskelijoiden lipputuotteita voivat ostaa 25 vuotta täyttäneet, päätoimiset opiskelijat, jotka täyttävät seuraavat ehdot:

 • Opiskelu on tutkintoon tai ammattiin johtavaa, valmentavaa koulutusta
 • Opiskelija saa opiskeluunsa Kelan myöntämää opintotukea tai Koulutusrahaston myöntämää aikuiskoulutustukea
 • Opiskelusta ei makseta päivärahaa tai palkkaa
 • Opiskelijalla on esittää opiskelustaan ajantasainen todistus, joka saa olla päivätty enintään ½ vuotta ennen esittämisajankohtaa.

Todistus opiskelusta esitetään lipunmyyntipisteessä jokaisen lukuvuoden alussa. Se on voimassa esittämistä seuraavan vuoden syyskuun 30. päivään saakka. Jos opiskelu kestää alle 8 kuukautta, oikeus opiskelijahintaisen lipputuotteen ostoon myönnetään ilmoitetulle opiskeluajalle.

Opiskelutodistuksena käy joku seuraavista:

 • Voimassa oleva opiskelijajärjestön (SLL, SAKKI, OSKU ry, SYL, SAMOK tai vastaava) päätoimiselle opiskelijalle myöntämä opiskelijakortti
 • Matkahuollon ja VR:n myöntämä opiskelijakortti (HUOM! Katso lisätiedot kelpoisuudesta VR:n sivuilta).
 • Oppilaitoksen opintotoimistosta saatu opiskelutodistus
 • Opiskelijan Waltti-korttihakemus (Täytä, tulosta ja toimita oppilaitoksen täydennettäväksi)

Opiskelijahintaista lippua eivät voi ostaa

 • Ilta-, etä- ja monimuoto-opiskelijat, jos lähiopetusta on alle 60 % opiskelusta
 • Korkeakoulujen jatko-opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet
 • Ulkomailla opiskelevat, jotka eivät saa Kelan myöntämää opintotukea
 • Työvoimapoliittisessa koulutuksessa olevat
 • Yksityisopiskelijat
 • Oppivelvollisuutta suorittavat
 • Oppisopimuskoulutuksessa olevat
 • Erityisopetuksessa olevat, jotka saavat Kelan tai vakuutusyhtiön kautta muuta kuin opintotukea
  (HUOM: erityisammattikouluissa opiskelevat ovat oikeutettuja alennukseen)

Opiskelijalippujen myynti ja lataukset

 • Ensimmäinen ostokerta Linkki-palvelupisteestä (Asemakatu 7) opinto-oikeuden todentamiseksi
 • Jatkolataukset myös R-kioskeilta, Linkki-linja-autoista ja nettipalvelusta

Opiskelijan Waltti-matkakorttia ei voi hankkia nettipalvelun kautta kautta. Opiskelijan matkakortin hankinnan yhteydessä asiakkaan henkilöllisyys sekä opiskelijalipun ostamiseen oikeuttavat todistukset tarkastetaan Linkki-palvelupisteessä. Lisälataaminen onnistuu kaikissa Waltti-lipunmyyntipaikoissa. Lippulatauksen yhteydessä on varauduttava pyydettäessä esittämään voimassa oleva opiskelutodistus.

Opiskelijan arvolippu on aina henkilökohtainen.

Kela-koulumatkatukilippu

Kela-koulumatkatukilippu on korttimuotoinen 30 vuorokauden kausilippu, joka matkustusehdot ovat samat kuin normaalisti myytävällä Waltti-kausilipulla. Kela-koulumatkatukilippua myydään vain 2. asteen opiskelijoille. Lipun myöntämisperusteet on määritetty koulumatkatukea koskevassa laissa ja asetuksessa, lisätietoa www.kela.fi/koulumatkatuki.

Syksystä 2018 alkaen Kela-koulumatkatuetun lipun hankintaan tarvitaan aina Kelan ostotodistuslomake (=Koulumatkalippujen ostotodistus Matkahuoltoa ja Waltti-liikennettä varten). Lomakkeen saat oppilaitoksesi opintotoimistosta, kun sinulla on koulumatkatukioikeus.

Kela-koulumatkatukilipun hinta opiskelijalle on aina 43 euroa. Lipun voit hankkia ostotodistuksen esittämällä vain Linkki-palvelupisteestä. Jatkolataukset onnistuvat myös R-kioskeilla ja linja-autoissa.

Jos käytät koulumatkoihin pääasiassa muita kuin Waltti-liikenteen linjoja, Kela-koulumatkatukilipuksi kannattaa valita Matkahuollon lipputuote.

Seniorit

65 vuotta täyttäneet voivat hankkia matkustamista varten korttimuotoisen arvolipun ja ladata sille rahaa. Arvolipulla matkustaminen on senioreille normaalia edullisempaa päivittäin kello 9.00-14.00 (katso lippuhinnat täältä). Alennusajan ulkopuolisina aikoina seniorilippu toimii kuten vastaava aikuisen ikäryhmän arvolippu. Seniorin arvolipun voi ostaa ainoastaan henkilö-, ei haltijakohtaisena.

Edut ovat voimassa Jyväskylän paikallis- ja seutuliikenteen Waltti-liikenteen linjoilla, tarkista kelpoisuudet täältä. Linkki-paikallisliikenteessä ei ole käytössä eläkeläisalennuksia lipputuotteista.

Sotaveteraanit ja -invalidit

Sotiemme veteraanit ja sotainvalidit saavat halutessaan Waltti-kortin, jolla matkustavat ilmaiseksi Waltti-liikenteessä.

Matkustusoikeuden ja maksuttoman Waltti-matkakortin saa käyttöönsä asioimalla Linkki-palvelupisteessä ja esittämällä tarvittavat veteraanitunnukset tai sotainvaliditodistukset. Myös oikeaksi todistettu kopio alkuperäisestä asiakirjasta kelpaa tunnuksena tai todistuksena. Matkakortti on voimassa vuoden kerrallaan. Etu on henkilökohtainen, joten myös henkilöllisyystodistus kannattaa lipunnoutoreissulla varautua esittämään.

Ilmaisiin matkoihin oikeuttava veteraanitunnus voi olla

 • Sotilaspassin RINTAMASOTILAS-leima,
 • Erillinen rintamapalvelutunnus tai -todistus
 • Kuvallinen R- tai MR-tunnuksellinen Kela-kortti

Sotainvalideilla todistukseksi käy

 • Sotainvalidien veljesliiton jäsenkortti tai
 • Valtionneuvoston päätös sotavammasta.

Matkustusohjeita

Maksaminen linja-autoissa

Matkan maksuvälineenä Jyväskylän seudun joukkoliikenteen autoissa käy joko Waltti-kortti tai käteinen raha. Myös mobiililippu on käytössä.

Linja-autoissa myydään käteisellä kertalippuja ja ladataan kausi- sekä arvolippuja. Osta kertamatkalippusi kuljettajalta mieluiten tasarahalla tai enintään 20 euron setelillä. Käteisellä rahalla on autoissa mahdollista ladata joko 30 päivän kausilippuja tai arvolippuja enintään 50 eurolla (arvolippuostot vain tasakymppeinä). Rajoitukset ovat käytössä turvallisuussyistä sekä sen varmistamiseksi, että käteisellä maksaville asiakkaalle järjestyy vaihtorahaa.

Vaunu- ja ratasmatkustajat Linkissä

Nouse autoon aina keskiovesta. Työnnä lastenvaunut tai -rattaat sisään menosuunta edellä ja pysäköi ne auton keskiosaan vaunuille ja rattaille varattuun tilaan. Lapsen ei tarvitse istua rattaissa matkan aikana, mutta aikuisen on huolehdittava omalta osaltaan lapsesta ja vaunuista matkan ajan.

Vaunut tai rattaat sijoitetaan auton keskiosaan, mielellään vaunujen oikea kylki kulkusuuntaan päin. Vaunujen sijoittelussa on hyvä ottaa huomioon muiden lastenvaunumatkustajien lisäksi toiset matkustajat, esimerkiksi rollaattorin tai pyörätuolin käyttäjät. Vaunujen pyörät pitää lukita matkan ajaksi. Jos lapsi on vaunuissa matkustamisen ajan, aikuisen oltava vierellä ja varmistettava vaunujen paikallaan pysyminen. Pyri ennakoimaan Linkin jarrutustilanteet. Ethän jätä vaunuja tai lasta keskisillalle ilman aikuisen valvontaa, kun auto on liikkeessä!

Lastenvaunuíssa tai rattaissa pientä, alle 4-vuotiasta lasta kuljettava henkilö matkustaa maksutta päiväsaikaan kello 9.00-14.00. Muulloin vaunujen tai rattaiden kanssa matkustavalta peritään matkasta normaali lippuhinta.

Poistuessasi autosta käytä vaunuille tarkoitettua pysähtymispainiketta, jos autossa sellainen on. Turvallisimmin jäät kyydistä niin, että poistut ensin itse keskiovesta ulos ja vedät työntöaisasta vaunut tai rattaat perässäsi pois autosta.

Lemmikki linkkimatkustajana

Tavallisia ja vaarattomia lemmikkieläimiä voi kuljettaa autoissa matkustajan mukana ja vastuulla, mikäli tilaa on. Lemmikin matkasta ei peritä erillistä maksua. Kuljettaja voi kuitenkin evätä lemmikiltä pääsyn autoon, jos auto on täysi, kyydissä on jo lemmikkieläimiä tai kyydissä on jo matkustaja, joka allergian tai muun vastaavan syyn vuoksi vastustaa lemmikin kyytiin ottamista.

Lemmikin kanssa matkustava on vastuussa siitä, että eläin ei häiritse muita matkustajia tai matkantekoa. Pidä lemmikki kytkettynä koko matkan ajan ja istuta sitä matkan ajan joko sylissä tai lattialla, ei penkeillä. Kun matkustat lemmikkisi kanssa, varaudu myös vastaamaan sen autossa mahdollisesti aiheuttamista sotkuista. Poliisikoirilla sekä opas- ja avustajakoirilla tai sellaisiksi koulutettavilla koirilla on Linkkiin aina vapaa pääsy.

Polkupyörän kuljettaminen Linkissä

Polkupyörä on mahdollista ottaa Linkin kyytiin, jos sen kuljettamiseen on tilaa auton keskiosan syvennyksessä. Polkupyörän kuljettaminen autossa maksaa 1,50 euroa, maksun voi suorittaa ainoastaan käteisellä rahalla (ei arvolipulle ladatulla arvolla). Polkupyörämaksua ei peritä taittopyörästä, jos se kulkee matkustajan mukana kokoon taitettuna.

Pyörätuolin kanssa Linkissä

Pyörätuolilla matkustaminen onnistuu käytännössä kaikissa kaupunkiliikenteen vihreissä autoissa. Sekä pyörätuolimatkustajan että hänen avustajansa matkat ovat maksuttomia.

Edut ovat voimassa Jyväskylän seudun joukkoliikenteen linjoilla 1-13 ja 14-42 (ei seutuliikennelinjoilla, esim. 13M). Sähköpyörätuolimatkustamisen mahdollistava, alas laskettava pyörätuoliramppi löytyy uusista liikenteessä olevista autoista. Matkustajan ja sähköpyörätuolin paino ei kuitenkaan saa ylittää 350 kiloa (VDL-merkkiset autot) tai 300 kiloa (Scania-merkkiset autot).

Liikennöitsijä kierrättää autoja eri linjoilla, joten vuoroa ajavien autojen varustelu ei valitettavasti ole ennakolta ilmoitettavissa.

Pyörätuolin ja rollaattorin kanssa matkustamiseen on hyvät puitteet myös Linkki-VIP-palveluliikenteessä. Pyörätuolimatkustajan ja avustajan maksuttomat matkat eivät kuitenkaan koske Linkki-VIP -liikennettä.

Löytötavarat ja kadonneet matkakortit

Linkeistä talteenotetut matkakortit toimitetaan keskitetysti Linkki-palvelupisteeseen. Linkki-palvelupiste ilmoittaa henkilökohtaisen matkakortin löytymisestä omistajalle. Ilmoittamispäivän jälkeen korttia pidetään tallessa palvelupisteessä kolmen kuukauden ajan, jona aikana omistajalla on mahdollisuus noutaa korttinsa.

Jos matkakorttisi katoaa, Linkki-palvelupiste voi sulkea kortin väärinkäytösten estämiseksi lipunmyynnin asiakasrekisterin kautta. Henkilökohtaisen Waltti-matkakortin hävitessä kortin käyttämätön kausi tai arvo siirtää uudelle korttipohjalle. Toimenpiteestä veloitetaan käsittelymaksu 7 euroa sekä korttimaksu 5 euroa. Haltijakohtaisten Waltti-matkakorttien käyttämättä jäänyttä sisältöä ei katoamistapauksissa hyvitetä.

Jos olet hankkinut kadonneen kortin tilalle uuden kortin ja saanut hyvityksen vanhan kortin sisällöstä, sen jälkeen löytynyttä vanhaa korttia ei voi enää käyttää. Voit hävittää kortin tai palauttaa sen Linkki-palvelupisteeseen.

Jyväskylän seudun joukkoliikenteen autoihin unohtunutta muuta omaisuutta voi kysellä liikennöitsijänä toimivan Jyväskylän Liikenne Oy:n liikennetoimistosta ma-pe klo 8-16 p. 020 742 5800. Tiedustelun voi tehdä myös liikennöitsijän sähköisellä yhteydenottolomakkeella. Autosta löytynyt arvotavara toimitetaan aina poliisin haltuun.

Matkatavarat

Linkkimatkustajilta ei peritä erillisiä matkatavaramaksuja. Laukkua voi kuljettaa joko sylissä tai lattialla. Penkit on varattu vain ihmisille.

Myös muita isoja matkatavaroita on autossa mahdollista kuljettaa, mutta kuljettaja harkitsee tapauskohtaisesti, mahtuvatko ne mukaan. Lastenvaunujen kanssa kuljetaan autoon keskiovesta ja niiden kanssa matkustetaan yksinomaan auton keskisillalla.

Matkustajan tehtävänä on huolehtia autoon tuomastaan tavarasta. Muistathan, että palavien nesteiden, räjähdysaineiden ja muiden vaarallisten aineiden (esim. kaasupullojen) kuljettaminen autossa on turvallisuussyistä ehdottoman kiellettyä!

Järjestäjä, liikennöitsijä ja päätöksenteko

 Linkki-palvelupiste
paikallisliikenteen asiakaspalvelua

Avoinna ma 10-17, ti-pe 10-16
Poikkeavat palveluajat:
to 20.12. klo 10-14
ma 31.12. klo 10-13

Asemakatu 7, Jyväskylä
p. 014 266 0114
Puhelinpalveluaika ma-pe 9-12

Yhteydenotot aukioloaikojen ulkopuolella:
Jyväskylän kaupungin palautepalvelu


Copyright © 2018 Jyväskylän kaupunki. Sivun alkuun

Linkki » Linkki » Ohjeita ja tietoja