Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio

Jyväskylän seudun joukkoliikenne - fiksusti liikkeellä

Joukkoliikenteen asiakasraati

Jyväskylän seudun joukkoliikenteen asiakasraati aloitti toimintansa keväällä 2016. Ensimmäinen kokoontuminen oli 4.4.2016 Jyväskylän pääkirjastolla.

Asiakasraadin rooli ja tehtävät

Joukkoliikenteen asiakasraati on poliittisesti sitoutumaton toimija, joka kokoontuu noin 6 kertaa vuodessa. Kokoontumisia on arki-iltaisin ja ne kestävät pari tuntia kerrallaan. Raatilaisten lisäksi kokouksiin osallistuu paikallisliikenteen palveluiden suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaavia joukkoliikenteen työntekijöitä, tarvittaessa myös päättäjiä.

Asiakasraatityöskentelyn tarkoituksena on tuoda asiakkaan ääni aiempaa paremmin kuuluviin paikallisliikenteen palvelujen sisällön ja kehittämisen suunnittelussa.Raadin kokoontumisissa tarkastellaan ajankohtaisia teemoja, joukkoliikenteen laatuun ja kehittämiseen liittyviä asioita. Aikaa varataan myös osallistujien keskusteluun tuomille joukkoliikenneaiheisille kysymyksille.

Työn tuloksena syntyvät parannusehdotukset kirjataan muistiin ja toimitetaan joukkoliikenteen asioista päättävälle seudulliselle joukkoliikennejaostolle. Muistiot julkaistaan myös joukkoliikenteen asiakasraadin verkkosivuilla.

Tapaamiset 2017

  • ma 9.10.kello 17.30–19.00
  • ma 6.11. kello 17.30–19.00

Asiakasraadin muistiot

Joukkoliikenteen asiakasraadin kokoontumisissa käytyjen keskustelujen sisällöt kootaan muistioksi, joka julkaistaan tapaamisen jälkeen tällä nettisivulla.

Vuoden 2017 muistiot:

Vuoden 2016 muistiot:

Yhteydenotot

Joukkoliikenteen asiakasraadille voi lähettää ehdotuksia käsiteltävistä aiheista sähköisen yhteydenottolomakkeen kautta. Saapunee yhteydenotot kootaan yhteen, toimitetaan asiakasraadille tutustuttavaksi ja niistä voidaan raatilaisten aloitteesta käydä tapaamisessa keskustelua.

Otathan viestiä asiakasraadille lähettäessäsi, että raadin tehtävänä ei ole toimia palautevastaajana tai toiveiden toteuttajana. Toimita siksi palvelua koskeva palautteesi mieluummin palautepalvelun kautta, niin saat siihen myös vastauksen. Palautepalvelun kautta saapuneet asiakkaiden yhteydenotot otetaan huomioon joukkoliikenteen kehittämisessä vastaavalla tavalla kuin asiakasraadin kannanototkin.

Asiakasraati ei myöskään ole joukkoliikenteen päättävä elin, vaan joukkoliikennettä koskevat päätökset tehdään aina seudullisessa joukkoliikennejaostossa.

Asiakasraati käsittelee alueen joukkoliikenteen kehittämiseen liittyviä asioita kokonaisuuksien kannalta. Yksittäistä asiakasta, linjaa, vuoroa tms. koskevat asiat käsitellään aina Jyväskylän kaupungin sähköisessä palautepalvelussa.

Keskusteluaiheita ja ideoita Jyväskylän seudun joukkoliikenteen asiakasraadille

Ideasi/keskusteluaiheesi/palaute

Nimesi

Sähköpostiosoitteesi

Järjestäjä, liikennöitsijä ja päätöksenteko

 Linkki-palvelupiste
paikallisliikenteen asiakaspalvelua
avoinna ma 10-17, ti-pe 10-16

Asemakatu 7, Jyväskylä

p. 014 266 0114
https://s-asiointi.jkl.fi/eFeedback/

Copyright © 2017 Jyväskylän kaupunki. Sivun alkuun

Linkki » Linkki » Ohjeita ja tietoja » Asiakasraati